Avainsana-arkisto: o365

O365-työkalut verhoilu- ja sisutusalan opetuksessa

Mitä tehtiin?

Sastamalan koulutuskuntayhtymässä pilotoitiin verhoilu ja sisustusalalla opettaja Eira Salmen johdolla OneNote Class Notebook -luokan muistikirjaa. Muistikirjan avulla tehtiin sisustustyöt -tutkinnon osaan rakennettuun ympäristöön tutustumisen portfolio.

Millä tausta-ajatuksella toimittiin?

Opintokokonaisuutta lähdettiin muokkaamaan, koska tehtävät palautuivat opettajalle konkreettisina tuotoksina pahvilaatikossa – piirustuksina, maalauksina ja pienoismalleina. Vuosien saatossa tehtävien palautuksien yhteydessä työhuone hukkui kenkälaatikkoihin ja muovipusseihin, joiden tarkastus vei aikaa ja sitoi työpäivän jälkeen työhuoneeseen useammaksi tunniksi tarkastelemaan ja tutustumaan oppilaiden tuotoksiin. Palautetut työt olivat mielenkiintoisia, mutta osa opiskelijoista tunsi palautuskäytänteet vanhanaikaiseksi ja itsellensä vieraaksi / vanhanaikaiseksi tavaksi tehdä ja palauttaa tehtäviä. Opiskelijoilta tuli myös tiedusteluita tehtävien sähköisestä palautusmahdollisuudesta. Hanke antoi mahdollisuuden etsiä O365-työkaluista opetukseen ja työtapoihin soveltuvaa työkalua, jotka helpottaisivat edellä mainittuja ongelmia.

Tekninen kuvaus

Tunnukset O365-palveluun on kaikilla Sastamalan koulutuskuntayhtymän opettajilla ja opiskelijoilla.
Kurssille luotiin ohjatun toiminnon avulla OneNote Class Notebook – luokan yhteinen muistikirja. Muistikirjaan tehtiin joka opintokokonaisuutta varten oma tehtäväsivunsa, josta opiskelijat pystyivät näkemään opiskeltavasta asiasta teoriaa sekä kopioimaan tehtävät.

tehtava12
Opintokokonaisuuden muistikirja ja tehtäväsivut

 

Muistikirjaan luotiin myös palautussivu ja opettajille oma Excel-taulukko, josta yhdellä silmäyksellä voin pitää kirjaa siitä mitkä tehtävät milloinkin ovat palautuneet. Parasta pilotissa oli työhuoneen pysyminen järjestyksessä ja tehtävien palautuksien tarkistaminen ajasta ja paikasta riippumatta.

Tärkeitä huomioita

Opintokokonaisuus on vielä kesken ja oppilailta saatava palaute ja kokemukset tämän tyyppisestä työskentelystä on vielä keräämättä. Opettaja koki kuitenkin työskentelytavan olevan tutumpi tämän päivän nuorille. Yllätyksellistä oli ehkä se, että vaikka nuoret ovat kiinni älylaitteissaan ja surffailevat netin ihmeellisessä maailmassa ovat he välillä äärimmäisen kömpelöitä kopioimaan / tallentamaan ja siirtämään tekemiään asioita. Tulevaisuudessa olisi hienoa, että opiskelijoiden tietoteknisiä perusvalmiuksia voisi kohentaa opetuksessa, jolloin se voisi olla osana työperustaista käsillä tehtävää opetusta. Tehtävien teko ”askartelutyyliin” säilyisi, mutta käsittely tapahtuisi sähköisesti.

 

 

Työssäoppimisen ohjaaminen OneNote Classroomilla

Mitä tehtiin?

Äänekoskella Tekniikan ja liikenteen eri aloilla pilotoitiin OneNote Classroomin käyttöä sähköisenä työvälineenä. Opiskelijat tekivät työssäoppimisen raportoinnin ja tehtävät sähköisesti omilla laitteillaan ja yhteyksillään.

Miten tehtiin?

Opettajat loivat ryhmälleen yhden OneNote Classroom työkirjan ja lisäsivät opiskelijat siihen. Tämä menettelytapa helpottaa linkkien ja työkirjojen hallintaa huomattavasti.

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Päiväkirja toteutettiin kokonaan verkossa, jolloin opiskelija päivittää päiväkirjaa joko työpaikaltaan tai kotikoneeltaan.

Katso video missä Antero kertoo OneNote Classroomin käytöstä

Verkkokoulutus vastasi Tekniikan ja liikenteen-alan ja koko POKEn koulutusorganisaation tarpeisiin, koska verkko-opetusta tulee TVT-strategian mukaan lisätä ja kehittää. Erityisesti koulutuksessa toimivat opettajat saivat tämän kautta lisää  osaamista, rohkeutta ja kokemusta tvt:n käytöstä ja verkkopedagogiikasta. Myös muut opettajat innostuivat kokeilemaan menetelmää.

Tekninen kuvaus

Oppilaitos tarjoaa opiskelijan ja opettajan käyttöön  O365 tunnukset joilla ohjelmistoja voidaan käyttää. Muiden kuin koulun tunnuksien käyttö ei ole järkevää jako-oikeuksien takia.

Mobiilikäyttö oli yllättävän helppoa ja suosittua. Mobiilia sovellusta käyttäneillä opiskelijoilla oli hyvät älypuhelimet ja nettiyhteydet omasta takaa.  Opiskelijat asensivat itse sovellukset ja käyttivät sovellusta omilla tunnuksillaan. Tuettuja alustoja ovat Android- , Windows- ja IOS-puhelimet/tabletit.

Selainkäyttö oli osan opiskelijoiden käyttämä ratkaisu. Selainversio toimii hyvin eri käyttöjärjestelmillä ja selainta käytettiin kannettavilta tai pöytätietokoneilta. Selaimissa opiskelijat käyttivät pääsääntöisesti Chromen selainta.

Työasemasovellusta käyttivät pääsääntöisesti opettajat Windows 10 työasemilta.

Tärkeää huomioida ennenkuin opiskelijat lähtevät työssäoppimisjaksolle.

 • Opiskelija on asentanut sovelluksen puhelimeensa tai testannut selainversion käytön
 • Opiskelijaa on neuvottu pitämään tunnukset tallessa
 • Opiskelijaa on tiedotettu mahdollisista datakustannuksista. Hän tietää  myös mobiilidatan ja wlanin eron mobiilikäytössä
 • OneNoten käyttöä on harjoiteltu luokassa ja työkirjan rakenne on kaikille selvä
 • Motivointi sillä että samalla suoritetaan tieto- ja viestintätekniikan opintoja vaikuttaa erittäin paljon lopputuloksen laatuun.

Tärkeää huomioida opettajan työtavoissa.

 • OneNoten rakenne kannattaa siivota oletusasetuksista tyhjäksi.
 • Kannattaa tiedostaa että eri laitteilla käyttäessä OneNoten ominaisuudet saattavat vaihdella. Ohjelmisto kehittyy koko ajan.
 • Kuvat ja niihin liittyvät tekstit toimivat hyvin.
 • Ohjelmassa on mahdollisuus myös palautteen antamiseen äänenä.

O365-työssäoppimisen sivusto osana sosiaali- ja terveysalan opintoja

Mitä tehtiin?

Luotiin sivusto työssäoppimisen kotipesäksi. Sivustolta löytyy kaikki työssäoppimisen asiakirjat. Ryhmillä on omat tehtävien ja näyttösuunnitelmien palautuskansiot. Ryhmän sisällä jokaisella opiskelijalla on oman palautuskansio. Sivustolla on keskustelualue, etusivu toimii myös tiedotuskanavana. Nyt luotu sivusto palvelee vain yhtä ryhmää, yhdessä tutkinnon osassa.

Miten tehtiin?

Tvt-opettaja yhdessä Jarno Haapaniemen kanssa rakensi sivuston, jonka jälkeen jaoin linkin opiskelijoille ja kahdelle opettajalle. Tieto jaetusta sivustosta ja linkki sivustolle tulee O365-sähköpostiin käyttäjille automaattisesti.

Tätä kirjoitettaessa ryhmä on vielä työssäoppimassa ja palautetta sivustosta ei ole vielä saatu. Tvt-opettaja koulutti kaksi opettajaa ja opiskelijat sivuston käyttöön samaan aikaan. Sivusto on toiminut moitteettomasti ja opettajilla on ollut mahdollisuus lisätä esim. etusivulle ajankohtaisia uutisia ja linkkejä

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Tavoitteena on, että oppilaitokselle luotaisiin sosiaali- ja terveysalan työssäoppimisen sivusto, josta löytyisi kaikkien tutkinnonosien työssäoppimisen materiaalit ja myös kaikki ryhmät. Joakinen ryhmä on opiskelujen aikana top-jaksolla n.37 viikkoa viidessä eri tutkinnon osassa. Jokaisella jaksolla on omat arvioinnin kriteerinsä ja tehtävänsä. Sivusto voisi esitellä erilaisia työssäoppimispaikkoja. Siellä voisi olla lomakkeita, joilla, haetaan työssäoppimispaikkaa ja ilmoittaudutaan tutkintotilaisuuteen. Työssäoppimisen palaute annettaisiin sivustolla.

Tekninen kuvaus

 • Sivusto luotiin alisivustona yksittäisen ryhmän työssäoppimisen sivustoksi
 • Sivustolle tehtiin Jaa-toiminolla omistajan oikeudet ohjaaville opettajille ja annettiin opiskelijaryhmälle Jäsenet-oikeudet

sote15D_tyo

 • Sivustolle lisättiin erilaisia sovelluksia ja upottamalla tuotuja videoita ja esityksiä
 • Tiedostot-kirjastoon lisättiin tutkintotilaisuuksiin ja näyttöihin kuuluvat tiedostot omiin kansioihinsa.
 • Opiskelijoiden palautuksille on tehty oma kirjasto, johon on tehty jokaiselle opiskelijalle jaettu kansio ja otettu käyttöön sisällön hyväksyntä. Tämä mahdollistaa sen, että kirjaston kansiot ja niihin palautetut  tiedostot eivät ole kirjastossa näkyvissä kuin sivuston omistajille (opettajat) ja kansion omistajalle (opiskelija). Hyväksynnän voi tehdä vain omistaja-oikeuksilla, jonka jälkeen kansio on näkyvissä muille sivun jäsenille. Hyväksyntää ei kannata siis tehdä näissä henkilökohtaisissa kansioissa. Valitse Kirjasto->Kirjaston asetukset -> Versiotietojen asetukset ja laita vaihtoehto Kyllä –valituksi.

versiotiedot

 • Keskustelualue – opettajien tiedotuksia

keskustelu

 • Sivuille luotiin linkkilistaus ulkopuolisista tietolähteistä. Sivuille voi lisätä linkkien avulla myös tietoa työssäoppimispaikoista (www-sivut, videot).

palautetta

 • Opiskelijoilla annettiin mahdollisuus antaa palautetta sivuston käytöstä top-jaksolla.
 • Sivuston muistikirjaa pilotoidaan jatkossa oppimispäiväkirjana
 • Sivustolle voi tehdä alisivustoja ”piilotetusti”. Alisivustot lisätään linkkivalikoihin vasta lähempänä opintojen alkua.
 • Sivustoa voi käyttää uudelleen samaan kurssiin tekemällä käyttäjäryhmiä uudelleen.

 

 

OneDriven käyttö sosiaali-ja terveysalan opintojen työssäoppimisjaksolla

Mitä tehtiin?

Sosiaali-ja terveysalan opiskelijaryhmän kanssa pilotoitiin OneDriven käyttöä kahdella tavalla. Ennen varsinaista työssäoppimisen jaksoa opiskelijat hankkivat itselleen lasten luovan toiminnan ohjaamiseen soveltuvan työpaikan. Ensimmäisellä kerralla opiskelijat käyvät tutustumassa paikkaan ja ohjattaviin lapsiin ja toisella kerralla ohjaavat suunnittelemaansa luovaa toimintaa. Kurssin aikana opiskelijat keräsivät materiaalia ja raportoivat oppimisestaan omaan oppimispäiväkirjaan OneDrivessä. Oppimispäiväkirja oli osa ”Kasvattajana sosiaali- ja terveysalalla”-kurssin suoritusta.

Miten tehtiin?

Opiskelijat loivat itselleen kurssikansion ”Kasvattajana sosiaali- ja terveysalalla”, johon lisäsivät Word -dokumentteja. Kurssin kaikki tehtävät palautuivat sähköisesti tähän kansioon. Oppimispäiväkirja oli yksi kurssin tehtävistä. Kansio oli jaettu opettajan kanssa. Tutustumiskerran jälkeen opiskelijat kirjoittivat ajatuksiaan oppimispäiväkirjaan. Opettajalla oli kommentointimahdollisuus ja oppimisen ohjaaminen ja suuntaaminen onnistuivat hyvin pieniä puhekuplia hyväksikäyttäen. Opiskelijat tekivät myös ohjatun toiminnan suunnitelmat päiväkirjaan. Lopuksi raportoitiin kuvin ja kertomuksin, miten oltiin onnistuttu.

