Aihearkisto: Saimaan ammattiopisto Sampo

ICT-asentajien projektityö OneNote Class Notebookissa

Mitä tehtiin?

Saimaan ammattiopisto Sampon ICT-asentajaksi opiskelevat nuoret ja aikuiset toteuttavat opintojensa viimeisenä vuotena projektityön, jonka toteuttamisessa pilotoitiin keväällä 2016 Microsoft Office 365 OneNote -työkalua. Projektityössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja testaa laitteen, joka sisältää mikrokontrollerin, 2 sisäänmenoa ja valitun määrän ulostuloja. Työ on hyvin itsenäinen ja opiskelijalla oli vastuu työn etenemisestä ja dokumentoinnista.

Toteutusta ohjasi vastuuopettaja Olavi Vaarala. Opetusryhmän koko oli 8 opiskelijaa, joista seitsemän sai työn valmiiksi kevään aikana. Projektityön dokumentointi ja etenemisen seuranta toteutettiin OneNote Class Notebookilla

Esimerkkejä projektityön tuloksista:

Miten tehtiin?

Projektityö koostui valmistelusta, joka aloitettiin syysloman jälkeen syksyllä 2015. Projektityö eteni toteutusvaiheeseen keväällä 2016. Toteutusvaiheessa opettaja Olavi Vaarala loi työtilan OneNote Class Notebookiin, jonne opiskelijat dokumentoivat projektin etenemisestä tehtävänannon mukaiset asiat. Työtila sisälsi osion, jota opiskelijat pääsivät vain lukemaan. Osiossa oli tehtävänanto ja yleiset projektityön tekemiseen liittyvät asiat. Työtilasta löytyi myös opiskelijan oma osio, jonne opiskelijan tuli dokumentoida työn etenemistä ja sisällyttää suunnitteluun vaaditut dokumentit.

onenote-projektityossa
OneNote Class notebookin käyttöä projektityöalustana kuvattiin infografiikan avulla

O365 OneDrive ja Sway Leipuri-konditoria-alan valmennus- ja yrittäjyyskoulutuksessa

Mitä tehtiin?

Saimaan ammattiopisto Sampon Huippuosaajasta yrittäjäksi -koulutusohjelmassa, joka pitää sisällään Leipuri-konditoria-alan valmennus- ja yrittäjyyskoulutusta, otettiin käyttöön Office 365 -työkaluja käyttäen Moodle Pro oppimisalustaa.

Ryhmän vastuukouluttaja Markku Vengasaho halusi hyödyntää Sway -työkalua ja OneDrive:n ja Wordin jako-ominaisuuksia koulutuksessaan, jonka opiskelijat koostuvat alan nuorisoasteen ja aikuisten opiskelijoista sekä ammatillisen koulutuksen opettajista ja yrityselämän edustajista. Edellämainittuja työkaluja hyödynnettiin opiskelijoiden lähijaksoilla tapahtuvien töiden dokumentoinnissa. Työn tulokset palautettiin Moodle Pro -oppimisalustalle.

Miten tehtiin?

Moodleen tehtiin Huippuosaajasta yrittäjäksi kurssi, jonne opintokokonaisuuden lähijaksot palasteltiin aiheiksi. Kurssimuotona käytettiin Collapsed Topics -lisäosan mukaista kurssifromaattia. Kurssiformaatissa jokainen aihe avautuu omaan näkymäänsä klikkaamalla.

kurssi-yleiskuva
Koulutuksen verkko-oppimisympäristön rakenne Moodle Pro -alustalla

Moodleen luotiin kutakin lähijakson aihetta varten tehtäväkokonaisuus, joka piti sisällään lähijakson reseptiikan, jota opiskelijoiden oli tarkoitus ryhmissä muokata lähijakson aikana.

