Tunteet

Tunne voidaan määritellä seuraavasti: Se on melko lyhytaikainen kokemus tai reaktio, joka on subjektiivinen ja mielihyvän tai mielipahan sävyttämä.

Erittäin voimakkaita tunteita sanotaan affekteiksi. Tunteet heräävät sosiaalisissa tilanteissa, myös muistot ja muiden tarinat voivat saada tunteet esiin.

Tunteet vaihtelevat
* kestoltaan (sekunneista minuutteihin; mieliala pidempään)
* intensiteetiltään eli voimakkuudeltaan
* sävyltään (tunteiden yhdistelmät)
* merkitykseltään (tulkintaerot ihmisten välillä)

Perustunteet ovat universaaleja. Näitä ovat ilo, viha, pelko, hämmästys, suru ja inho.

tunteet

Kuva: http://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen/tunteet_mita_ne_ovat

Tunteet ovat hyvin merkityksellisiä ihmisen elämässä. Ne saavat meidät toimimaan ja toimivat motiiveina toiminnalle. Ne suojaavat ja varoittavat meitä ja huolehtivat elimistön hyvinvoinnista (biologia). Tunteet sopeuttavat ja opettavat (yksilöpsykologia).

Tunteilla on sosiaalisia tehtäviä. Ne toimivat viesteinä ja auttavat ymmärtämään muiden toimintaa. Ryhmän tunneilmasto on tärkeä.

Tunteiden tutkiminen ja mittaaminen on hyvin vaikeaa, miltei mahdotonta. Omien tunteiden tutkiskelu voi kuitenkin olla hyödyllistä.

Jotkut ihmiset ovat tunteellisempia kuin toiset, ja ihmisiä tulee helposti jaoteltua fiiliksellä eläviin tunneihmisiin ja rationaalisiin järkeilijöihin. Täytyy kuitenkin aina muistaa, että järkevyys ja tunteellisuus eivät välttämättä sulje toisiaan pois.  Ihminen voi olla lämpimän tunteellinen ja silti pystyä kylmään järkeilyyn.

Pohdittavaa:
Kun seuraavan kerran ”vituttaa”, voi miettiä, mitä se vitutus oikein on? Mitä se edes tarkoittaa? Surua, pelkoa, kyllästymistä, ärsyyntymistä, suuttumusta, turhaantumista?
Tunteet tuntuvat kehossa, esim. pelko tai huolestuminen saa ”vatsan kääntymään ympäri”. Mitä sinun pelkosi tuntuu?

Kaikkia tunteita ei pysty eikä tarvitse hallita, mutta hyvät säätelykeinot (coping-keinot) tukevat mielenterveyttä. Esim. hyvin aggressiiviset tuntemukset tai jatkuvat alakulo vaikuttavat negatiivisesti arkeen.

Attraktio

Miksi päädymme tekemään tuttavuutta juuri tiettyjen ihmisten kanssa? Miksi joku ihminen tuntuu heti tutulta, vetävältä ja kiinnostavalta?

Kyse on attraktiosta eli vetovoimasta ja viehätyksestä.  Attraktio määritellään myönteisten tunteiden sävyttämäksi vetovoimaksi yksilöä tai ryhmää kohtaan.

Olennaista attraktion syntymiselle on vastakaiun saaminen, toisen hyväksyminen ja kunnioitus, kokemus tuttuudesta ja toistuva vuorovaikutus.

Tärkeitä parisuhteen synnyssä on attraktio ja koettu viehättyvyys, joka vaihtelee eri ihmisillä hyvinkin paljon.