Opiskelijat tutustutettiin ympäristöön tvt-tunneilla heti syksyllä. ”Kasvattajana sosiaali- ja terveysalalla”-kurssia opettaa sama henkilö, joka opettaa myös tvt-tunnit. OneDriven käyttöönotto sujui luontevasti ja ongelmitta. Miinuksena toteutuksessa oli se, että opiskelijoiden annettiin jakaa itse kansiot opettajalle. Niitä tuli liikaa ja niitä oli vaikea hallinnoida. Opiskelijalla pysyi kurssin kaikki tehtävät hyvin tallessa ja niihin oli aina helppo palata. Oppimispäiväkirja oli yksi oppimisen osoittamisen asiakirja. Positiivista oli se, että kaikki tehtävät löytyvät sähköisenä samasta kansiosta. Palautuspäivät olivat yksilöllisiä, mutta takarajana oli työssäoppimisen alkaminen. Varsinaisella työssäoppimisen jaksolla opiskelija saattoi esitellä tekemiään tehtäviä OneDrivestä työpaikkaohjaajalle ja osoittaa näin asian hallintaa.

Tekninen toteutus

* Opiskelija luo itselleen kurssikansion OneDriveen ja jakaa sen opettajan kanssa muokkausoikeuksilla

* Opiskelija tuo kansioon kurssin aikana tehtävät kirjalliset tehtävät

* Osa tehtävistä jaettiin kansion sisällä myös luokkatovereille

OneDriven käyttö jatkui saman ryhmän kanssa ja toisessa pilotissa OneDriveä käytettiin työssäoppimisen asiakirjojen jakamisessa ja jaksoon liittyvien tehtävien ja näyttösuunnitelman palautuspaikkana.

Miten tehtiin?

Työssäoppimisen dokumenteille tehtiin OneDriveen kansio, joka jaettiin ohjaavien opettajien kanssa. Jokaisella opiskelijalla oli oma palautuskansionsa, johon kopioitiin kaikki työssäoppimisen dokumentit ja työstettiin osaamispäiväkirjaa. Opettaja pystyi reaaliaikaisesti seuraamaan dokumentin luontia ja ohjaamaan opiskelijan työskentelyä kommentoimalla dokumenttiin / dokumentteihin. Opiskelijat tekivät kansioihin myös omat näyttösuunnitelmansa. Arviointiin, ohjaukseen ja kurssin ylläpitoon osallistuivat tietotekniikan opettaja ja työssäoppimisen ohjaavat opettajat. Tvt-ope koulutti työssäoppimisen info-tilaisuudessa sekä opettajan että kertasi asiat opiskelijoiden kanssa.

Pilottiin osallistui sama ryhmä, jonka kanssa edellinenkin pilotti toteutettiin. Varsinaisesti uuttaa oli tässä vain kansioiden luonti- ja jakotapa. Opiskelija löytää nyt kansion jaettu minun kanssa kohdasta. Opettaja pystyy itse valitsemaan kansiolle paikan omassa Drivessä ja voi tehdä siitä myös alikansion. Tämä helpottaa huomattavasti tehtävien hallinnointia ja löytämistä. Näyttösuunnitelma prosessi on haastava ja silloin usein kaivataan apua. Kun suunnitelma tulee opettajalle kommentoitavaksi, opiskelija laittaa opettajalle tekstiviestin kts. 365, opettaja kuittaa ja ohjaaminen ja palautteen anto voivat alkaa. Suunnitelmia täydennetään useaan otteeseen. Opettaja näkee dokumentin perässä olevasta kellonajasta, koska suunnitelmaa on työstetty. Koska niillä on viimeiset palautuspäivät, tämä ominaisuus on tärkeä. Työssäoppimisen asiakirjat voitaisiin jakaa tarkastelulinkin kautta myös työpaikkaohjaajille. Sitä ei tässä pilotissa tehty.

Tekninen toteutus

* Opettaja luo omaan OneDriveen kansion työssäoppiminen

* Jakaa tämän kansion ohjaaville opettajille muokkausoikeuksilla

* Avaa kansion ja lisää kansiot jokaiselle opiskelijalle ja top-paperit kansion

* Jakaa opiskelijan kansion kyseisen opiskelijan kanssa

* Jakaa top- paperit kansion kaikkien opiskelijoiden kanssa

* Opiskelija kopio omaan kansioonsa top paperit

* Opiskelija lisää omaan kansioonsa osaamispäiväkirja-, näyttösuunnitelma-, havainnointi- ja tuokio-dokumentit-opettajat voivat seurata reaaliaikaisesti asiakirjojen työstämistä ja antaa niistä palautetta

* Opiskelija tekee näyttösuunnitelman drivessä – työssäoppimisen ohjaava opettaja kommentoi suoraan dokumenttiin

* Tehtyjen tehtävien seuranta voi olla Excel-taulukossa ja viesintään sekä kurssin tiedotukseen voi käyttää lisäksi ryhmiä.