Tehtävänä oli dokumentoida lähijakson aikana muokatun reseptin tuloksena syntynyt kokonaisuus Sway-esityksenä ja toteuttaa Word-asiakirjana jaettuun reseptiikkaan ryhmän muokkaukset tekstein ja kuvin. Opiskelijat ottivat lähijaksoilta myös paljon kuvia ja videoita omilla laitteillaan, jotka he jakoivat kaikkien käyttöön OneDriven kautta. Moodlessa Sway-esitykset, kuvat ja videot jaettiin keskustelualueen kautta muille opiskelijoille.

sway-oppimistehtavana-moodlessa
Oppimistehtävän asettamisesta luotiin infografiikka prosessin selkiyttämiseksi

aiheen-esimerkkikuva

 

 

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Koulutukseen osallistujat ovat alansa parhaimmistoa ja siten opiskelijoiden taso on korkea. Koulutuksen puitteissa haluttiin tarjota työkalut ja ympäristö, joka on korkeatasoinen ja tarjoaa opiskelijoille uudenlaisia tapoja opiskella.

Sway-esityksien avulla haluttiin uudenlainen tapa dokumentoida kondiittoria-alan työprosessejaa ja lopputuloksia. Samalla haluttiin säilyttää perinteinen tekstimuotoinen resepti, joka olisi myös kaikkien muokkausten osalta tulostettavissa ja jokaisen opiskelijan taltioitavissa itselleen. Tämä toteutui Word-asiakirjana jaettujen yhteiskäyttöisten reseptien avulla.

Opettajan mietteitä toteutuksesta

Moodle pro -oppimisympäristö loi erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa verkko-ohjausta opiskelijoiden kanssa, jotka olivat eri puolita Suomea. Kuvien tallentaminen One Driveen mahdollisti koulutuksessa olevien kuvien jakamiseen koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden kesken helposti. Saimme kattavan kupankin, joita koulutukseen osallistuneet saivat hyödyntää omiin tarkoituksiinsa. One Drive loi myös mahdollisuuden muokata koulutuksen lähipäivillä saatua opetusmateriaalia lähiopetuspäivien jälkeen -ajasta ja paikasta riippumatta. Saimme dokumentoitua uutta tietoa helposti ja nopeasti koulutuspäivien jälkeen yhdessä. Tuloksena oli tällä kertaa lähipäivien aikana jaettu reseptit, joka täydennettiin opiskelijoiden kommenteilla ja korjauksilla sekä tuotekuvilla. Sway -ohjelmalla luodut esitykset olivat hyvä vaihtoehto totutulle power point esityksille, jotka olivat helppo jakaa, lukea ja katsella myös facebook -ryhmässämme. Sway -ohjelman innosti koulutuksessa mukana olevia opettajia kokeilemaan ohjelman tuomia mahdollisuuksia omille opiskelijaryhmilleen heidän oppilaitoksissan. Sway -ohjelman avulla voidaan luoda visuaalisesti ilmeikkäitä ja havainnollisia esityksiä. Oppimisympäristön kautta on helppo myös tiedottaa opiskelijaryhmää uutisten avulla. Uutiset tulevat suoraan opiskelijan sähköpostiin ja hän saa samaan viestiin linkin, josta hän pääsee helposti kirjautumaan Moodle oppimisympäristöön.

Esimerkkejä opiskelijoiden tekemistä Sway-esityksistä:

https://sway.com/FJ7WBx7ivagN5pJV

https://sway.com/iZ26MXgK0sECHIBI

Tekninen kuvaus

Oppilaitos tarjoaa opiskelijan ja opettajan käyttöön Moodle-oppimisympäristön, joka toimii samalla kirjautumisella, kuin O365. Näin Office 365 -työkaluja ja Moodlea voidaan hyödyntää samalla kirjautumisella. Moodleen saadaan myös käytettyjä työkaluja varten Microsoft -lohko, josta pääsee suoraan omaan OneDriveen tai Sway-esityksiin.

