Opettajalle

Sinä opettajana olet opas opiskelijalle ammatilliseen kehittymiseen. Perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulisi tietää ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista viimeistään opintojensa loppuvaiheessa osana HOKS-keskustelua ja jatko-opintosuunnitelmia.

Mestaripolku perustutkinnosta ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Mestaripolun tavoitteena on lisätä ammatillisesta perustutkinnosta valmistuvien kiinnostusta hakeutua ammattitutkinto-opintoihin sekä edistää siirtymistä työelämästä ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutukseen. Mestaripolulla opiskelijoita tukevat Mestarikiltojen ammattilaiset luoden monipuolisen osaajaverkoston yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluva ammatillinen tutkinto. Se sopii parhaiten osaajalle, jolla on jo oman alansa työkokemusta, osaamista ja halua kehittää omaa osaamistaan.

Ammattitutkinnon tarkoituksena on tarjota jo työelämässä toimiville mahdollisuus syventää osaamistaan ja suorittaa oman alan tutkinto hyödyntäen jo hankittua osaamista.

Ammattitutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys omasta alastaan sekä omasta roolistaan vaativissa työtehtävissä.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto sopii pidempään työelämässä toimineille oman alansa ammattilaisille ja edellyttää pidempää työkokemusta alalta. Erikoisammattitutkinnosta valmistutaan alan vaativimpiin työtehtäviin sekä usein vastuullisiin esimies- tai asiantuntijatehtäviin.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaista ammatillista tutkinnon osista.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat voivat lisäksi suorittaa yhteisiä tutkinnon osia erillisinä tutkinnon osina. Osaaminen osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa.

Jatkuva haku

Jatkuva haku tarkoittaa nimensä mukaisesti jatkuvaa hakua toisen asteen ammatillisiin koulutuksiin. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan.

Löydät Gradian jatkuvan haun alkavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tästä.

Löydät Turun Aikuiskoulutuskeskuksen jatkuvan haun alkavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tästä.

Kaipaatko lisää tietoa?