Millä tausta-ajatuksella /pedagogiikalla toimittiin?

* Opettajat saavat uusia O365-palvelun avulla toteutettavia pedagogisen ohjauksen ja taitoja, jotka tukevat työprosessien ammattitaitovaatimuksien mukaista oppimista.

* Sote-alan opiskelijoille sähköisestä työssäoppimisen osaamispäiväkirjasta ja kurssien oppimispäiväkirjoista tulee luonteva osa oppimista.

* Työprosessien kuvaus osaamis/oppimispäiväkirjaan, sähköisen vertaisarvioinnin ja palautteen avulla opiskelija voi tehokkaasti reflektoida omaa oppimistaan. Ympäristö mahdollistaa dokumentin muokkauksen seurannan, jolloin palautetta voi antaa aina muokkauksien jälkeen.

* Yhteisöllisen oppimisen ajatusta toteutettiin vertaisarvioinnin keinoin ”kasvattajana sotella kurssilla”. Opiskelijat pääsivät lukemaan oman ryhmänsä (jaettu etukäteen) Perhe-esseet. Tehtävänä oli kommentoida suoraan jokaisen oman ryhmälaisen dokumenttiin. Jokainen sain 5 kommenttia vertaisilta ja sain mahdollisuuden vielä muokata esseetään sen jälkeen. Kommentoinnilla oli aikarajat.

o365 -työkalujen käyttö Matkailupalvelujen tuotteistaminen -opintojaksolla syksyllä 2015

 

Tavoite, eli mitä tehtiin?

Projektin tavoitteena oli käyttää o365- työkaluja mahdollisimman paljon projektissa mukana. Projekti Matkailupalvelujen tuotteistaminen- MA13AB- luokan ja yhteistyössä Kainuun ammattiopiston sekä toimeksiantajiemme Hiihtoliiton ja Ruka-projektivastaavan Marika Paanasen kanssa. Projektin tehtävänantona oli suunnitella ja toteuttaa Lasten Nordic – kokonaisuus vuoden 2015 Ruka Nordic kisoihin (to–su). Kokonaisuuteen liittyi tapahtumia kohdealueella, koululaisyhteistyötä ja tapahtumanaikaista toimintaa. Tapahtumapaikkoina olivat stadionin alue sekä Rukan kylä.

Miten tehtiin?

Opiskelijat jaettiin kahteen eri ryhmään Stadion Teamiin ja Test Center teamiin. Stadion Team suunnitteli lasten oheisohjelmaa stadionin alueelle yhdessä Kainuun ammattiopiston kanssa. Test Center- team suunnitteli kolme rastia yhteistyössä Hiihtoliiton Lumi liikuttaa- projektin kanssa. Molemmissa ryhmissä oli omat tiimivastaavat sekä vastuualueet. Tiimivastaavat jakoivat materiaalia ja pitivät huolta että mm. sivustolla oli viimeisin palautteen perusteella muokattu asiakirja yhteistyökumppaneiden ja toimeksiantajien nähtävillä. Kaikki projektin osapuolet sijaitsivat ympäri Suomea laajalla alueella joten yhteiset palaverit ”face-to-face” periaatteella ei tässä projektissa ollut mahdollista. Sen vuoksi otimme käyttöön Skypen jolla kävimme palavereja mm. Kainuun ammattiopiston kanssa. Kävimme läpi jo työstettyjä materiaaleja sovimme käytänteistä Skypen välityksellä. Myös luokka osallistui keskusteluun. One Drive toimi luokan omien materiaalien tallentamiseen. Sivusto toimi hyvin projektissa tiedostojen jakamiseen ja jo valmiiden tiedostojen jakamiseen. Sivustolle laitettiin jo lähes valmista materiaalia toimeksiantajalle ja yhteistyökumppaneille esiteltäviksi. Palautteen perusteella muokkasimme asiakirjoja. Kalenteritoimintoa käytettiin projektikalenterin tapaan. Kalenteria olisi voinut hyödyntää vieläkin tehokkaammin niin että myös toimeksiantaja ja yhteistyökumppanit olisivat nähneet projektin aikataulun. Videoita kuvattiin erityisesti tuotteistamisen testausvaiheessa. Videot tallennettiin Video-työkalun alle. Asiakirjoja muokattiin selaimessa olevilla Power Point- ja Word Online ja Excel- ohjelmistoilla. One Note – muistikirja toimi enemmänkin opettajien muistiinpanovälineenä.