Reseptiikka jaettiin yhteiskäyttöön opettajan OneDrivesta, josta se linkitettiin Tehtävän palautuksen yhteyteen Moodleen. Respetiikka jaettiin muokkausoikeuksin edellyttäen organisaation O365-kirjautumista, jolloin Moodlesta avaten O365-kirjautumisen ehto täyttyi. Opiskelijat tekivät ryhmissä muokkaukset samaan resepti-asiakirjaan ja kuittasivat tehtävän tehdyksi lisäten ryhmän kokoonpanon ja aiheen verkkotekstinä Tehtävä-aktiviteetttiin.

tehtava

yhteiskaytto_word

Sway-esityksien jakamiseen perustettiin Moodleen jokaiseen aiheeseen keskustelualue, jonne opiskelijoilla oli oikeus lisätä uusi aihe. Sway-esityksien jakamista ohjeistettiin muutamalla työpajamuotoisella tuokiolla ja uutiset-palstan viestillä seuraavasti:

sway-asetukset

Opiskelijat liittivät Sway-esitykset keskustelupalstalle seuraavasti linkkinä, jonka Moodlen keskustelualue osasi upottaa oembed-tekniikalla. Näin ollen esitys oli suoraan katsottavissa keskustelualueen viestistä, josta sitä myös pystyi kommentoimaan. Tarvittaessa esityksen voi suurentaa koko näytölle.

sway-keskustelualueella

Koulutuksen lopussa opettaja kopioi kaikkien Sway-esitykset osaston Sway-tilaan, jolloin esitykset voidaan jakaa opiskelijoille käytettäväksi opintojen päätyttyä.

 

Sway Moodlessa prosessiteollisuuden ja laboratorioalan oppimateriaaleissa

Mitä tehtiin?

Saimaan ammattiopisto Sampossa Imatralla testattiin prosessiteollisuuden- ja laboratorioalan aikuisten perustutkinnoissa ammatillisen erityisopettajan Tuija Vesan toimesta Office 365:n Sway työkalua opetuksen välineenä. Officen Sway työkalulla tehty opetusmateriaali linkitettiin upottamalla Moodle verkko-oppimisympäristöön sekä jaettiin opiskelijoiden käyttöön Wilma järjestelmän kautta.

Sway-palvelulla tuotetun oppimateriaalin asettamisprosessi Moodleen kuvattiin infografiikan avulla
Sway-palvelulla tuotetun oppimateriaalin asettamisprosessi Moodleen kuvattiin infografiikan avulla

Esimerkkejä projektityön tuloksista:

 • Swayn voi linkittää Moodleen käyttäen Sivu-työkalua, jonne Swayn voi tuoda Swayn upotuskoodin.

Miten tehtiin?

O365 tilin Sway työkalulla toteutettiin oppistartti opintokokonaisuuden esittely ohjausvastaavan roolista ja tehtävistä opiskelijoiden tutkinnon suorittamisen aikana. Sway jaettiin opiskelijoille Moodlen sekä Wilman kautta.

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Aloittaville opiskelijoille toteutetaan opiskelijoiden aloitusvaiheessa oppistartti opintokokonaisuus. Esitys toteutettiin alustukseksi päivän teemaan. Esityksen tarkoituksena on alustaa ohjausvastaavan roolia opiskelujen eri vaiheissa ja toimia myös esitteenä opiskelijoille.

Tekninen kuvaus

Oppilaitos tarjoaa opiskelijan ja opettajan käyttöön O365 tunnukset joilla ohjelmistoja voidaan käyttää. Sway toteutettiin opettajan O365 tilille, josta se jaettiin opiskelijoille. Sway jaettiin kaikille, joilla on linkki käytössä, koska esitystä jaettiin myös Wilman kautta. Mahdollisuutena on jakaa esitys vain oman organisaation sisällä, mutta siinä vaaditaan esityksen avaamiseksi kirjautumista omalle O365 tilille. Oppilaitoksen Moodle-järjestelmä käyttää O365-tilejä kirjautumiseen, mutta upotetut Sway-esitykset eivät tunnista käyttäjää, joten siksi upotettuun materiaaliin tulee käyttää oikeuksia ”kaikille, joilla linkki”.

