Aihearkisto: Yleinen

O365: OneNote Class Notebook opetuksessa

Webinaaritallenne (10.3.2017, Anna-Leena Kangas /Jyväskylän ammattiopisto /Yhteiset opinnot): O365-välineet opetuksessa: hyvät käytänteet OneNote Class Notebookin käytöstä opetuksessa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä DigiPedaGo! -webinaarisarjassa perehdytään verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen eri näkökulmista.  Katso sarjan muut tallenteet täältä.

 

 

O365 Sharepoint -sivustot yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä

Sastamalan koulutuskuntayhtymässä pilotoitiin osana yrittäjyyskasvatuksen opetuksen kehittämistä Sharepoint -sivustoja. Sivustojen käyttöä kokeiltiin ensin Nuori yrittäjyys (NY)-toiminnan varsinaisessa opetuksessa, jonka jälkeen todettiin tarve saada yrittäjyyskasvatuksesta koko koulutuskuntayhtymälle yhteinen sivusto. Sivuston tarkoituksena on jakaa tietoa, ajatuksia, ideoita yrittäjyyskasvatuksesta ja  videoita, materiaalia sekä toteutusmalleja NY-toiminnasta.

Miksi?

 • Yrittäjämainen asenne on entistä enemmän tärkeää tulevaisuuden työelämässä ja se on vahvasti mukana ammatillisissa opinnoissa.
 • Yrittäjyyskasvatuksen opettaja on usein ”hukassa” aloittaessa toimintaa omassa opetuksessa. Sivustojen tarkoitus on myös innostaa opettajia opiskelijoita toimintaan.
 • Oppilaitokset ovat koulutuskuntayhtymässä etäällä toisistaan, joten vertaistukea ei saada kollegalta riittävästi tai toiminnasta ei olla tietoisia.
 • Toiminta vaatii kehittämistä ja lisää asiasta innostuneita opettajia.

 

yrittajyyskasvatus

Muokkausoikeus sivustolle on koulutuskuntayhtymän kaikilla opettajilla ja rakenteet sekä sivujen sisällöt luotiin yhteistyössä. Kaikki sisältö on CC-BY-SA -lisensoitua ja jatkossa kehitystyöstä vastaavat opettajat.

sivustot_ny_toiminnassa

Sivustot NY-toiminnan opetuksessa. Linkki: Infografiikka isompana esityksenä / kuvana.

Tekninen kuvaus

Pääsivuston yrittäjyyskasvatukselle teki IT –tukipalvelut, joka antoi puolestaan omistajan oikeudet sivustoon opettajille. Näillä oikeuksilla pystyttiin rakentamaan tarvittavat sivustot ja sivujen sisältö. Suunnittelu aloitettiin Skype-palaverien ja OneNote -muistikirjan avulla. Muistikirja toimi sivujen raakaversioiden tallennuspaikkana ja sivuston suunnittelun ja kuvauksen yhteistyöalustana.

Sivuille luotiin rakenne suunnitelman perusteella ja lisättiin eri sisältöihin soveltuvat sovellukset:

 • Resurssikirjastoja-> Monipuolisempi kirjasto sisällön lisäämiseen (videot ja esitykset).
 • Linkkikirjastoja-> Hyödyllisiin NY-toiminnasta kertoviin sivustoihin
 • Kuvakirjastoja-> Kuvaamaan NY-toimintaa opetuksessa.
 • Keskustelupalsta-> Kysymyksiin ja vastauksiin NY-toiminnasta
 • Opettajien yhteystietoja-> Halukkaat opettajat voivat neuvoa toisiaan toiminnan aloituksessa.
 • Tiedostokirjastoja->Oppimateriaaleihin
 • Palaute-> Forms upotettuna Sway -esitykseen.
 • Snip-kokeilu-> Infograafien selityksessä

Tekstejä suunniteltiin yhteistyössä opettajien voimin ja sisällön latasivat opettajat. Jatkoa ajatellen luotiin sivustojen ylläpitäjien ja päivittäjien ohje: http://bit.ly/2ifyqkq

