Kaikki kirjoittajan Anna Saari artikkelit

Urasuunnittelua aamukahvilla

Turun AKK on mukana Mestaripolkua rakentamassa -hankkeessa. Turun AKK:ssa siirtymiä tuetaan uraohjauksella ja urapolkujen näkyväksi tekemisellä.

Jatkostartin aamukahvit -tilaisuus ovat opintojen jatko- ja urasuunnitelmaa tukevaa ohjausta ja se liittyy yhteisten tutkinnon osien Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet osa-alueeseen. Jatkostartin aamukahvit toteutetaan Turun AKK:ssa keväisin ja syksyisin, yhteensä kuusi kertaa vuodessa.

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen jatkostartti aamukahvitilaisuus Artukaisten luentosalissa.
Kuva: Hannele Haapoja, Turun AKK

Oman uran ja tulevaisuuden suunnittelua

Rennossa ja keskustelevassa aamukahvitilaisuudessa opiskelijat saavat tietoa ja ohjausta opintojen aikaisiin ja valmistumisen jälkeisiin valintoihin, sekä eväitä pidemmälle oman työuran suunnitteluun. Jatkostartista opiskelija voi myös ilmoittautua omaa uratavoitettaan tukeviin koulutuksiin tai varata ajan opinto-ohjaajalle yksilölliseen uraohjaukseen omien tavoitteidensa selkeyttämiseksi.

Lue tästä koko artikkeli

Mestaripolku – yhteistyöllä ammattilaiseksi -webinaari

Millaista yhteistyötä Gradia, Keski-Suomen Mestarikilta ja Keski-Suomen Yrittäjät tekevät ammatti- ja erikoisammattitutkintojen parissa? Mitä tarkoittaa Mestaripolku?

Kaikille avoin ja maksuton webinaari järjestetään keskiviikkona 14. huhtikuuta 2021 klo 8.15–9.15. Tule mukaan kuulemaan, miten hyödyt Mestaripolku-yhteistyöstä ja miten voit vaikuttaa oman alasi tulevaisuuden osaamiseen! Webinaari on suunnattu erityisesti yrittäjille ja mestarikiltojen jäsenille.

Tilaisuuden ohjelma:

  • Mestaripolkua rakentamassa, Risto-Matti Koskinen, Gradia (videolla kohdassa 1:40)
  • Mestarikilta – mestarilaatua Keski-Suomesta, Tomi Lappalainen, Keski-Suomen Mestarikilta (videolla kohdassa 7:20)
  • Ammatillinen osaaminen ja oppilaitosyhteistyö, Tomi Lappalainen, Keski-Suomen Mestarikilta ja Marjo Huuskonen, Gradia (videolla kohdassa 11:10)
  • Ammatillisen kasvun mentori rinnallakulkijana, Leila Saikkonen, Keski-Suomen Mestarikilta ja Jyrki Matilainen, Gradia (videolla kohdassa 27:40)
  • Mentorivalmennus Mestaripolulla, Vuokko Joutsen, Gradia (videolla kohdassa 41:50)

Ammattitutkinto syventää osaamista

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta opiskella ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ammattitaidon syventämiseksi. Mestaripolulla opiskelijoita tukevat eri alojen ammattilaiset luoden monipuolisen osaajaverkoston yhdessä Gradian kanssa.

Opiskelijainfo elintarvikealan opiskelijoille

Saimme jälleen mahdollisuuden kertoa elintarvikealan perustutkinnosta valmistuville opiskelijoille mahdollisuudesta jatkaa opintojaan työelämästä käsin.

Hyvän ammattitaidon tärkeydestä ja omasta työurastaan opiskelijoille kertoivat Keski-Suomen Mestarikillasta Jaakko Laitinen ja Tomi Lappalainen. Projektityöntekijä Marjo Huuskonen totesi, että näille 10 opiskelijalle varmasti jäi mieleen Mestaripolku!