Käyttöikeuksien määritteleminen Swayn upottamiseen.
Käyttöikeuksien määritteleminen Swayn upottamiseen.
 1. Esitys voidaan linkittää opiskelijoille Moodleen kahdella eri tavalla: Upotuskoodiin on helpointa käyttää Moodlen Ohjeteksti-työkalua, jolla Swayn upotuskoodin voi lisätä suoraan html-koodina. Tällä menetelmällä saadaan Moodleen visuaalisuutta.
 2. Toinen vaihtoehto on käyttää Moodlen sivu työkalua, johon upotuskoodin voi upottaa html-koodina erilliselle sivulle. Tällä menetelmällä esitys aukeaa, kuten mikä tahansa Moodlen aineisto.
Moodlen kurssirunkoon upotettu Sway
Vaihtoehto 1: Swayn voi upottaa kurssin runkoon Ohjeteksti-työkalulla, jonne Sway-esityksestä voi liittää upotuskoodin.
Swayn voi linkittää Moodleen käyttäen Sivu-työkalua, jonne Swayn voi tuoda Swayn upotuskoodin.
Vaihtoehto 2: Swayn voi linkittää Moodleen käyttäen Sivu-työkalua, jonne Swayn voi tuoda Swayn upotuskoodin.

Sway esitystä testattiin myös puhelimella ja tabletilla. Puhelin muotoilee esityksen erilaiseksi kun taan tietokoneella ja tabletilla esitykset toimivat samalla tavalla. Ios sekä android laitteilla esitykset toimivat samalla tavalla ja näyttävät samanlaisilta.

Sway skaalautuu myös aälypuhelimen näytölle hienosti
Sway skaalautuu myös aälypuhelimen näytölle hienosti

Tärkeitä huomioita huomioita opiskelijan toiminnan helpottamiseksi

 1. Swaytä Wilmassa jaettaessa sen voi toteuttaa opiskelijoille lähetettävänä viestinä. Sway kannattaa linkittäää viestin tekstin johonkin sanaan, johon muodostaa osoitteesta linkin. Wilman viestin teksti näkyy opiskelijalle selkeänä ja Sway aukeaa suoraan.
 2. Sway esityksen kuvissa kannattaa ottaa huomioon kuvasuhteet ja kohdistuspisteet jotta kuvat näkyvät opiskelijalle oikein. Myös pitkien lauseiden tai pitkiä yhdyssanoja. Tavuttaa väärin ja ei mahdu yhdelle sivulle esityksessä

Tärkeitä huomioita opettajan työtavoissa

 1. Kannattaa käyttää selkeitä ja lyhyitä lauseita Swayn tekstissä, koska pidemmät lauseet aiheuttavat tekstien väärää tavutusta kun esitystä katsotaan pienillä näytöillä.
 2. Esityksen visualisointiin Swayn oma kuvahaku on loistava, koska sen avulla saa haettua vain Creative Commons-lisenssillä merkittyjä kuvia. Kannattaa suosia mahdollisimman suuria kuvia, jolloin esityksestä tulee visuaalisempi.
 3. Sway ei sovellu pitkien opetusmateriaalien tuottamiseen, mutta on erittäin toimiva työkalu esim. lyhyissä alustuksissa. Kannattaa käyttää vähän tekstiä ja ennemminkin tukisanoja, pääpaino kuviin.

O365-työkalut puualan opetuksessa

Mitä tehtiin?

Saimaan ammattiopisto Sampon puualan perustutkinnon opinnoissa Imatralla testattiin opettaja Tony Jouhtisen ja opiskelijaryhmän toimesta Office 365 työkaluja opetuksen välineenä. Opiskelijaryhmä koostui nuorista ja aikuisista.

Puualalla on Googlen vastaavat työkalut myös käytössä ja työkalujen välillä tehtiin pienimuotoista vertailua. Opiskelijoille annettiin tehtävä joka liittyi nykyaikaisen asiakaspalvelun toimintamalleihin ja tapoihin miten teknisen alan työtapoja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tehtävän tarkoituksena oli myös ohjeistaa opiskelijoita nykyaikaisten ohjelmien käyttöön minkä seurauksena tuottavuus teknisellä alalla parantuisi.

Miten tehtiin?

