Aihearkisto: Sastamalan koulutuskuntayhtymä

O365 -ryhmät työssäoppimisen jaksolla

Mitä tehtiin 

 • Testattiin ryhmien soveltuvuutta työssäoppimisen ohjaamisessa Yo -lähihoitajaryhmässä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa.
 • Työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön liittyvät asiakirjat tuotiin ryhmään, josta jokainen opiskelija saattoi ladata ne omalle koneelle
 • Ryhmässä mahdollisuus käydä työssäoppimisen aikaista keskustelua
 • Opettaja loi ryhmän ja opasti opiskelijoita sen käytössä

Millä tausta-ajatuksilla toimittiin 

 • Opiskelijat top-jaksolla ympäri Pirkanmaata
 • Jakson aikana vertaiskokemusten vaihtaminen koetaan tärkeäksi
 • Opettajalla mahdollisuus oppimisen ohjaaminen teemoitetuilla viikkokeskusteluilla esim.
 • viikko 1 työssäoppimispaikan esittely ja omat tavoitteet
 • viikko 2 vuorovaikutuksen rakentaminen, kokemuksia lasten, huoltajien ja työntekijöiden kohtaamisesta jne.

Sekä opiskelijat että opettajat voivat tuoda keskustelualueelle linkkejä ja vinkkejä ajankohtaisiin nettisivustoihin ja uutisiin.

Tekninen kuvaus 

 • O365 -ryhmien käytöstä ohjauksessa luotiin infografiikka, jonka Qr-koodin takana löytyvät ohjeet ryhmän luontiin.

ryhmat_tyossaoppiminen

Linkki infografiikkaan

O365 Sharepoint -sivustot yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä

Sastamalan koulutuskuntayhtymässä pilotoitiin osana yrittäjyyskasvatuksen opetuksen kehittämistä Sharepoint -sivustoja. Sivustojen käyttöä kokeiltiin ensin Nuori yrittäjyys (NY)-toiminnan varsinaisessa opetuksessa, jonka jälkeen todettiin tarve saada yrittäjyyskasvatuksesta koko koulutuskuntayhtymälle yhteinen sivusto. Sivuston tarkoituksena on jakaa tietoa, ajatuksia, ideoita yrittäjyyskasvatuksesta ja  videoita, materiaalia sekä toteutusmalleja NY-toiminnasta.

Miksi?

 • Yrittäjämainen asenne on entistä enemmän tärkeää tulevaisuuden työelämässä ja se on vahvasti mukana ammatillisissa opinnoissa.
 • Yrittäjyyskasvatuksen opettaja on usein ”hukassa” aloittaessa toimintaa omassa opetuksessa. Sivustojen tarkoitus on myös innostaa opettajia opiskelijoita toimintaan.
 • Oppilaitokset ovat koulutuskuntayhtymässä etäällä toisistaan, joten vertaistukea ei saada kollegalta riittävästi tai toiminnasta ei olla tietoisia.
 • Toiminta vaatii kehittämistä ja lisää asiasta innostuneita opettajia.

 

yrittajyyskasvatus

Muokkausoikeus sivustolle on koulutuskuntayhtymän kaikilla opettajilla ja rakenteet sekä sivujen sisällöt luotiin yhteistyössä. Kaikki sisältö on CC-BY-SA -lisensoitua ja jatkossa kehitystyöstä vastaavat opettajat.

sivustot_ny_toiminnassa

Sivustot NY-toiminnan opetuksessa. Linkki: Infografiikka isompana esityksenä / kuvana.

Tekninen kuvaus

Pääsivuston yrittäjyyskasvatukselle teki IT –tukipalvelut, joka antoi puolestaan omistajan oikeudet sivustoon opettajille. Näillä oikeuksilla pystyttiin rakentamaan tarvittavat sivustot ja sivujen sisältö. Suunnittelu aloitettiin Skype-palaverien ja OneNote -muistikirjan avulla. Muistikirja toimi sivujen raakaversioiden tallennuspaikkana ja sivuston suunnittelun ja kuvauksen yhteistyöalustana.

Sivuille luotiin rakenne suunnitelman perusteella ja lisättiin eri sisältöihin soveltuvat sovellukset:

 • Resurssikirjastoja-> Monipuolisempi kirjasto sisällön lisäämiseen (videot ja esitykset).
 • Linkkikirjastoja-> Hyödyllisiin NY-toiminnasta kertoviin sivustoihin
 • Kuvakirjastoja-> Kuvaamaan NY-toimintaa opetuksessa.
 • Keskustelupalsta-> Kysymyksiin ja vastauksiin NY-toiminnasta
 • Opettajien yhteystietoja-> Halukkaat opettajat voivat neuvoa toisiaan toiminnan aloituksessa.
 • Tiedostokirjastoja->Oppimateriaaleihin
 • Palaute-> Forms upotettuna Sway -esitykseen.
 • Snip-kokeilu-> Infograafien selityksessä

Tekstejä suunniteltiin yhteistyössä opettajien voimin ja sisällön latasivat opettajat. Jatkoa ajatellen luotiin sivustojen ylläpitäjien ja päivittäjien ohje: http://bit.ly/2ifyqkq

