Aihearkisto: Jyväskylän ammattiopisto

O365: OneNote Class Notebook opetuksessa

Webinaaritallenne (10.3.2017, Anna-Leena Kangas /Jyväskylän ammattiopisto /Yhteiset opinnot): O365-välineet opetuksessa: hyvät käytänteet OneNote Class Notebookin käytöstä opetuksessa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä DigiPedaGo! -webinaarisarjassa perehdytään verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen eri näkökulmista.  Katso sarjan muut tallenteet täältä.

 

 

Synkronointi puhelimen OneNote Appsilla

Tässä ohje, joka on tehty ammatilliselle opiskelijaryhmälle. Ryhmä käyttää OneNote ClassNotebook- luokan muistikirjaa työssäoppimisen päiväkirjana työssäoppimisjaksollaan. He ovat töissä rakennustyömailla, ja kukin opiskelija kirjaa päiväkirjaan omaan osioonsa oppimistaan käyttäen omia puhelimiaan. Kaikki ovat asentaneet puhelimiinsa OneNote Appsin.

Appsiin voi kirjata asioita, vaikka henkilö ei olisi internet-yhteydessä. Silloin on vain muistettava päivittää eli synkronoida tietoa pilveen, jotta opettaja näkee koulussa omalta koneeltaan samat asiat kuin mitä opiskelija on kirjannut. Tässä opiskelijoiden avuksi video-ohje siihen, miten synkronointi puhelimella tehdään:

Hyviä vinkkejä o365 opetuskäyttöön

Microsoft on julkaissut hyviä vinkkejä Office 365:n käyttöön opetuksessa. Tässä alla muutamia poimintoja jutusta.

WordOnline

Oiva väline yhteisten dokumenttien kirjoittamiseen oppilaiden kanssa – ei väliä missä kukin on. Helppo tapa esim. laajentaa työskentelyä ulos luokkahuoneesta. Ja ryhmätyö jatkuu vaikka yksi joukosta olisikin joskus poissa. Luodaan YKSI dokumentti joka jaetaan kaikkien kesken. Kokeiltu on ja toimii!

Ja opettaja voi antaa työhön palautetta Wordin Kommentti-työkalulla. Ei enää tulostelua ja hävinneitä papereita. 🙂

Microsoft Forms

Pilvestä löytyy nyt Forms-niminen työväline, jolla voi helposti tehdä aika kivannäköisen ja käyttökelpoisen kyselyn. Esim. kurssipalaute, erilaiset tehtävät syntyvät helposti.  Ulkoasuakin saa muokattua. Ja vastaukset menevät suoraan exceliin.

Ja jos käytät OneNotea oppilaiden kanssa, niin lomakkeen voi upottaa OneNoteen, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse poistua OneNotesta täyttämään lomaketta.

Sway – uusi tapa tehdä näyttäviä esityksiä verkossa

Sway-työvälineellä opettaja tai opiskelija voi tehdä näyttäviä esityksiä helposti. Esimerkki opiskelijoiden työstä https://sway.com/rO3DCNfj3FH3gIUN

Esitykseen voi lisätä kuvia, tekstiä, linkkejä ja upottaa videoita. Esityksen voi helposti jakaa opettajalle, toisille opiskelijoille tai avoimesti verkkoon. Opetuksessa sitä voi käyttää esim. opiskelijan kurssitöiden tekemiseen (palautus opettajalle jakamalla oma työ), ryhmätöihin, kurssin oppimateriaalin pohjana sekä vaikkapa opiskelijan oppimispäiväkirjan, matkakertomuksen jne. pohjana. Anna opiskelijoiden kokeilla!

OneNote Class Notebook

Tällä työvälineellä pystytte kurssilla tekemään monenlaista. Class Notebookissa opettajalla on Sisältökirjasto, jonne hän voi koota kurssin perusmateriaalin ja tehtävät. Ne opiskelijat voivat sitten kopioida omiin OneNote Class Notebookin osioihinsa ja täydentää tehtävänantoja. henkilökohtaisiin osioihin vain opiskelijalla ja opettajalla on pääsy. Yhteistyötilassa opiskelijat voivat tehdä ryhmätöitä ja rikastaa kurssin sisältöjä.