Opettaja Tony Jouhtinen antoi aikaisemmin asiakastarpeiden teemapäivänä kaksiosaisen ammatillisen tehtävän, joka sisälsi teknisen piirtämisen kuvan luomisen käsivaraisesti sekä ammatillista kustannuslaskentaa:

Sampo_Puuala_Kuva5
Tehtävänanto

Office 365 tehtävän tarkoituksena oli siirtää piirustukset sekä käsin tehdyt laskelmat puhelimen avulla pilvipalveluun. Tarkoituksena oli myös harjoitella kuvan liittämistä dokumenttiin. Excel harjoituksen kohdalla tarkoituksena oli opetella taulukkolaskennan peruskäyttöä ja pilvityökalujen perustoimintoja.

OneDriven käyttöä projektityön tekemisprosessissa kuvattiin infografiikan avulla
OneDriven käyttöä projektityön tekemisprosessissa kuvattiin infografiikan avulla

Opiskelijoita ohjeistettiin seuraavasti:

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Tehtävä oli kaksiosainen ja alkuperäinen ammatillinen tehtävä annettiin oppilaille sähköisesti OneDrive:n kautta luokan jakokansioon sijoitettuna. Opettajan antaessa tehtävää opiskelijat pääsivät katsomaan tietokoneella tai mobiililaitteilla tehtävää. Jakokansion ja pilvijakamisen perusteet olivat opetettu aikaisemmin. Pilvijakaminen mahdollistaa poissaolevien opiskelijoiden tehtävän seurannan myös muualla kuin koulussa. Opiskelijat pääsevät myös palaamaan milloin tahansa ja missä tahansa tehtävän pariin eikä oppiminen rajoitu suljettuun systeemiin tai määrättyyn paikkaan. Pilvipalveluiden käyttö kuuluu puualalla Imatralla opiskelijoiden alkuvaiheiden opintoihin ja käyttöä jatketaan koko koulutuksen ajan. Pilvipalveluiden kautta jaetaan oppimateriaalia, tehtäviä, mallidokumentteja sekä muita oppimista hyödyttäviä asioita.

Sampo_Puuala_Kuva6

Office 365 paketin hyödyntämisen taka-ajatuksena oli pilvipalvelujen käytön oppimisen lisäksi saada opiskelijat myös pohtimaan kahden erilaisen tarjoajan samankaltaisuuksia, hyviä ja huonoja puolia sekä ennen kaikkea vähentää opiskelijoiden kynnystä kokeilla ja soveltaa “uusia” tekniikoita. Pilvipalveluiden käyttöä hyödynnetään myös opettajien välillä, mikä selkeyttää tiedon jakamisen ymmärtämistä kaikkien sidosryhmien kanssa.

Tekninen kuvaus

Oppilaitos tarjoaa opiskelijan ja opettajan käyttöön  O365 tunnukset joilla ohjelmistoja voidaan käyttää. Oppilaitoksen tunnukset ovat voimassa vain opiskelun ajan jonka jälkeen opiskelijan on siirrettävä tieto itse valitsemaansa kohteeseen (pilvi tai kiinteät tallenteet).

Puualan opiskelijat luovat opiskelun alussa itse oman Googlen tilin (monella tämä on jo olemassa) ja he itse hallinnoivat omaa tiliään. Tili on näin käytettävissä kaikilla alustoilla (iOS, Android, Windows). Suurella osalla opiskelijoista on älypuhelimet ja/tai tabletit käytettävissä.  Suuri osa luokasta ei ole aikaisemmin käyttänyt (tai ei edes tiedä) pilvipalveluita ja opetus yleensä lähtee täysin alkutekijöistä. Monelle opiskelijalle pilvipalveluiden käytön hahmottaminen tuo myös vaikeuksia koska dataa ei käsitellä samoin (mm. tallentaminen) kuin perinteisellä tavoin. Paljon on myös haasteita opiskelijoiden negatiivisessa asennoitumisessa nykyajan informaatiotekniikkaa kohtaan.

