Työuraohjaajavalmennukset

Työuraohjaajan valmennus on hankkeen aikana kehitetty urasuunnittelua edistävä malli, jota toteutetaan hankkeen molemmissa oppilaitoksissa hiukan erilaisilla tavoilla. Yhteistä valmennuksessa on, että tavoitteena on kasvattaa osaamista työurien suunnittelussa.

  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, tutkinnonosa Mestaripolku-mallilla, Turun AKK
    etätoteutus + ohjattua lähiopetusta 14.1.-13.4.2022, 4 työpäivää, 11 työelämässä olevaa osallistujaa
  • Työuraohjaajan valmennus I, Gradia
    22.3.-11.5.2022 4 työelämässä olevaa osallistujaa
  • OmaOpo-käynti työpaikalla, Turun AKK
    toukokuu 2022