Materiaaleja ja työkaluja työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteistyöhön

Miten työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteistyö edistää tukea tarvitsevan opiskelijan työelämässä oppimista?

Haasteita ymmärtämällä ja vahvuuksia hyödyntämällä

Nuorelle opiskelijalle ensimmäiset kokemukset työelämästä ovat merkittäviä ja voivat aiheuttaa myös hämmennystä tai epävarmuutta. Siksi tarvitaan erilaisia tuettuja ja joustavia tapoja valmentautua työelämässä oppimiseen.

Opiskelijan erityisen tuen tarve voi ilmentyä erilaisina työtehtävien omaksumiseen tai uuden oppimiseen liittyvinä haasteina. Haasteista huolimatta jokaisella opiskelijalla on vahvuuksia. Kun opiskelija saa vahvuutensa näkyväksi ja pääsee hyödyntämään niitä, se parantaa hänen mahdollisuuksiaan siirtyä työelämään.

Oppilaitoksen oppimisympäristöissä työelämätaidot vahvistuvat

Opiskelija saa tuetun ja turvallisen ensikokemuksen työelämässä oppimiseen oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Opiskelija pääsee tutustumaan alan työtehtäviin esimerkiksi tekemällä oppilaitoksen yhteistyökumppaneiden kanssa sovittuja toimeksiantoja.

Oppimisympäristöissä opiskelija työskentelee opetus- ja ohjaushenkilöstön tuella. Lisäksi toimeksiantoja voidaan tehdä opiskelijaryhmänä yhteistyökumppanin tiloissa esimerkiksi oppilaitoksen ohjaushenkilön tuella.

Ensikontaktit työelämään tuetusti

Opiskelija aloittaa valmentautumisen työelämässä oppimiseen tutustumalla yrityksiin ja etsimällä alan yritysten mainoksia, kotisivuja ja avoinna olevia työpaikkoja. Hän voi lähteä valitsemiinsa yrityksiin vierailukäynneille yhdessä muiden opiskelijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.

Sen jälkeen opiskelija voi käydä yhdessä opiskelijaparinsa kanssa haastattelemassa itseään kiinnostavien työpaikkojen työntekijöitä. Yrityksen edustaja voi myös käydä oppilaitoksessa kertomassa alan työpaikoista, työtehtävistä, mahdollisuuksista ja vaatimuksista.

Kohtaavatko opiskelijan tavoitteet ja työpaikan edellytykset?

Työelämässä oppimisen suunnittelussa on tärkeää, että oppimisen tavoitteet ja niihin kytkeytyvät työtehtävät laaditaan riittävän realistisiksi, konkreettisiksi ja pilkotuiksi. Onnistumisen edellytyksenä on se, että oikea opiskelija ja oikea työpaikka kohtaavat toisensa.

Avoimuus ja yhteistyö työpaikkaohjaajan kanssa jo valmisteluvaiheessa luo pohjan opiskelijaa ymmärtävään, kannustavaan ja rohkaisevaan asennoitumiseen. Yhteistyöllä on suuri merkitys työelämässä oppimisen onnistumiseksi.

Millä tavalla huomioidaan ja tuetaan opiskelijoiden erilaisia valmiuksia

On tärkeää, että opiskelijalle tarjotaan hänen yksilöllisiin valmiuksiinsa ja tavoitteisiinsa sopivia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan. Työpaikkaohjaajan on hyvä tukea opiskelijaa kehittämään myös niillä osa-alueilla, joissa opiskelijalla on haasteita.

Opiskelijan tarvitsemista ohjaus- ja tukitoimista on hyvä keskustella ja sopia niistä yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Olemme koonneet työpaikkaohjaajalle vinkkilistan, jonka avulla hän voi huomioida opiskelijan erilaisia valmiuksia.

Kuvalliset ohjeet opiskelijan avuksi työtehtäviin

Opiskelijan omalla aktiivisella osallistumisella on suuri merkitys ohjaus- ja tukitoimia suunniteltaessa. Opiskelija voi laatia työelämässä oppimistaan varten esim. esittelyposterin, jossa hän voi kertoa, millaisesta ohjauksesta ja tuesta hän parhaiten työpaikalla opiskellessaan hyötyy. Esimerkiksi opiskelijan, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajan kanssa yhteistyössä laaditut tukilistat ja kuvalliset työohjeet erilaisista työtehtävistä auttavat opiskelijaa omaksumaan työtehtävät ja selviytymään niistä mahdollisimman itsenäisesti. Olemme laatineet malliksi kuvallisia työohjeita:

Kuvalliset työohjeet päiväkotiin

Kuvalliset työohjeet aamiaistarjoiluun

Kuvalliset työohjeet kopiointiin

Muistilista työpaikkaohjaajalle

Työelämässä oppimisen suunnittelu ja valmistelu sekä ohjauksen yhteistyöstä sopiminen ja käytännön toteuttaminen sisältävät paljon käytännön asioita. Olemme koonneet sitä varten muistilistan. Työelämässä oppimisen muistilistan tarkoitus on selkiyttää koko työelämässä oppimisen prosessia ja muistuttaa siihen liittyvistä yksityiskohdista. Muistilista tukee oppimisen suunnittelua, ohjausta ja palautteen antamista opiskelijan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Muistilista työpaikkaohjaajalle

Osaamisen arviointiopas työpaikkaohjaajalle

Osaamisen arviointi on yksi tärkeä osa opiskelijan opintopolkua – eräänlainen huipentuma siitä, mitä on saatu aikaan ja millainen osaaminen opiskelijalle on muodostunut. Tasavertaisuus varmistuu sillä, että arviointi on objektiivista ja kriteeriperusteista. Osaamisen arviointioppaaseen olemme koonneet arviointiin liittyviä monia tärkeitä asioita.

Osaamisen arviointiopas

Kaikki tekstissä mainitut tukimateriaalit on laadittu Parasta osaamista -verkostohankkeessa.

Listätietoja artikkelin kirjoittajalta:

Rita Hintsala, pedagoginen koordinaattori
Ammattiopisto Spesia
puh. 044 765 1311, rita.hintsala@spesia.fi
www.spesia.fi

Lisätietoa ja materiaalia löydät myös verkostohankkeen sivuilta:

  • bit.ly/posaaja
  • Facebook: @POsaamista
  • Instagram: parastaosaamista
  • Twitter: @Posaaja_
  • Youtube: parasta osaamista

You may also like...

1 Response

  1. 9.4.2019

    […] Artikkeli on julaistu myös Parasta osaamista -blogissa: Materiaaleja ja työkaluja työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteistyöhön […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *