The Big Five

Tunnetuimpia persoonallisuusteorioita on ns. Big Five, jossa 16 persoonallisuuden piirrettä on tiivistetty viiteen suureen. Näitä ovat avoimuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus ja neuroottisuus.

Avoimuus eli suhtautuminen uusiin ja yllättäviin asioihin; haaveellisuus, taiteellisuus, tunteellisuus, joustavuus, älyllinen uteliaisuus, suvaitsevuus

Ekstroversio eli ulospäinsuuntautuneisuus; lämminhenkisyys, seurallisuus, itsevarmuus, aktiivisuus, jännityshakuisuus, iloisuus

Miellyttävyys tai sovinnollisuus eli suhtautuminen toisiin ihmisiin; luottamus, mutkattomuus, epäitsekkyys, mukautuvuus, vaatimattomuus, herkkätunteisuus

Tunnollisuus tai vastuuntuntoisuus eli järjestelmällisyys ja suuntautuminen päämääriin; kyvykkyys, itsekuri

Neuroottisuus eli tunne-elämän tasapainoisuus; ahdistuneisuus, vihamielisyys, masentuneisuus, alemmuudentuntoisuus, impulsiivisuus, haavoittuvuus

Testaa itsesi persoonallisuustestillä.

 

Persoonallisuuden vaikutus parisuhteeseen 

Persoonallisuudella suuri merkitys siihen, pysyvätkö pariskunnat yhdessä.

Yleensä puolisoksi valikoituu ihminen, joka on samankaltainen ulkoiselta viehätysvoimaltaan, taustaltaan ja asenteiltaan, myös persoonallisuudessa on yleensä jotain samaa.

Erityisen tärkeitä yhdessä pysymisen kannalta ovat Big Fiven piirteitä sovinnollisuus ja avoimuus. Eli vaikka vastakohdat täydentävät toisiaan, samankaltaisuus pitää paremmin yhdessä.

Neuroottiset persoonallisuudenpiirteet ovat usein haitaksi parisuhteelle, kun taas puolisoiden tunne-elämän tasapainoisuus ennustaa kestävää suhdetta.