Opintoihin hakeutuvalle

Ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa perustutkintoa syvempää ammattiosaamista omalla alallasi ja omissa työtehtävissäsi. Tutustu tarkemmin näihin opintoihin sekä jatkuvan haun mahdollisuuksiin.

10 hyvää syytä opiskella ammatti- ja erikoisammattitutkintoa! 

  1. Syvennät ammattitaitoasi  
  2. Saat lisäosaamista 
  3. Etenet omalla urallasi 
  4. Saat uusia ideoita tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen 
  5. Verkostoidut oman alasi sekä muiden alojen osaajien kanssa 
  6. Kehität koko työyhteisöä 
  7. Vahvistat asemaasi työelämässä 
  8. Saat valmiudet kohdata työelämän muutoksia 
  9. Voit jakaa kokemuksiasi ja ajatuksiasi muiden osaajien kanssa 
  10. Saat koulutuksen aikana alan uusinta tietoa! 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaista ammatillista tutkinnon osista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat voivat lisäksi suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erillisinä tutkinnon osina. Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa. 

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluva ammatillinen tutkinto. Se sopii parhaiten osaajalle, jolla on jo oman alansa työkokemusta ja osaamista.  

Ammattitutkinnon tarkoituksena on tarjota jo työelämässä toimiville mahdollisuus suorittaa oman alan tutkinto hyödyntäen jo hankittua osaamista. Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys omasta alastaan sekä omasta roolistaan vaativissa työtehtävissä.  

Ammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Tutkinnot ovat laajuudeltaan 120, 150 tai 180 osaamispistettä (osp). Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet löytyvät Opintopolun ePerusteista.  

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto sopii pidempään työelämässä toimineille oman alansa ammattilaisille ja edellyttää pidempää työkokemusta alalta.  

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnosta valmistutaan alan vaativimpiin työtehtäviin sekä usein vastuullisiin esimies- tai asiantuntijatehtäviin.  

Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Tutkinnot ovat laajuudeltaan 160, 180 tai 210 osaamispistettä (osp). Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet löytyvät Opintopolun ePerusteista