Millä tausta-ajatuksella toimittiin?

Projekti toteutettiin Matkailupalvelujen tuotteistaminen jaksolla jossa matkailupalvelujen tuotteistamisen lisäksi eri työvaiheet dokumentoidaan tarkasti mukaan lukien tuotteen testaaminen. Projektissa oli monta eri yhteistyökumppania ja toimeksiantaja joten projektiin oli hyvä saada yhteinen ”työtila” selaimeen josta jokainen toimija pystyi tarkistamaan mitä oli suunniteltu ja missä kohtaa milloinkin projektissa ollaan menossa. Sen vuoksi o365 toimi erittäin hyvänä alustana eri toiminnoissa, jotta pystyttiin mahdollisimman monipuoliseen yhteydenpitoon sekä tiedostojen tallentamiseen ja muokkaamiseen. Kainuun ammattiopistolla oli myös o365- käytössä joten he kokivat myös että heille oli uutta oppia erityisesti Skypen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä (mm. tiedostojen esittäminen työpöydällä jne.). Hankkeen toimijoiden perehdyttäminen eri ohjelmiin ja toimintoihin auttoi suuresti projektin onnistumisessa. Myös heidän mukanaolonsa projektin alusta asti koettiin tarpeelliseksi koska silloin tiedettiin mitä työkaluja on käytettävissä ja mihin eri toimintoihin niitä voisi käyttää.

Opettaja Mira Ahtilan ja opiskelijoiden ajatuksia

 

 

Henkilökohtainen etäohjaus Skypellä

 

 • Tavoite, eli mitä tehtiin?
 • Miten tehtiin?
 • Millä tausta-ajatuksella /pedagogiikalla toimittiin?

Kokeilussa toteutettiin opiskelijan ja ohjaajan välinen ohjaustilanne niin, että henkilöt olivat fyysisesti eri paikkakunnilla. Perinteistä puhelinkeskustelua ei kuitenkaan haluttu, koska opettaja ja opiskelija halusivat nähdä toisensa kasvotusten. Tällöin myös toisen ilmeistä ja eleistä voi lukea asioita. Tarkoitus oli myös tarkastella yhdessä opiskelijan opintotehtävää ja keskustella siitä. Haluttiin saavuttaa myös ”läheisyyden tuntua”, kun toisen voi nähdä ja kuulla yhtä aikaa.

Ohjaustilanne vaati hiukan opettajalle ja opiskelijalle uudenlaisia etukäteisjärjestelyitä, mutta onnistui pienen harjoittelun jälkeen molempien mielestä hyvin. Menetelmä myös säästi aikaa molemmilta, samoin matkustuksesta koituvia kuluja.

Ohjaus on oppilaitoksen perustoimintaa. Kun ohjaus viedään kasvokkaistilanteesta verkkoympäristöön, tulee uutta menetelmää harjoitella ja ottaa huomioon joitakin seikkoja etukäteen.

Valmistelut noin 2 viikkoa ennen:

 • opettele Skypen peruskäyttö (esim. kurssilla),
 • Etsi käyttöösi neuvottelumikrofoni (mieluiten USB-liitännällä) ja web-kamera,
 • Etsi rauhallinen tila neuvottelua varten,
 • testaa tilassa käytössäsi olevan koneen Skype-yhteyden toimivuus kokemusta omaavan henkilön kanssa,
 • jos käytät neuvottelussa ääniyhteyttä, videota ja dokumentin jakamista, niin varmista että koneesi on kiinteässä nettiyhteydessä,
 • lähetä opiskelijalle sähköpostilla ohjeet neuvotteluun: päivä ja kellonaika, kirjautumisohjeet, varusteohjeet (tietokone, kiinteä nettiyhteys sekä USB-liitännällä varustetut web-kamera ja kuulokemikrofoni) oma puhelinnumerosi ongelmien varalta sekä linkki Skype-neuvotteluun

Haastattelussa opettaja Mira Ahtila ja opiskelijat:

(Tähän video Skype -yhteyden perustamisesta)

(Tähän mahdollinen tekninen kuvaus Skypen käyttöönotosta)