Tärkeitä huomioita

 • Sivustot ovat monipuolinen työkalu sisällön ja toiminnan esittämiseen sekä tiedon jakamiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn.
 • Huomiot: videot eivät toimi kuvakirjastoissa, vaativat monipuolisemman resurssikirjaston. Forms ja Snip eivät toimi upotuskoodilla, eivätkä html-koodilla lisättynä. Sway-esitykset toimivat ja PowerPoint-esitykset sekä videot voidaan upottaa normaalisti. Ulkoisten upotettavien asioiden kanssa voi olla siis ongelmaa.
 • Office2013-16-versioiden yhteensopivuus helpottaa organisaation tiedostojen kopiointia pilvessä. Voit avata tiedoston sivustolta työpöytäohjelmaan ja tallentaa sen toiseen haluttuun sijaintiin. Toiminto vaatii kuitenkin tiedostokirjaston muokkausoikeudet.
 • Ylläpito ja rakentaminen hankalaa -> Pääsivuston luominen vaatii IT-tukipalveluiden toimia, jonka jälkeen alisivustojen luominen ja erilaisten sovelluksien lisääminen sivulle vaatii käytön ja tarkoituksen syvempää ymmärrystä. Opettajat toimivat lähinnä sisällön lisääjinä ja päivittäjinä, kunhan rakenteen olivat selvillä.
 • Tällä hetkellä sivustojen rooli on toimia pysyvimpien asioiden ja ryhmien työskentelyalustana. Katsotaan, mihin Groups / Teams taipuu jatkossa ja korvaako niiden toimintamahdollisuudet ja käytettävyys sivustot tulevaisuudessa.

OneNote luokkamuistikirjan käytöstä

Jämsän ammattiopistossa OneNote luokkamuistikirjan käyttö on lähtenyt huimaan nousuun. Monen opettajan mielestä muistikirjassa työskentely on helppoa ja nopeaa. Sivumallien avulla muistikirjaan saa yksinkertaisesti lisää visuaalisuutta ja iloisempaa ilmettä. Näyttökuvien lisääminen internetsivuilta on nopeaa ja varmaa ja kun mukana tulee vielä linkki lähteeseen (IE:sta, mutta ei Firefoxista tai Edgestä), mikä voi olla helpompaa?

Samanaikaisesti jotkin muistikirjan ominaisuudet ovat aiheuttaneet hämmennystä. Suurimmat ihmetyksen aiheet ovat olleet

 • muistikirjan erilaiset käyttöliittymät,
 • työpöytäversiossa olevat ominaisuudet, jotka eivät toimi online-versiossa,
 • liikkuminen muistikirjassa yleensä,
 • opiskelijan oman osan löytäminen ja
 • muistikirjojen käyttäminen omilla laitteilla.

Luokkamuistikirjaan lisätyt opiskelijat saavat automaattisesti sähköpostiinsa linkin, jonka kautta he pääsevät käsiksi online-versioon. Myöhemmin muistikirja löytyy myös OneDrive-pilven ”jaettu kanssani” -kansiosta. Monet opiskelijat avaavat jatkossa muistikirjan Office-sivuston kautta, josta ne myös avautuvat online-versioon. Useimmat eivät kiinnitä huomiota siihen, että muistikirjan ulkoasu on erilainen online- ja työpöytäversiossa, vaan jatkavat työskentelyä avaamatta työpöytäversiota.

Käytännössä liikkuminen online-versiossa olisi itse asiassa opiskelijoille helpompaa, sillä kaikki osat/välilehdet ja sivut ovat näkyvissä näytön vasemmassa reunassa. Siirryttäessä työpöytäversioon päätasolla ollessa sivupaneelissa, joka nyt onkin oletuksen oikeassa näytön oikeassa laidassa, näkyy ehkä vain Microsoftin ohjesivuja tai jos opettaja on poistanut ne, siellä ei näy mitään.  Tässä vaiheessa opiskelijan on siis siirryttävä nyt muistikirjan yläosassa näkyvien välilehtien (vrt. esim. nettiselain) kautta oikeaan paikkaan.

valilehdet

Liikkumisen helpottamiseksi käytän itse esim. päivämäärän tai oppitunnin numeron mukaisia apuvälilehtiä muistikirjan päätasolla. Näille välilehdille kirjaan päivän/oppitunnin rungon ja laitan linkit sisältökirjastoon. Linkit, jotka siis eivät toimi siinä online-versiossa…

Olen itse käyttänyt OneNote luokkamuistikirjaa jo usealla kurssilla. Opiskelijat ovat käyttäneet sitä jo myös muiden opettajien kursseilla, joten sen käyttö alkaa pikkuhiljaa sujua. Kaikesta huolimatta vielä on selvä tilaus nopealle yleisohjeelle, jonka sitten laadinkin käyttäen PowerPointin lisäosaa Office Mixiä.

Tämän video-oppaan tarkoitus on auttaa opiskelijaa pääsemään nopeammin alkuun verkkokurssillaan. Opettajilta saamani palaute on ollut myönteistä, joten toivottavasti myös opiskelijat saavat siitä uutta vauhtia OneNote-työskentelyynsä.

Hyviä vinkkejä o365 opetuskäyttöön

Microsoft on julkaissut hyviä vinkkejä Office 365:n käyttöön opetuksessa. Tässä alla muutamia poimintoja jutusta.

WordOnline

Oiva väline yhteisten dokumenttien kirjoittamiseen oppilaiden kanssa – ei väliä missä kukin on. Helppo tapa esim. laajentaa työskentelyä ulos luokkahuoneesta. Ja ryhmätyö jatkuu vaikka yksi joukosta olisikin joskus poissa. Luodaan YKSI dokumentti joka jaetaan kaikkien kesken. Kokeiltu on ja toimii!