Yhdelle OneNote -sivulle voi kirjoittaa tekstiä, äänittää puhetta/laulua, upottaa videoita, lisätä kuvia, piirtää ja upottaa erilaisia työvälineitä kuten lomakkeita (Forms), Wordeja ja excel-taulukoita. Hyvä ja monipuolinen työväline, jota suosittelemme kokeilemaan! Täältä löydät ideoita, miten opettajat ovat käytännössä kokeilleet OneNote Class Notebookia luokassa:

OneNote Class Notebook-työkalu

Työssäoppimisen ohjaaminen OneNote ClassNotebookilla

 

 

 

 

Office 365 -materiaalia opettajille

Tässä ITK-päivien Workshopin kattava materiaalipaketti opettajille o365-pilviympäristön käyttöön liittyen. Aihealueet:

 • OneNote Class Notebook luokan oppimateriaalikansiona ja muistiinpanovälineenä, vuorovaikutteisena oppimispäiväkirjana ja luokan ryhmätyötilana
 • Sivusto opetuksen ryhmätyöalustana ja alan oppimateriaalin ”digitaalisena kotina”
 • O365-ympäristö ja oppimisympäristöt (LMS), caset Moodle ja Pedanet
 • O365 Groups ryhmien työvälineenä (opiskelijat ja opettajat)

http://bit.ly/onenoteitk2016

Hyödyntäkää vapaasti!

OneNote – Class notebook työkalu

Class notebook työkalu on niin sanotusti lisäosa OneNote työkaluun, jonka avulla voi helposti luoda luokkatilan opiskelijaryhmälle missä jokaisella opiskelijalla on muun muassa oma henkilökohtainen työtila.

OneNote muistikirjaan tulee kolme eri työtilaa automaattisesti.

 • Yhteistyötila
  • Opiskelijat ja opettajat voivat työskennellä yhdessä – Molemmilla on luku- ja kirjoitusoikeus
 • Sisältökirjasto
  • Julkaise kurssimateriaali opiskelijoille – Opettajalla on muokkausoikeus, opiskelijalla lukuoikeus
 • Opiskelijan muistikirjat
  • Yksityinen tila kullekkin opiskelijalle – Molemmilla on luku- ja kirjoitusoikeus

Class notebook työkalun avulla voit hetkessä luoda tilan valmiilla käyttöoikeuksilla. Katso ohjevideo alapuolelta.

o365 -työkalujen käyttö Matkailupalvelujen tuotteistaminen -opintojaksolla syksyllä 2015

 

Tavoite, eli mitä tehtiin?

Projektin tavoitteena oli käyttää o365- työkaluja mahdollisimman paljon projektissa mukana. Projekti Matkailupalvelujen tuotteistaminen- MA13AB- luokan ja yhteistyössä Kainuun ammattiopiston sekä toimeksiantajiemme Hiihtoliiton ja Ruka-projektivastaavan Marika Paanasen kanssa. Projektin tehtävänantona oli suunnitella ja toteuttaa Lasten Nordic – kokonaisuus vuoden 2015 Ruka Nordic kisoihin (to–su). Kokonaisuuteen liittyi tapahtumia kohdealueella, koululaisyhteistyötä ja tapahtumanaikaista toimintaa. Tapahtumapaikkoina olivat stadionin alue sekä Rukan kylä.

Miten tehtiin?

Opiskelijat jaettiin kahteen eri ryhmään Stadion Teamiin ja Test Center teamiin. Stadion Team suunnitteli lasten oheisohjelmaa stadionin alueelle yhdessä Kainuun ammattiopiston kanssa. Test Center- team suunnitteli kolme rastia yhteistyössä Hiihtoliiton Lumi liikuttaa- projektin kanssa. Molemmissa ryhmissä oli omat tiimivastaavat sekä vastuualueet. Tiimivastaavat jakoivat materiaalia ja pitivät huolta että mm. sivustolla oli viimeisin palautteen perusteella muokattu asiakirja yhteistyökumppaneiden ja toimeksiantajien nähtävillä. Kaikki projektin osapuolet sijaitsivat ympäri Suomea laajalla alueella joten yhteiset palaverit ”face-to-face” periaatteella ei tässä projektissa ollut mahdollista. Sen vuoksi otimme käyttöön Skypen jolla kävimme palavereja mm. Kainuun ammattiopiston kanssa. Kävimme läpi jo työstettyjä materiaaleja sovimme käytänteistä Skypen välityksellä. Myös luokka osallistui keskusteluun. One Drive toimi luokan omien materiaalien tallentamiseen. Sivusto toimi hyvin projektissa tiedostojen jakamiseen ja jo valmiiden tiedostojen jakamiseen. Sivustolle laitettiin jo lähes valmista materiaalia toimeksiantajalle ja yhteistyökumppaneille esiteltäviksi. Palautteen perusteella muokkasimme asiakirjoja. Kalenteritoimintoa käytettiin projektikalenterin tapaan. Kalenteria olisi voinut hyödyntää vieläkin tehokkaammin niin että myös toimeksiantaja ja yhteistyökumppanit olisivat nähneet projektin aikataulun. Videoita kuvattiin erityisesti tuotteistamisen testausvaiheessa. Videot tallennettiin Video-työkalun alle. Asiakirjoja muokattiin selaimessa olevilla Power Point- ja Word Online ja Excel- ohjelmistoilla. One Note – muistikirja toimi enemmänkin opettajien muistiinpanovälineenä.