Keski-Suomen Mestarikillan Jaakko Laitinen
Keski-Suomen Mestarikillan Tomi Lappalainen
Elintarvikealan opiskelijoita

Mestarit – polkua rakentamassa

Mestarikiltojen toimintamme juontaa juurensa entisaikain kisälli-mestariperinteestä, jossa mestarit – usein käsityöläisyrittäjät – kouluttivat ammattiin nuoria kisällejä ja samalla valvoivat ammattiosaamisen tasoa omalla alallaan. Nyt elämme toisenlaisessa maailmassa, jossa koulutuksesta vastaa useimmiten ammattioppilaitos. Työssä oppiminen kokeneempien tekijöiden opastuksessa on vähentynyt. Oppisopimuskoulutusta järjestetään vähemmässä määrin.

Me Keski-Suomen Mestarikillassa, kuten Suomen muissakin mestarikilloissa, kuitenkin koemme, että ammatissa ja yrityselämässä hankitun hiljaisen tiedon eteenpäin siirtyminen on sekä arvokasta oppilaalle että korvaamattoman tärkeää suomalaiselle osaamiselle.

Kirjansitoja Tomi Lappalainen arvostaa hiljaisen tiedon siirtämistä eteenpäin.

Mestarit opiskelijoiden tukena

Vuonna 2020 pieni joukko mestarikiltalaisista osallistui Mestaripolkua rakentamassa –hankkeen suunnittelutyöhön. Olimme mukana muutamissa tilaisuuksissakin Gradialla. Kerran ehdimme ennen pandemiaa käydä puhumassa myös opiskelijoille projektin tiimoilta. Toivottavasti tänä vuonna pääsemme järjestämään useampia tällaisia tilaisuuksia.

Tarkoituksemme on kertoa opiskelijoille kiltalaistemme uratarinoita erimerkkeinä käyttäen, mitä hyötyä kisälli-mestari-polusta heille voisi olla. Haluamme kertoa heille, miten kokenut tekijä voi mentoroida opiskelijaa opinnoissaan ja auttaa löytämään tulevalle työuralleen suuntaviivoja.

entisöity kirja
Kokenut tekijä voi auttaa opiskelijoita löytämään työuralleen suuntaviivoja.

Toivomme, että mahdollisimman moni kiltalainen innostuisi lähtemään mukaan hankkeeseen. Mukana voi olla monin tavoin esimerkiksi mentorina, työpaikkaohjaajana, tai jopa tarjota työssäoppimispaikkaa omasta yrityksestään. Myös killan ulkopuoliset yrittäjät ovat tervetulleita yhteistyökumppaneita.

Hanke toivottavasti laajenee muualle Suomeen ja toimii esimerkkinä onnistuneesta oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyöstä. Toivoisimme, että mahdolliset kynnykset koulutuksen ja yritysten välillä madaltuvat, ja opiskelijat pääsevät työpaikoille kokeilemaan taitojaan käytännössä ja oppimaan lisää heiltä, jotka sitä elääksensä tekevät. Moni nuori voisi löytää täten ammatillisesta koulutuksesta itseään motivoivan ja kiinnostavan urapolun.

Tekstin kirjoitti:
Tomi Lappalainen
yrittäjä ja Keski-Suomen Mestarikillan hallituksen jäsen
Kirjansitomo Tomi Lappalainen

Opiskelijainfo leipomoalan opiskelijoille

Järjestimme infotilaisuuden leipomoalan opiskelijoille. Tilaisuuden tunnelma oli odottava huolimatta esitysteknisistä vaikeuksistamme. Opiskelijat olivat aikuisopiskelijoita ja heille Mestaripolku-tiedotus oli hyvin ajankohtainen.

Keski-Suomen Mestarikillasta Eila Kiilamaa kertoi innostavasti mahdollisuudesta saada alan ammattilaiselta mentorin tukea ammattitutkinnon opiskeluun ja Tomi Lappalainen kertoi jatko-opintojen merkityksestä työuralla.

Projektityöntekijä Marjo Huuskonen tuskaili teknisiä ongelmia, mutta totesi lopuksi, että pääasia kuitenkin toteutui ja opiskelijat saivat tietoa Mestaripolusta.

Työelämätapaaminen: Jyväs-Caravan Oy

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen edustajat, projektityöntekijät Risto Koskinen ja Jukka Miettinen, kävivät vierailulla Jyväs-Caravan Oy:n hallituksen puheenjohtajan, Mikko Käyhkön, luona 23.11.2020.

Tapaamisessa käytiin keskusteluja laajasti koulutukseen, kehittämiseen ja Mestaripolkuun liittyen. Keskusteluissa käytiin yhdessä läpi erilaisia henkilöstön osaamisalueita yrityksessä.

