Motiivit

Motiivi on toiminnan psyykkinen syy, vaikutin. Toiminnan taustalla voi olla yhtä aikaa useita motiiveja. Esim. uteliaisuus, ihailun ja arvostuksen tarve, kilpailunhalu.

Motiivit voivat olla hyvin tiedostettuja eli tiedämme, miksi toimimme juuri tietyllä tavalla, esim. treenaan kovaa, koska haluan olla paras, haluan hyvän loppuarvosanan opinnoistani, haluan tehdä vanhempani ylpeiksi jne.

Joskus motiivit voivat olla tiedostamattomia, jolloin emme itsekään huomaa todellista syytä, syitä voi olla monia, tai emme halua paljastaa todellisia tarkoitusperiä edes itsellemme. Esim. toimimme hyväntekeväisyys työssä, koska haluamme mielestämme vain auttaa muita, mutta todellinen motiivi on muiden kehut ja ihmettelyt ahkeruudestamme.

Motiivit ryhmitellään

* biologisiin (nälkä, jano, lämpötilan säätely, seksuaalisuus)
* sosiaalisiin (liittymisen ja läheisyyden tarve, turvallisuuden tarve, vallan halu, päteminen ja suoriutuminen)
* psyykkisiin (kaikki koetut tunteet, jotka toimivat motiiveina).

Huom! Yleensä motiivit sekoittuvat toisiinsa ja osaan liittyy myös kulttuurista ja ympäristön vaikutusta. Vaikkapa syöminen ystävien kanssa ravintolassa ei ole vain nälän tyydyttämistä vaan siihen liittyvät sosiaaliset motiivit.

Motiivit vaihtelevat intensiteetiltään eli voimakkuudeltaan. Voimakkuus näkyy siinä, miten innokkaasti ihminen paneutuu tehtäväänsä ja millaisia vastuksia hän on valmis voittamaan saavuttaakseen tavoitteensa.

Tiedostamattomat motiivit vaikuttavat helposti tekoihimme, emmekä aina tiedä, miksi toimimme kuten toimimme. Pienet virikkeet saavat meidät helposti toimimaan ja tekemään asioita, joita myöhemmin harmittelemme, esim. heräteostokset.

Motiivikonflikti on motiivien välinen ristiriita. Kohteiden arvo on aina henkilökohtainen ja se, miten konflikti ratkaistaan, riippuu aina monista tekijöistä. Ristiriitoja syntyy, jos oma tahto ja ulkoinen paine ovat ristiriidassa tai jos haluaa kahta asiaa yhtä aikaa tai jos ei halua tehdä mitään, mutta on kuitenkin pakko. Esim. lähestymis-lähestymiskonflikti; lähestymis-välttämiskonflikti, välttämis-välttämiskonflikti.