Mitä persoonallisuudella tarkoitetaan?

Persoonallisuudella tarkoitetaan ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostamaa kokonaisuutta, joka on kullekin ihmiselle luonteenomainen.

”Ai uus tyyppi, millaine se on?”

Käsitteellä persoonallisuus viitataan sekä ihmisen ulkoiseen toimintaan (toisten näkemä käyttäytyminen) sekä sisäiseen kokemusmaailmaan.

Pohdittavaa:
Millaisia asioita kuvittelet ulkonäkösi kertovan sinusta? Mitä haluat sen kertovan? Törmäätkö usein sinusta tehtyihin vääriin tulkintoihin (ujo, ylpeä, leuhka)? Mistä luulet niiden syntyneen? Onko niistä ollut haittaa?

Ihmisen persoonallisuus on kohtuullisen pysyvä, mutta isot elämänmuutokset voivat muuttaa sitä.

Käsitettä käytetään arkikielessä varsin monenlaisissa merkityksessä. ”Se Valma on muutenkin aika persoonallinen tapaus.”

Miten persoonallisuus rakentuu?

Biologiset tekijät (geeniperimä, temperamentti, aivojen toiminta ja rakenne; perinnölliset sairaudet, elimistön toiminta, kemiallisten aineiden vaikutus)

Yksilöpsykologiset tekijät (minäkäsitys, itsetunto, erilaiset uskomukset ja omat tulkinnat, maailmankuva, arvot ja asenteet, psyykkinen itsesäätely

Sosiokulttuuriset tekijät (perhe, suku, läheiset ystävät, kiintymyssuhteet, kasvatustyylit; koulu, instituutiot, media, uskonto ja maantieteelliset tekijät)

Pohdittavaa:
Missä piirteissä muistutat vanhempiasi tai sisaruksiasi, entä muuta sukua? Mikä sinua erityisesti viehättää tai ärsyttää sukulaisissasi?