Ja opettaja voi antaa työhön palautetta Wordin Kommentti-työkalulla. Ei enää tulostelua ja hävinneitä papereita. 🙂

Microsoft Forms

Pilvestä löytyy nyt Forms-niminen työväline, jolla voi helposti tehdä aika kivannäköisen ja käyttökelpoisen kyselyn. Esim. kurssipalaute, erilaiset tehtävät syntyvät helposti.  Ulkoasuakin saa muokattua. Ja vastaukset menevät suoraan exceliin.

Ja jos käytät OneNotea oppilaiden kanssa, niin lomakkeen voi upottaa OneNoteen, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse poistua OneNotesta täyttämään lomaketta.

Sway – uusi tapa tehdä näyttäviä esityksiä verkossa

Sway-työvälineellä opettaja tai opiskelija voi tehdä näyttäviä esityksiä helposti. Esimerkki opiskelijoiden työstä https://sway.com/rO3DCNfj3FH3gIUN

Esitykseen voi lisätä kuvia, tekstiä, linkkejä ja upottaa videoita. Esityksen voi helposti jakaa opettajalle, toisille opiskelijoille tai avoimesti verkkoon. Opetuksessa sitä voi käyttää esim. opiskelijan kurssitöiden tekemiseen (palautus opettajalle jakamalla oma työ), ryhmätöihin, kurssin oppimateriaalin pohjana sekä vaikkapa opiskelijan oppimispäiväkirjan, matkakertomuksen jne. pohjana. Anna opiskelijoiden kokeilla!

OneNote Class Notebook

Tällä työvälineellä pystytte kurssilla tekemään monenlaista. Class Notebookissa opettajalla on Sisältökirjasto, jonne hän voi koota kurssin perusmateriaalin ja tehtävät. Ne opiskelijat voivat sitten kopioida omiin OneNote Class Notebookin osioihinsa ja täydentää tehtävänantoja. henkilökohtaisiin osioihin vain opiskelijalla ja opettajalla on pääsy. Yhteistyötilassa opiskelijat voivat tehdä ryhmätöitä ja rikastaa kurssin sisältöjä.

Yhdelle OneNote -sivulle voi kirjoittaa tekstiä, äänittää puhetta/laulua, upottaa videoita, lisätä kuvia, piirtää ja upottaa erilaisia työvälineitä kuten lomakkeita (Forms), Wordeja ja excel-taulukoita. Hyvä ja monipuolinen työväline, jota suosittelemme kokeilemaan! Täältä löydät ideoita, miten opettajat ovat käytännössä kokeilleet OneNote Class Notebookia luokassa:

OneNote Class Notebook-työkalu

Työssäoppimisen ohjaaminen OneNote ClassNotebookilla

 

 

 

 

Office 365 -materiaalia opettajille

Tässä ITK-päivien Workshopin kattava materiaalipaketti opettajille o365-pilviympäristön käyttöön liittyen. Aihealueet:

 • OneNote Class Notebook luokan oppimateriaalikansiona ja muistiinpanovälineenä, vuorovaikutteisena oppimispäiväkirjana ja luokan ryhmätyötilana
 • Sivusto opetuksen ryhmätyöalustana ja alan oppimateriaalin ”digitaalisena kotina”
 • O365-ympäristö ja oppimisympäristöt (LMS), caset Moodle ja Pedanet
 • O365 Groups ryhmien työvälineenä (opiskelijat ja opettajat)

http://bit.ly/onenoteitk2016

Hyödyntäkää vapaasti!

Opiskelun ohjaaminen verkkokurssilla. Työkaluina O365, Peda.net ja Skype for Business

Mitä tehtiin?

Luonnonvarapuolella järjestettiin 50 päivän pituinen työvoimapoliittinen koulutus verkko-opiskeluna. Tavoitteena kurssilla oli tutustua luonnonvara-alan mahdollisuuksiin.

Eri osioiden ohjaajat antoivat tehtävistä palautetta opiskelijoille ja myös vertaispalautetta annettiin . Palautteen tavoite oli rohkaista ja kannustaa. Oppimispäiväkirjoissa (blogit) tehtiin opiskelijan omaa itsearviointia. Sanallista palautetta annettiin opiskelijoille myös opintojen aikana   Lopuksi järjestettiin miniseminaari, jonka opiskelijat toteuttavat. Seminaarin tallenteet löytyvät Youtuben soittolistana: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClnjm1cEc_qqcGu0q4R7rso2Y1XGuy-3

luva_seminaari
Youtube soittolista

Miten tehtiin?

