Kehitystehtävät

Jokaiseen ikävaiheeseen voidaan ajatella kuuluvat kehitystehtäviä tai –haasteita, jotka ihminen yleensä ratkaisee ihan huomaamattaan. Jos tämä ei onnistu, voi edessä olla jonkinasteinen kriisi.

Kehitystehtävät voivat olla biologisia ja ulkonäköön tai kehon muutoksiin liittyviä tehtäviä (esim. sukukypsyys tiettyyn ikään mennessä). Ne voivat liittyvä myös psyykkiseen kehitykseen, mielen ja tunteiden hallintaan (koulukypsyys, aikuismainen käytös).

Osa tehtävistä on yhteiskunnan säätelemiä, normatiivisia tehtäviä, esimerkiksi reilu perikymppisen nuoren ajatellaan muuttavan pois kotoaan ja elävän itsenäisesti ja huolehtivan omista asioistaan.  Normatiiviset tehtävät vaihtelevat hieman eri kulttuureissa.

Nuoruuden kehitystehtävä on irtaantuminen vanhemmista, parisuhteen luominen ja kenties oman perheen perustaminen, omien elämänarvojen löytyminen ja vastuun kantaminen omasta elämästä. Varhaisaikuisuudessa tärkeää on oman ammatillisen uran löytyminen.

Tärkeä osa-alue nuoren kehityksessä on seksuaalinen kehitys, sillä siinä vaiheessa saavutetaan sukukypsyys ja luodaan oma seksuaalinen identiteetti. Tämä voi aiheuttaa paljon paineita, sillä nuori voi ajatella, että hänen tulee olla tietynlainen tai tietyn näköinen.

Ympäröivä kulttuuri, omat vanhemmat ja ystävät toimivat mallina, jota joko matkitaan tai vastustetaan.

Kehitystehtävät vaihtelevat jonkin verran eri kulttuureissa, esim. minkä ikäisenä muutetaan pois lapsuudenkodista tai ollaan vakituisessa parisuhteessa. Viime vuosikymmeninä normatiiviset tehtävät ovat ”löystyneet” jonkin verran, on useampia tapoja ratkaista kehitystehtäviä.

Siitä, mikä on ns. normaalia kehitystä, eli suuri enemmistö noudattaa samaa kaavaa, saadaan tietoa tutkimalla suuria ihmisjoukkoja. Pitkittäistutkimuksessa tutkitaan samaa ihmisryhmään useamman kerran esim. viiden vuoden välein, ensimmäisen kerran vaikkapa 7-vuotiaina ja viimeisen kerran 32-vuotiaina. Pitkittäistutkimuksen ovat melko vaativia toteuttaa ja vaativat kovasti kärsivällisyyttä tulosten saamisessa.

Poikittaistutkimus voidaan toteuttaa vaikkapa kouluissa tekemällä testi kaikille nelosluokkalaisille kerralla. Tällä tavalla saadaan kattava aineisto kaikista Suomen 10-vuotiaista, tämänkaltaisia tutkimuksia on kohtuullisen helppo toteuttaa opettajien avustuksella. Olet saattanut itsekin olla mukana jossakin, esim. lukutaitoon liittyvässä, tutkimuksessa.