Sosiaalinen vaikutus

.

Sosiaalisella vaikuttamisella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jossa ihmisten välinen viestintä muuttaa tai säätelee kohdehenkilön käyttäytymistä, asenteita, mielipiteitä tai uskomuksia. Ihmisellä on luontainen halu vaikuttaa muihin sekä välttää muiden ihmisen liiallista vaikutusta itseensä

Konformismi tarkoittaa ryhmän yhdenmukaisuutta, vaikka yhdenmukaisuuteen ei olisikaan suoranaisesti pakotettu. Liikaa sooloilua ja ryhmästä erottumista ei kuitenkaan pidetä hyvänä. (>< itsenäisyys ja antikonformistisuus)

Mukautuminen ryhmäpaineeseen vaihtelee suuresti eri kulttuureissa (kollektivistinen >< individualistinen).Myöntyvyys on taipumista toisten pyyntöihin tai vaatimuksiin. Jotkut ihmiset ovat selkeästi myöntyvämpiä kuin toiset ( >< jämäkkyys). Tämä vaihtelee paljon tilannekohtaisesti.

Tottelevaisuus voi olla järkevää ja asiallista yhteisten normien ja sääntöjen noudattamista. Ääripäissään tottelevaisuus voi olla myös tuhoisaa ja vaarallista. (Stanley Milgramin tottelevaisuuskoe 1960-luvulla.)

Muita ryhmäilmiöitä

Syntipukki-ilmiössä esim. työyhteisöstä joku otetaan silmätikuksi, josta syytetään kaikista epäonnistumisista.

Katsojavaikutus tarkoittaa ilmiötä, jossa yksilön toimintaan vaikuttaa se, onko tilanteella muita silminnäkijöitä. Esim. Autetaanko vai ollaanko auttamatta hädässä olevaa.

Joukkoharha on ryhmän jäsenten yhteinen harhakuvitelma todellisuudesta, esim. siitä, miten kaikki muut ajattelevat tai toimivat. Esim. ”Keisarin uudet vaatteet”

Lauma- tai ryhmäajattelu tarkoittaa mukautumista kritiikittömästi ryhmän ajatteluun ilman että päätöstä pohditaan itse.

Vapaamatkustaminen on ryhmän siivellä elämistä, eli vapaamatkustaja ei tee oikeastaan mitään itse, mutta nauttii hyödyistä.

Pohdittavaa:
Tunnistatko laumailmiöitä itsessäsi tai ystäväpiirissäsi?
Oletko koskaan joutunut joukkohysterian valtaan eli toiminut itsellesi epätyypillisesti joukon mukana?
Huomaatko joskus olevasi liian myöntyväinen tai lepsu? Millaisissa tilanteissa erityisesti?
Miten toimitte, jos huomaatte jonkun lentelevän vapaamatkustajana?
Mitkä seikat vaikuttavat siihen, autetaanko vierasta ihmistä esim. kadulla?
Miten ympäristö vaikuttaa käyttäytymiseen esim. roskaamiseen?