Kirjoittajakutsu Ammattikasvatuksen aikakauskirjan 02/2019 teemanumeroon

Kirjoittajakutsu Ammattikasvatuksen aikakauskirjan 02/2019 teemanumeroon ”Ammatillisen koulutuksen uudistus, uhka vai mahdollisuus?”

Kutsumme ammatillisen koulutuksen opettajia ja ohjaajia, tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan ammatillisen koulutuksen uudistusta käsittelevään teemanumeroon 2/2019 (julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä). Kirjoituksia toivotaan erityisesti johtamisen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Lehden julkaisufoorumiluokitus on 1. Kirjoitukset voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kirjoitukset voivat olla referoimattomia (max. 2500 sanaa sis. lähteet mutta ei abstraktia) tai referoituja (max. 5000 sanaa sis. lähteet mutta ei abstraktia) empiirisiä artikkeleita tai katsauksia. Käsikirjoitusten on noudatettava APA-tyyliä.

Teemanumeron konteksti
Ammatillinen koulutus on uudistunut ja nyt tarvitaan tutkimusta uudistuksen toteutumisesta eri näkökulmista: uudistuksen yhtenä taustana on ollut työpaikkojen toive päästä vaikuttamaan tulevaisuuden osaajiin. Ammatillinen koulutus mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja valinnat, mutta miten mahdollisuudet näyttäytyvät opiskelijoille: mikä on muuttunut, minkä pitäisi vielä muuttua tai kehittyä. Entä opettajat, onko opettaja terminä historiallinen jäänne, koska nyt puhutaan valmennuksesta, mentoroinnista, konsultoinnista, koutsauksesta. Oppilaitosjohdon asenteita ja ajatuksia, osaamista ja osaamistarpeita uudistunutta koulutusta kohtaan on nostettu vielä esiin varsin vähän.

Teemanumeroon haetaan artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia ja kirja-arvosteluja, joissa tarkastellaan uudistunutta ammatillista koulutusta seuraavista näkökulmista:

 työpaikat oppimisympäristöinä,
 opiskelijat (ml. erityisopiskelijat) uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa,
 opettajuus uuden ajan ilmiönä,
 uudistuneen ammatillisen koulutuksen johtaminen.

Artikkelien ja niissä esitettyjen tutkimustulosten toivotaan tuovan uutta tietoa ja näkökulmia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
Miten työpaikoilla tapahtuva oppiminen asemoituu uudelleen koulutuksen muutosten myötä?
Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia uudistunut koulutus tuottaa opiskelijoille?
Millaisia taitoja ja osaamisia oppilaitosjohdolta vaaditaan?

Teemanumeron toimittajien tiedot ja toimitustyön aikataulu

Teemanumeron toimittavat Annukka Tapani, annukka.tapani@tamk.fi ja Anu Raudasoja, anu.raudasoja@hamk.fi

Alustavat abstraktit lähetetään teemanumeron vieraileville toimittajille sähköpostitse 1.12.2018 mennessä (annukka.tapani@tamk.fi, anu.raudasoja@hamk.fi). Abstraktin enimmäispituus on 500 sanaa. Abstraktista tulee käydä ilmi tutkimuksen olennaiset piirteet, tutkimuksen luonteesta riippuen esim. viitekehys, tutkimustehtävä,
menetelmät sekä (odotetut) tulokset ja päätelmät.

Vierailevat toimittajat lähettävät kirjoittajille palautteen 15.12.2018 mennessä abstraktin sopivuudesta teemanumeroon.

Teemanumeroon soveltuvat artikkelikäsikirjoitukset toimitetaan vieraileville toimittajille sähköpostin liitetiedostona 18.2.2019 mennessä. Kirjoittajien on ilmoitettava halutaanko artikkelille referee-prosessi (max. 5000 sanaa) vai ei (max. 2500 sanaa). Käsikirjoitusten on noudatettava APA-tyyliä, ks. lehden kirjoittajaohjeet: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille.

 

Annukka Tapani, VTT
Yliopettaja, projektipäällikkö (Parasta osaamista – verkostohanke)

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *