Aihearkisto: Yleinen

Opiskelijainfo pintakäsittelyalan opiskelijoille

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen projektityöntekijä ja Gradian opettaja Jyrki Matilainen kertoi 16.11.2020 pintakäsittelyalan perustutkinto-opiskelijoille ammattitutkinnon sisällöistä ja suorituksista. Osa opiskelijoista oli kiinnostunut siitä, mitä hyötyä tutkinnosta heille olisi. Toivottavasti nämä asiat muistuvat mieleen sitten, kun nämä opiskelijat ovat jo työelämässä.

He ovat tervetulleita Mestaripolulle milloin tahansa!

maalarin työvälineitä

Katso myös:

Monta tapaa opiskella
Vinkkejä opettajalle uraohjaukseen

Keski-Suomen Yrittäjien tapaaminen

Vierailimme Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen tiimoilta Keski-Suomen Yrittäjien toimistolla. Keskustelimme monipuolisesti toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden, Gradian ja yrittäjien vuoropuhelun tärkeydestä. Sovimme, että teemme yhteisen tiedotuskampanjan yrittäjille Mestaripolusta. Tähän asiaan palataan vuoden vaihteen jälkeen!

neljä henkilöä istumassa pöydän ympärillä

Katso myös:

Mestaripolun vinkit yrityksille
10 hyvää syytä opiskella toisen asteen ammatillinen tutkinto!

Opiskelijainfo sähköalan opiskelijoille

Valmistuville sähköalan perustutkinto-opiskelijoille järjestettiin opiskelijainfo Turun AKK:n Artukaisissa 3.11.2020. Tilaisuuteen osallistui seitsemän opiskelijaa, heidän opettajansa ja hanketyöntekijöiden lisäksi Turun Mestari- ja Kisällikillan Oltermanni Matti Väisänen ja hallituksen jäsen Anneli Hiiri.

Aamupalan jälkeen opiskelijat saivat kuulla perustutkinnon jälkeisistä uravaihtoehdoista sekä mahdollisista jatko-opinnoista ammattitaidon syventämiseksi. Uravalmennuksesta vastasi opinto-ohjaaja, joka on myös hankkeen työntekijä. Turun Mestari- ja Kisällikillan edustajat esittelivät Killan toimintaa ammatillisen kasvun näkökulmasta.

Mestari- ja Kisällikillan Oltermanni Matti Väisänen ja hallituksen jäsen Anneli Hiiri

Killan jäseneksi voi liittyä ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet. ja se on hyödyllinen tuki- ja informaatioverkosto eri alojen ammattilaisille. Opiskelijoille esiteltiin myös Mestarinkirja (kuvassa alla) ja Mestarinlakki, joita Killan jäsenet voivat hankkia.

Mestarinkirja

Tilaisuus onnistui erinomaisesti, koska keskustelu oli vilkasta ja opiskelijoilta saatiin hyviä kysymyksiä niin omalle sähköalan opettajalle ja hanketyöntekijöille kuin kiltalaisillekin.

Katso myös:

Monta tapaa opiskella
Vinkkejä opettajalle uraohjaukseen

Keuruun kaupunki

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen edustajat kävivät keskustelemassa Keuruun kaupungin palvelupäällikkö Ulla Luoman kanssa 21.10.2020 ammatillisen koulutuksen tarpeista ja osaamisen kehittämisestä. Keskustelu herätti monenlaisia ideoita sekä toimialan että johtamisen osaamisen kehittämiseen.

Keskusteluissa nousi esiin mm. ravitsemus-, majoitus ja siivousalaan liittyviä koulutustarpeita. Lisäksi keskusteltiin esimieskoulutusten tarpeista, joita lähdetään jatkossa suunnittelemaan tarkemmin. Gradian asiakkuuspäällikkö sai meiltä tärkeää viestiä Keuruulta!

Katso myös:

Laukaan kunta

Teimme vierailun Laukaan kuntaan ja keskustelimme ruokapalvelujen työntekijöiden osaamistarpeista kahden esimiehen kanssa. Keskusteluissa esiin nousi monia alaan liittyviä lyhytkoulutustarpeita. Lisäksi keskusteltiin esimieskoulutustarpeesta, jossa työhyvinvointiin liittyvät asiat nousivat esille.  Asian tiimoilta palataan asiaan myöhemmin.

Paikalla oli Laukaan kunnasta esimiehet Ritva Mattila ja Terhi Teerimäki. Projektityöntekijöistä paikalla Birgit Härkönen ja Jukka Miettinen.

Mestaripolun aamupysäkkitilaisuus

Mestaripolkua rakentamassa -hanke järjesti 30.9.2020 yhteistyökumppaneilleen Mestaripolun ensimmäisen aamupysäkkitilaisuuden Gradian Ravintola Priimuksessa. Pandemiasta johtuen tilaisuuteen oli mahdollista kutsua vain rajoitettu määrä osallistujia. Lähes kaikki kutsutut myös osallistuivat!

Tilaisuudessa Gradian liiketoiminnan opettaja Johanna Ärling valotti ammatillisen kasvun ja sen ohjauksen eri puolia. Johanna kertoi, että ammatillisen kasvun vaiheet voidaan jakaa Bennerin teorian mukaan viiteen eri vaiheeseen: aloittelija, edistynyt aloittelija, pätevä suoriutuja, taitava ammattilainen ja asiantuntija.

Johanna kannusti tukemaan työelämässä oppijan ammatillista kasvua esimerkiksi antamalla myönteistä palautetta, tarjoamalla monipuolisia työtehtäviä, jakamalla tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta sekä tietysti perehdyttämällä hyvin työntekijä. 

Johannan esityksen jälkeen oli runsaan aamupalan ja keskusteluiden vuoro pöydissä. Keskustelut olivatkin vilkkaita, Lopuksi Keski-Suomen Mestarikilta jakoi Mestarikirjat kolmelle erikoisammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle. Se oli mielenkiintoista seurattavaa!

Työelämätapaaminen: Toivakan kunta

Kävimme keskustelemassa Toivakan kunnassa puhtauspalveluesimies Saara Rantasen kanssa tulevista osaamistarpeista. Keskustelu oli vilkasta ja monipuolista. Yksittäisiä koulutustarpeita löytyi sekä laitoshoitaja- että keittiöpuolelta. Tilaisuudessa läsnä projektityöntekijät Jukka Miettinen ja Birgit Härkönen.

Opiskelijainfot 2020

Gradian leipomoalan perustutkinto-opiskelijat 15.9.2020

Projektityöntekijä Marjo Huuskonen ja Keski-Suomen Mestarikillan edustaja kertoivat mielenkiintoisia tarinoita työelämästä ja leipomoalasta perustutkinto-opiskelijoille, jotka innostuivat heti jatko-opintomahdollisuuksista ja loistavista työnäkymistä.

Suurin osa opiskelijoista haluaa jatkaa opintojaan ammattitutkintoon ja jopa erikoisammattitutkintoon!