Tagged: työelämäyhteistyö

0

Pyörä on pantu pyörimään – Lappia panostaa työpaikkaohjaajien kouluttamiseen

Mitä tehtiin? Työpaikkaohjaajan rooli on merkittävä opiskelijan hankkiessa ammatillista osaamista työpaikalla. Järjestimme seminaareja ja yhteistyöpäiviä, joissa kuulimme työpaikan, opiskelijoiden ja opettajien ajatuksia työelämässä oppimisen toteuttamisesta, työpaikkaohjaajakoulutusten sisällöistä ja toteuttamistavoista. Rakensimme yhdessä opiskelijan polun teemana:...

0

Parhaita osaajia -seminaarissa keskusteltiin työelämässä oppimisesta

Parasta osaamista -hanke ja TSL:n Ammattitaitoa yhdessä -hanke toteuttivat seminaarin, joka striimattiin valtakunnallisesti. Yhteisen keskustelun areenalla pyrittiin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millainen rooli työyhteisöllä tulisi olla ammatillisen koulutuksen toteutuksessa? Miten tuemme työpaikkaohjaajien ohjaus- ja...

0

Työpajoja Hämeen, Rauman ja Salon seuduilla touko-kesäkuussa 2018

Arviointi, uraohjaus,  työelämäyhteistyö ja henkilökohtaistaminen – tässä teemat, jotka puhututtavat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä erityisesti nyt, kun uusi lainsäädäntö on voimassa ja uudenlaisia käytäntöjä on otettu haltuun. Tule syventämään omaa osaamistasi ja jakamaan...

0

Rupatellaan reformista -tilaisuus 15.12. Lahdessa

Rupatellaan reformista tilaisuudessa 15.12 paikalla keskustelemassa ammatillisen koulutuksen uudistuksista oli työ- ja elinkeinoelämän edustajia ja koulutuksenjärjestäjiä Päijät-Hämeestä. Tilaisuus oli järjestetty yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen, Liikuntakeskus Pajulahden, Kiipulan ammattiopiston, Suomen Diakoniaopiston ja Lahden konservatorion kanssa, tilaisuus oli toinen...

0

Miten ammatillisen koulutuksen uudistus 1.1.2018 vaikuttaa työelämään?

Yksilöllisyys • Opiskelija etenee opinnoissaan omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti. • Jatkossa osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika. • Oppilaitos ja opiskelija laativat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), johon kirjataan mm. työpaikalla tapahtuva oppiminen ja...