Millä tausta-ajatuksella toimittiin?

Projekti toteutettiin Matkailupalvelujen tuotteistaminen jaksolla jossa matkailupalvelujen tuotteistamisen lisäksi eri työvaiheet dokumentoidaan tarkasti mukaan lukien tuotteen testaaminen. Projektissa oli monta eri yhteistyökumppania ja toimeksiantaja joten projektiin oli hyvä saada yhteinen ”työtila” selaimeen josta jokainen toimija pystyi tarkistamaan mitä oli suunniteltu ja missä kohtaa milloinkin projektissa ollaan menossa. Sen vuoksi o365 toimi erittäin hyvänä alustana eri toiminnoissa, jotta pystyttiin mahdollisimman monipuoliseen yhteydenpitoon sekä tiedostojen tallentamiseen ja muokkaamiseen. Kainuun ammattiopistolla oli myös o365- käytössä joten he kokivat myös että heille oli uutta oppia erityisesti Skypen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä (mm. tiedostojen esittäminen työpöydällä jne.). Hankkeen toimijoiden perehdyttäminen eri ohjelmiin ja toimintoihin auttoi suuresti projektin onnistumisessa. Myös heidän mukanaolonsa projektin alusta asti koettiin tarpeelliseksi koska silloin tiedettiin mitä työkaluja on käytettävissä ja mihin eri toimintoihin niitä voisi käyttää.

Opettaja Mira Ahtilan ja opiskelijoiden ajatuksia

 

 

Henkilökohtainen etäohjaus Skypellä

 

 • Tavoite, eli mitä tehtiin?
 • Miten tehtiin?
 • Millä tausta-ajatuksella /pedagogiikalla toimittiin?

Kokeilussa toteutettiin opiskelijan ja ohjaajan välinen ohjaustilanne niin, että henkilöt olivat fyysisesti eri paikkakunnilla. Perinteistä puhelinkeskustelua ei kuitenkaan haluttu, koska opettaja ja opiskelija halusivat nähdä toisensa kasvotusten. Tällöin myös toisen ilmeistä ja eleistä voi lukea asioita. Tarkoitus oli myös tarkastella yhdessä opiskelijan opintotehtävää ja keskustella siitä. Haluttiin saavuttaa myös ”läheisyyden tuntua”, kun toisen voi nähdä ja kuulla yhtä aikaa.

Ohjaustilanne vaati hiukan opettajalle ja opiskelijalle uudenlaisia etukäteisjärjestelyitä, mutta onnistui pienen harjoittelun jälkeen molempien mielestä hyvin. Menetelmä myös säästi aikaa molemmilta, samoin matkustuksesta koituvia kuluja.

Ohjaus on oppilaitoksen perustoimintaa. Kun ohjaus viedään kasvokkaistilanteesta verkkoympäristöön, tulee uutta menetelmää harjoitella ja ottaa huomioon joitakin seikkoja etukäteen.

Valmistelut noin 2 viikkoa ennen:

 • opettele Skypen peruskäyttö (esim. kurssilla),
 • Etsi käyttöösi neuvottelumikrofoni (mieluiten USB-liitännällä) ja web-kamera,
 • Etsi rauhallinen tila neuvottelua varten,
 • testaa tilassa käytössäsi olevan koneen Skype-yhteyden toimivuus kokemusta omaavan henkilön kanssa,
 • jos käytät neuvottelussa ääniyhteyttä, videota ja dokumentin jakamista, niin varmista että koneesi on kiinteässä nettiyhteydessä,
 • lähetä opiskelijalle sähköpostilla ohjeet neuvotteluun: päivä ja kellonaika, kirjautumisohjeet, varusteohjeet (tietokone, kiinteä nettiyhteys sekä USB-liitännällä varustetut web-kamera ja kuulokemikrofoni) oma puhelinnumerosi ongelmien varalta sekä linkki Skype-neuvotteluun

Haastattelussa opettaja Mira Ahtila ja opiskelijat:

(Tähän video Skype -yhteyden perustamisesta)

(Tähän mahdollinen tekninen kuvaus Skypen käyttöönotosta)