Työuraohjaajavalmennukset

Työuraohjaajan valmennus on hankkeen aikana kehitetty urasuunnittelua edistävä malli, jota toteutetaan hankkeen molemmissa oppilaitoksissa hiukan erilaisilla tavoilla. Yhteistä valmennuksessa on, että tavoitteena on kasvattaa osaamista työurien suunnittelussa.

  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, tutkinnonosa
   Mestaripolku-mallilla, Turun AKK

   etätoteutus + ohjattua lähiopetusta 14.1.-13.4.2022, 4 työpäivää, 11
   työelämässä olevaa osallistujaa
  • Työuraohjaajan valmennus I, Gradia
   22.3.-11.5.2022 4 työelämässä olevaa osallistujaa
  • OmaOpo-käynti työpaikalla, Turun AKK
   toukokuu 2022
  • Työuraohjaajan valmennus II, Gradia
   1.-29.11.2022 16 työelämässä olevaa osallistujaa