Lopputuloksena sovittiin, että Gradiassa valmistellaan etukäteen tiettyjä koulutuksia ja tarjotaan niitä Jyväs-Caravanille seuraavan käynnin yhteydessä.

jyväs caravan Oy:n logo

Tapasimme uudelleen joulukuun puolivälissä Jyväs-Caravan Oy:n Mikko Käyhkön ja toimitusjohtaja Simo Käyhkön. Gradiasta tapaamiseen osallistuivat media-alan opettaja Vesa Iltola ja projektityöntekijä Jukka Miettinen. Tällä kertaa sovittiin jo käytännön toimista henkilöstön osaamisen lisäämiseksi! Me löysimme yrityksen, joka tarvitsi käyntiämme!

Katso myös:

Mestaripolun vinkit yrityksille

Työelämätapaaminen: Jyväs Pakari Oy

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen edustajat elintarvikealan opettaja Marjo Huuskonen ja johtamisen opettaja Jukka Miettinen tapasivat 23.11.2020 Jyväs Pakari Oy:n yrittäjät Arsi Tiitisen ja Simo Pynnösen. Tapaamisen aiheena oli Jyväs Pakari Oy:n koulutus- ja osaamistarpeet.

Jyväs Pakari yrityksen logo Pellolta pöytään

Keskusteluissa nousivat esiin toiveet työelämässä oppijoiden hyvästä asennoitumisesta työntekoon ja huolet työvoiman saatavuudesta leipomoalalle tulevaisuudessakin. Lisäksi keskustelimme yleisellä tasolla yrittäjien johtamisvalmiuksista, koska projektityöntekijämme Jukka Miettinen toimii myös johtamiskoulutusten opettajana.

Katso myös:

Mestaripolun vinkit yrityksille

Opiskelijainfo elintarvikealan opiskelijoille

Gradian elintarvikealan opiskelijoille ensimmäinen Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen info pidettiin 18.11.2020. Paikalla oli yhdeksän opiskelijaa sekä Keski-Suomen Mestarikiltaa edustamassa olleet Tomi Lappalainen ja Marja-Leena Pitkäjärvi. 

Tomi kertoi mukaansatempaavasti oman urapolkunsa kirjansitojamestariksi ja yrityksensä, Kirjansitoja Tomi Lappalainen, tarinan. Tomi kertoi, että hän opiskeli ammattiin Helsingissä, perinteiseen tapaan kokeneen mestarin oppilaana. Sittemmin Tomi palasi kotikonnuilleen Vaajakoskelle ja perusti oman yrityksen. Tomin yrityksen palveluihin kuuluu mm. kirjojen korjaus.

entisöity kirja Kirjansitoja Tomi Lappalainen

Keski-Suomen Mestarikillan hallituksen jäsen Marja-Leena Pitkäjärvi valotti mentoroinnin merkitystä ammatillisen kasvun tukena. Mentorointi on opiskelijan tukemista, pienryhmissä käytännön työn tukemista ja esimerkiksi arviointia, miten opiskelija selviytyy työelämän haasteista. Mentorointi on myös hyvin vuorovaikutteinen menetelmä. Se ei tue vain mentoroitavaa, sillä myös mentori hyötyy siitä.

Tilaisuus oli mukavan mutkaton ja herkulliset aamupalatarjoilut tekivät hyvin kauppansa! 

Katso myös:

Monta tapaa opiskella
Vinkkejä opettajalle uraohjaukseen

Opiskelijainfo pintakäsittelyalan opiskelijoille

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen projektityöntekijä ja Gradian opettaja Jyrki Matilainen kertoi 16.11.2020 pintakäsittelyalan perustutkinto-opiskelijoille ammattitutkinnon sisällöistä ja suorituksista. Osa opiskelijoista oli kiinnostunut siitä, mitä hyötyä tutkinnosta heille olisi. Toivottavasti nämä asiat muistuvat mieleen sitten, kun nämä opiskelijat ovat jo työelämässä.

He ovat tervetulleita Mestaripolulle milloin tahansa!

maalarin työvälineitä

Katso myös:

Monta tapaa opiskella
Vinkkejä opettajalle uraohjaukseen