Pilvipalveluiden käyttö mahdollistaa teoriatietojen monipuolisemman jakamisen ja käsittelyn (kuvat, linkit ja videoleikkeet). Mobiililaitteiden ja kiinteiden tietokoneiden yhteiskäyttö mahdollistaa oppimisen monipuolistamisen eikä sido opiskelijaa vain pelkkään teorialuokkaan tai perinteisiin opetusmenetelmiin (taululle kirjoittaminen). Pilvipalveluissa data on aina mukana, missä vaan ja koska vaan käytettävissä. Tärkein hyöty opetuksen kannalta on se, että opiskelija pystyy hyödyntämään dataa juuri siellä missä sitä tarvitaan. Esimerkkinä ammatillinen teoria ja kuvat, mitä voi selata työsalissa tai työssäoppimisen jaksolla omalla älypuhelimella työn ongelmakohtien ratkaisuja etsiessä. Älypuhelin on kaikilla aina mukana, jolloin pääsy kaikkiin tietoihin kulkee aina mukana. Vanhat paperitulosteeet tai muistiinpanot ovat yleensä rajoittuneita, eivät ole koskaan mukana kun niitä oikeasti tarvitsisi tai vähintään mukana on juuri väärät muistiinpanot, eivät kaikki.

Opetuksen tarkoituksena on käyttää mahdollisimman monipuolisesti eri alustoja, älypuhelinta, tablettia, selainversioita ja kiinteitä tietokoneita jolloin opiskelijat joutuvat aktiivisesti vaihtamaan käyttöä ja tavoitteena onkin saada opiskelija “unohtamaan” alustan merkitys. Tärkeintä on tuottava ja hyödyllinen käyttö ja osaaminen eikä alusta tai kiinteä laitteisto. Selaimena suositaan Chromea, mutta myös muut ovat käytössä. Opettaja hallitsee ja käyttää kaikkia alustoja niin mobiili kuin työasemaversioissa (iOS, Android ja Windows).

Tärkeitä huomioita huomioita opiskelijan toiminnan helpottamiseksi

 • Opiskelijoita tulisi kannustaa yhteisölliseen ja vuorovaikutteiseen toimintatapaan. Osaavat opiskelijat tukevat hitaammin oppivia
 • Puualalla opiskelijat luovat itse omat tunnukset ja vastaavat itse omasta Google tilistään. Alusta asti ohjataan ja neuvotaan omaan hallintaan eikä sosiaalihuolleta opiskelijan puolesta!
 • Opiskelijaa on tiedotettu mahdollisista datakustannuksista. Hän tietää myös mobiilidatan ja wlanin eron mobiilikäytössä
 • Erilaisista käytössä olevista ohjelmista voi tehdä selkokielisen listan mitä ohjelmat tekevät ja mitä niiden käyttökohteita ovat. Opiskelijat EIVÄT ole käteviä tietokoneiden tai mobiililaitteiden käyttäjiä. Tämä on erittäin suuri harhaluulo, joka usein perustuu siihen, että opiskelijat esimerkiksi pelaavat paljon. Tuottavaa toimintaa ei hallita edes alkeiden tasolla.
 • Teknisellä alalla opiskelijoita pitää motivoida (pitää joka välissä propagandapuheita) nykyaikaisten tekniikoiden hyötykäytön oppimiseen. Katsontakanta on yleensä todella suppea eikä nykypäivän saati tulevaisuuden tärkeitä työntekijän osaamisen taitoja edes ymmärretä. Laudan höylääminen ei ole kaikki kaikessa! Nykyisiä ja lähitulevaisuuden tärkeitä työntekijän ominaisuuksia ovat esimerkiksi: monimutkainen ongelmaratkaisukyky, kriittinen ajattelu, luovuus, ihmissuhdetaidot, tunneäly ja verkostoituminen
 • Suurin hidaste opiskelijan oppimiselle on väärä/negatiivinen asenne. Tämän muuttaminen on monesti vaikeaa mutta opiskelijakavereiden tuki, kannustus ja auttaminen helpottavat. Kavereihin vaikuttaminen auttaa usein enemmän kuin asennetta vastaan taisteleminen

Tärkeitä huomioita opettajan työtavoissa.

