Kehityksen osa-alueet

Ihmisen kehitystä ja ikävaiheita voidaan tutkia painottaen eri näkökulmia.

Näitä ovat

  • fyysis-motorinen kehitys
  • psykososiaalinen kehitys
  • kognitiivinen kehitys

 

Huom! Osa-alueita ei voi kuitenkaan puhtaasti erillään, kaikki liittyy kaikkeen. Esim. motorisen ja psyykkisen toiminnan yhteys, oman kehonkuvan hahmottaminen, itsetuntemus; murrosiässä ongelmia, koska pää ja keho menevät eri tahtia.

 

Kognitiiviset prosessit

 Kognitiivisiin prosesseihin kuuluvat jokapäiväiset toiminnot, joita emme juurikaan ajattele vaan ne tapahtuvat automaattisesti. Huomaamme ne vasta, kun ongelmia tulee. Näitä ovat…

  • havaintotoiminnat (tarkkaavaisuus ja havaitseminen)
  • muisti- ja oppimistoiminnat
  • kieli, ajattelu ja älykkyys (lahjakkuus, ajattelu ja kieli, luovuus, ongelmaratkaisu, päätöksenteko)

Pohdittavaa:
Pidätkö itseäsi tunne- vai järki-ihmisenä?
Millaisia asioita muistat hyvin? Mitä huonosti? Mikä on akilleen kantapääsi?
Mikä on lempivärisi?
Muistatko luokkakavereidesi nimiä ekaluokalta?
Mitä etua ja haittaa on unohtamisesta?