Tärkeitä huomioita

 • Sivustot ovat monipuolinen työkalu sisällön ja toiminnan esittämiseen sekä tiedon jakamiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn.
 • Huomiot: videot eivät toimi kuvakirjastoissa, vaativat monipuolisemman resurssikirjaston. Forms ja Snip eivät toimi upotuskoodilla, eivätkä html-koodilla lisättynä. Sway-esitykset toimivat ja PowerPoint-esitykset sekä videot voidaan upottaa normaalisti. Ulkoisten upotettavien asioiden kanssa voi olla siis ongelmaa.
 • Office2013-16-versioiden yhteensopivuus helpottaa organisaation tiedostojen kopiointia pilvessä. Voit avata tiedoston sivustolta työpöytäohjelmaan ja tallentaa sen toiseen haluttuun sijaintiin. Toiminto vaatii kuitenkin tiedostokirjaston muokkausoikeudet.
 • Ylläpito ja rakentaminen hankalaa -> Pääsivuston luominen vaatii IT-tukipalveluiden toimia, jonka jälkeen alisivustojen luominen ja erilaisten sovelluksien lisääminen sivulle vaatii käytön ja tarkoituksen syvempää ymmärrystä. Opettajat toimivat lähinnä sisällön lisääjinä ja päivittäjinä, kunhan rakenteen olivat selvillä.
 • Tällä hetkellä sivustojen rooli on toimia pysyvimpien asioiden ja ryhmien työskentelyalustana. Katsotaan, mihin Groups / Teams taipuu jatkossa ja korvaako niiden toimintamahdollisuudet ja käytettävyys sivustot tulevaisuudessa.

O365-työkalut verhoilu- ja sisutusalan opetuksessa

Mitä tehtiin?

Sastamalan koulutuskuntayhtymässä pilotoitiin verhoilu ja sisustusalalla opettaja Eira Salmen johdolla OneNote Class Notebook -luokan muistikirjaa. Muistikirjan avulla tehtiin sisustustyöt -tutkinnon osaan rakennettuun ympäristöön tutustumisen portfolio.

Millä tausta-ajatuksella toimittiin?

Opintokokonaisuutta lähdettiin muokkaamaan, koska tehtävät palautuivat opettajalle konkreettisina tuotoksina pahvilaatikossa – piirustuksina, maalauksina ja pienoismalleina. Vuosien saatossa tehtävien palautuksien yhteydessä työhuone hukkui kenkälaatikkoihin ja muovipusseihin, joiden tarkastus vei aikaa ja sitoi työpäivän jälkeen työhuoneeseen useammaksi tunniksi tarkastelemaan ja tutustumaan oppilaiden tuotoksiin. Palautetut työt olivat mielenkiintoisia, mutta osa opiskelijoista tunsi palautuskäytänteet vanhanaikaiseksi ja itsellensä vieraaksi / vanhanaikaiseksi tavaksi tehdä ja palauttaa tehtäviä. Opiskelijoilta tuli myös tiedusteluita tehtävien sähköisestä palautusmahdollisuudesta. Hanke antoi mahdollisuuden etsiä O365-työkaluista opetukseen ja työtapoihin soveltuvaa työkalua, jotka helpottaisivat edellä mainittuja ongelmia.

Tekninen kuvaus

Tunnukset O365-palveluun on kaikilla Sastamalan koulutuskuntayhtymän opettajilla ja opiskelijoilla.
Kurssille luotiin ohjatun toiminnon avulla OneNote Class Notebook – luokan yhteinen muistikirja. Muistikirjaan tehtiin joka opintokokonaisuutta varten oma tehtäväsivunsa, josta opiskelijat pystyivät näkemään opiskeltavasta asiasta teoriaa sekä kopioimaan tehtävät.

tehtava12
Opintokokonaisuuden muistikirja ja tehtäväsivut

 

Muistikirjaan luotiin myös palautussivu ja opettajille oma Excel-taulukko, josta yhdellä silmäyksellä voin pitää kirjaa siitä mitkä tehtävät milloinkin ovat palautuneet. Parasta pilotissa oli työhuoneen pysyminen järjestyksessä ja tehtävien palautuksien tarkistaminen ajasta ja paikasta riippumatta.

Tärkeitä huomioita

Opintokokonaisuus on vielä kesken ja oppilailta saatava palaute ja kokemukset tämän tyyppisestä työskentelystä on vielä keräämättä. Opettaja koki kuitenkin työskentelytavan olevan tutumpi tämän päivän nuorille. Yllätyksellistä oli ehkä se, että vaikka nuoret ovat kiinni älylaitteissaan ja surffailevat netin ihmeellisessä maailmassa ovat he välillä äärimmäisen kömpelöitä kopioimaan / tallentamaan ja siirtämään tekemiään asioita. Tulevaisuudessa olisi hienoa, että opiskelijoiden tietoteknisiä perusvalmiuksia voisi kohentaa opetuksessa, jolloin se voisi olla osana työperustaista käsillä tehtävää opetusta. Tehtävien teko ”askartelutyyliin” säilyisi, mutta käsittely tapahtuisi sähköisesti.

 

 

Office 365 -materiaalia opettajille

Tässä ITK-päivien Workshopin kattava materiaalipaketti opettajille o365-pilviympäristön käyttöön liittyen. Aihealueet:

 • OneNote Class Notebook luokan oppimateriaalikansiona ja muistiinpanovälineenä, vuorovaikutteisena oppimispäiväkirjana ja luokan ryhmätyötilana
 • Sivusto opetuksen ryhmätyöalustana ja alan oppimateriaalin ”digitaalisena kotina”
 • O365-ympäristö ja oppimisympäristöt (LMS), caset Moodle ja Pedanet
 • O365 Groups ryhmien työvälineenä (opiskelijat ja opettajat)

http://bit.ly/onenoteitk2016

Hyödyntäkää vapaasti!