 • Aina kun mahdollista kannattaa ottaa leikekuva ja huomioida olennainen toiminta korostamalla
 • Kuvien tueksi myös sanallisia selvityksiä, jotka helpottavat opiskelijan oppimista
 • Eri laitteita tai alustoja käyttäessä ominaisuudet tai niiden sijainnit saattavat vaihdella ja tämä hämmentää opiskelijaa monesti ja hidastaa tai pahimmillaan estää tuottavan toiminnan
 • Ohjelmistot muuttuvat, kehittyvät, poistuvat ja tulee jatkuvasti uusia tilalle, tärkeää ei ole oppia täydellistä käyttöä vaan opettaa ongelmien ratkaisukykyä ja mukautumista muutokseen (vaatii tietysti ensin,että opettaja pystyy itse muuttumaan ja mukautumaan)
 • Opettajan tulisi kannustaa ja ohjata enemmän oma-aloitteelliseen ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen kuin pyrkiä olemaan automaattinen ongelmien ratkaisija jota opiskelija orjallisesti seuraa
 • Opettajan tulisi korostaa, että tiedon määrä ei ole olennaista eikä nykyaikana pysty hallitsemaan kuin murto-osaa tiedosta verrattuna entisiin aikoihin (huom. big data). Tärkeintä on oppia poimimaan yksilölle ja ongelmalle olennaiset seikat, valita työkalut ja toteuttaa tietolähteiden yhdistelyä.
 • Opettajan tulisi kannustaa opiskelijaa kehittämään kykyään ajatella toisin sekä hyödyntämään yksilöllisiä päättelytaitojaan. Uudet työkalut edistävät uusien täysin erilaisten ratkaisujen löytymistä.

 

Office 365 -materiaalia opettajille

Tässä ITK-päivien Workshopin kattava materiaalipaketti opettajille o365-pilviympäristön käyttöön liittyen. Aihealueet:

 • OneNote Class Notebook luokan oppimateriaalikansiona ja muistiinpanovälineenä, vuorovaikutteisena oppimispäiväkirjana ja luokan ryhmätyötilana
 • Sivusto opetuksen ryhmätyöalustana ja alan oppimateriaalin ”digitaalisena kotina”
 • O365-ympäristö ja oppimisympäristöt (LMS), caset Moodle ja Pedanet
 • O365 Groups ryhmien työvälineenä (opiskelijat ja opettajat)

http://bit.ly/onenoteitk2016

Hyödyntäkää vapaasti!

Office 365 -työkalujen käyttöönotto Moodlessa (Open ID-tunnistautuminen)

Pilotin lyhyt kuvaus:

 • Tavoite, eli mitä tehtiin?
 • Miten tehtiin?
 • Millä tausta-ajatuksella /pedagogiikalla toimittiin?

1Tavoitteena kokeilussa oli mahdollistaa Office 365:en ja Moodlen yhteiskäyttö yhdellä kirjautumisella. Kokeilussa otettiin käyttöön Saimaan ammattiopisto Sampon Prosessiteollisuuden osaston hallinnoimalla Moodle Pro -oppimisalustalla Open ID -kirjautuminen Prosessiteollisuuden perustutkinnon aikuisryhmällä ja ryhmän neljällä opettajalla 12.1.2016 alkaen. Open ID -kirjautuminen tarkoittaa tunnistautumista Office 365:ssa. Pilotissa tunnistautumismenetelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön Moodle Pro -oppimisalustalla, jolloin erillistä kirjautumista ei vaadittaisi. Käytännössä kirjautumisen voi tehdä ensimmäisen kerran joko suoraan Office 365:ssä tai Moodle Pro -sisäänkirjautumissivulta linkin ohjaamana. Kun kirjautuminen on voimassa, voi molempia palveluita käyttää ilman tunnuksien syöttämistä.

