Psyykkinen itsesäätely

Itsesäätely ja selviytymiskeinot (coping)

Lazaruksen stressi- ja copingmalli (1984)

copimg2

Psyykkisellä itsesäätelyllä tarkoitetaan psyykkisten toimintojen (ajattelu, tunteet, ulkoinen käytös) mukauttamista tilannetta vastaavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy jonkin verran kontrolloimaan tunteitaan ja sietämään pettymyksiä ja ylläpitämään positiivista minäkuvaa.Itsesäätelyn avulla ylläpidetään identiteettiä, minäkäsitystä ja itsearvostusta.

Hallintakeinot voivat olla yllä olevan kuvion mukaisesti tehtäväkeskeisiä tai tunnekeskeisiä. Tehtäväkeskeisessä lähestymistavassa ikään kuin kääritään hihat ja ryhdytään toimeen eli pyritään ratkaisemaan ongelma. Tunnekeskeinen lähestymistapa antaa tunteille vallan, jolloin ongelmissa jäädään helposti vellomaan ja surkuttelemaan.

Hyviä hallinta- eli coping-keinoja ovat liikunta ja sosiaalinen toiminta (lenkkeily, kuntosali; ystäville puhuminen, käynti kahvilla, leffassa jne.). Coping-keinot ovat aina tietoisia ja rakentavia, mielen tasapainoon tähtääviä toimia. Tärkeitä ovat myös kognitiiviset strategiat, joissa ihminen asettaa itselleen tavoitteita ja suunnittelee ja arvioi toimintaansa.

Voit kuunnella tästä työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Mankan ajatuksia stressin synnystä ja siitä selviämisestä.

Tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat yksilön omat selviytymisodotukset ja standardit, joihin omia tavoitteita verrataan (esim. haluan valmistua ammattiin, haluan huippu-urheilijaksi, haluan menestyvän yrityksen.)

Pohdittavaa: Mitä ajattelet ja miten toimit seuraavissa tilanteissa?
Ystäväsi myöhästyy tärkeästä tapaamisestanne puoli tuntia.
Et pääse läpi tärkeästä kokeesta.
Ystäväsi tuntuu suuttuneen sinulle jostakin eikä enää halua viettää aikaa kanssasi.
Et pääsekään lomamatkalle, joka sinulle oli jo luvattu.
Poika-tai tyttöystäväsi jättää sinut.

Minän puolustuskeinot (defenssit)

Joskus paine on niin suuri, etteivät hallintakeinot riitä. Tällöin psyykkiseen itsesäätelyyn käytetään defenssimekanismeja, jotka ovat yksilön tiedostamattomia tapoja suojata minää ahdistusta vastaan.

taantuma (kiukuttelee kuin pieni lapsi)
kieltäminen (sanoo ei ja kieltäytyy uskomasta koko asiaa)
projektio (heijastaa epämiellyttävän asian toiseen ihmiseen; esim. valehtelija epäilee muidenkin valehtelevan)
arvon kieltäminen (ajattelee, että niissä bileissä olisikin ollut ihan tylsää)
sublimaatio (korvaava toiminta; hukuttaa murheet pulloon)
torjunta (päättää olla huomaamatta ja ajattelematta koko asiaa)
huumori (kääntää KAIKEN aina vitsiksi)

Puolustuskeinot ovat tarpeellisia, mutta ne eivät saisi olla liian hallitsevia eivätkä leimata aikuisen ihmisen elämää. Jos kiinnostuit aiheesta,  lue Tiede-lehden artikkeli tästä linkistä.