Käyttöönotto sujui ryhmän kesken siten, että opiskelijoille jaettiin koulun verkkotunnukset, jotka toimivat samalla O365-tunnuksina. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tietokoneille opiskelijat vaihtoivat oppilaitoksen politiikan mukaisesti salasanansa, jolloin heille muodostui O365-tili. Tämän jälkeen kirjautuminen Moodle Pro -alustalle ja O365:een onnistui joko Moodlen tai O365:en kirjautumissivuilta millä tahansa älylaitteella myös koulun ulkopuolelta. Kirjautuminen on siis voimassa molempiin palveluihin yhdellä kirjautumisella, mikä on käyttäjien näkökulmasta helpompaa.

Tähän mennessä Moodle on ollut oppilaitoksemme pääasiallinen oppimisympäristö ja O365-työkaluja on voinut käyttää rinnalla, mutta erillinen kirjautuminen on ollut hankalaa etenkin, mikäli O365-työkaluilla työstettyä materiaalia on halunnut linkittää opettajan One Drivesta Moodleen. Linkitetyt materiaalit ilman tunnistautumisen vaatimista ovat kaikkien saatavilla pelkän linkin perusteella, mikä ei tietoturvallisesti ole hyvä ratkaisu. Nyt linkitys on mahdollista tehdä vaatimalla kirjautuminen ja käyttöoikeudet voidaan määritellä tarkasti. Open ID myös mahdollistaa muiden Moodle O365-lisäosien käyttöönoton.

Sway-esitys: Open ID

Valmistelut ennen käyttöönottoa:

 • Varmista Open ID -lisäosan käytön mahdollisuus Moodle-ylläpidosta
 • Varmista valittujen opiskelijoiden ja opettajien O365-tilin asetuksien ja Open ID -kirjautumisen yhteistoiminta IT-palveluilta
 • Suunnittele O365-tunnuksien jakelu opiskelijoille
 • Suunnittele O365 ja Moodlen alkuperehdytys
 • Testaa toiminta etukäteen testitunnuksella.

Tekninen kuvaus

Oppilaitoksessamme on tuotantokäytössä kaksi Moodle-alustaa, joista pääasiallinen alusta (Moodle versio 2.7) on koko oppilaitoksen käytössä. Moodle Pro -alusta (Moodle versio 2.9) on alunperin Prosessiteollisuuden aikuiskoulutusten tarpeisiin perustettu erillinen verkko-oppimisalusta, jonka ylläpitovastuu on jaettu IT-tuen ja Prosessiteollisuuden osaston kesken. Lisäksi käytössä on hiekkalaatikkoalusta Moodle Sandbox (Moodle versio 3.0), jolla Open ID testattiin ennen tuotantokäytön pilotoimista.

Pilotti toteutettiin Moodle Pro -alustalle, mutta Open ID on suunnitelmissa ottaa käyttöön jatkossa myös pääasiallisella Moodle-alustalla.

Alkutilanne oppilaitoksen opetukseen liittyvistä tietojärjestelmistäAlkutilanne

 

Moodle-ylläpidon tehtävät

 1. Asentaa seuraavat Moodle -lisäosat:
 2. Open ID Connect -moduuli tulee konfiguroida. Moduuliin syötetään Microsoftin asiakastunnus ja salausavain:
  Open ID asetukset
 3. Paikallinen lisäosa Microsoft Office 365 -yhteys -moduuli tulee myös konfiguroida. Tässä moduulissa määritetään, miten O365-käyttäjät tuodaan Moodleen ja miten käyttäjätietoja synkronoidaan. Lisäosa mahdollistaa käyttäjien yhdistämisen ja yhdistämiskriteereiden määrittelyn. Meidän pilotoinnissa tätä ei käytetty, vaan muunsimme opettajien tilit manuaalisesti (4 kpl) ja opiskelijoille tuli Active Directoryn kautta kokonaan uudet käyttäjätilit Moodleen.
  User matching
  Oletusmääritykset toimivat, mutta synkronointi Active Directory:n kanssa kannattaa muuttaa, mikäli haluaa, että opiskelija voi tallentaa esim. henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa Moodlen tietoihin ilman, että se jyräytyy kirjautumisen yhteydessä tapahtuvassa synkronoinnissa AD:n O365 sähköpostiosoitteella.
  Azure sync

Tavoitetilanne Open ID -kirjautumisen käyttöönotostaTavoitetilanne