Ohjausta annettiin päivittäin ja opettaja oli Skypen kautta yhteydessä ryhmään 2 h/päivä. Lisäksi hän oli saavutettavissa myös muun ajan päivästä esim. puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteisesti oli sovittu tavasta, jolla opiskelijoita informoitiin ennakkoon omasta tulevasta opetuksesta Peda.netissä. Edellisenä päivänä laitettiin Peda.net-sivuston ensimmäiselle sivulle ”Opiskelijan ilmoitustaululle” ohje päivän kulusta ja mikä on reitti kyseisen päivän materiaaleihin ja tehtäviin. Sama ohje meni myös sähköpostitse. Ohje poistettiin päivän päättyessä.

luva_peda_tehtävät
Peda.net tehtävä

Jokaiseen päivään sisältyi kontakti opiskelijaryhmään Skypen välityksellä. Tässä sessiossa käsitellään yhdessä edellisen päivän tehtävänantoa, mahdollisesti opiskelijat esittelevät omia tuotoksiaan ja niistä tehdään opettajan ohjeiden mukaan yhteenveto tai aiheesta keskustellaan. Lisäksi ohjeistettiin ko päivän tehtävää. Sisältö riippui myös siitä, onko ohjaussessio ajatettu aamuun vai iltapäivään.

Opettaja käyttivät lisäksi video-ohjeistusta, mutta sillä ei korvattu Skype –ohjausta.

Teknistä tukea annettiin normaalina virka-aikana.

ITK Skype testi: bit.ly/itkskype2016

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Tvp -koulutuksissa opiskelijaryhmät ovat yleensä hyvin heterogeenisia. Osalla ryhmän opiskelijoista on jo useammankin alan tutkintoja ja korkea-asteen koulutusta. Myös tvt -valmiudet vaihtelevat, koska joillakin on osaamista helpdesk -työskentelystä ja toisilla valmiudet ovat keskitasoa. Hakuvaiheessa asetettiin edellytykseksi tietotekniikan perusosaaminen. Tosin perusosaamista ei tarkemmin määritelty.

Koulutus toteutettiin pääosin verkossa, jolloin opiskelija voi osallistua koulutukseen omalta paikkakunnaltaan ja kotoaan käsin. Työvoimakoulutuksessa, joka ei ole tutkintotavoitteista, opetusta voidaan henkilökohtaistaa / yksilöllistää, mikäli koulutuksen sisältö ja tavoitteet ovat sellaiset, että ne edellyttävät opiskelun yksilöllistä etenemistä. Verkossa toteutettavissa opinnoissa tämä on jopa helpompaa kuin kontaktiopetuksen puitteissa.

Verkkokoulutus vastasi Luonnonvara-alan ja koko POKEn koulutusorganisaation tarpeisiin, koska verkko-opetusta tulee TVT-strategian mukaan lisätä ja kehittää. Erityisesti koulutuksessa toimivat opettajat saivat tämän kautta lisää koulutusta, osaamista, rohkeutta ja kokemusta tvt:n käytöstä ja verkkopedagogiikasta.

 

Tekninen kuvaus

Oppilaitos antoi opiskelijan käyttöön opintojen ajaksi Tablet -kannettavan, jossa on Office 365 ja perusohjelmat (+kamera ja mikrofoni) sekä 3G –mokkulan.

POKEn Peda.net toimi oppimisalustana ja julkaisualustana. Muina sovelluksina käytettiin Office 365:n sovelluksia. Perusideana kuitenkin helppokäyttöisyys ja selkeys. Ei käytetä  aluksi liikaa erilaisia työkaluja.

pedanet tvp
Pedanet opetusympäristö

Opiskelijan on osattava käyttää internet-selaimia, sähköpostia ja Skype for Business-sovellusta. Peda.net –oppimisympäristön työkalut opetetaan alussa olevien kontaktipäivien aikana.  Tähän järjestettiin kaksi erillistä koulutusta niin opiskelijoille kuin opettajillekkin.

luva_skype
Skype Business oli päivittäisenä ohjaustyökaluna

Kokemuksia

luva_kokemuksia
Peda.net kokemukset
luva kokemuksia 2
O365 ja Youtube kokemukset

Kehitysideoita

Järjestelmien toiminnasta pitää tehdä opettajille ja opiskelijoille periaatteellisia kaavioita. Mitä laitetaan minne ja millä mitäkin voi käyttää.

luva_periaatekuva

 

O365-työssäoppimisen sivusto osana sosiaali- ja terveysalan opintoja

Mitä tehtiin?

Luotiin sivusto työssäoppimisen kotipesäksi. Sivustolta löytyy kaikki työssäoppimisen asiakirjat. Ryhmillä on omat tehtävien ja näyttösuunnitelmien palautuskansiot. Ryhmän sisällä jokaisella opiskelijalla on oman palautuskansio. Sivustolla on keskustelualue, etusivu toimii myös tiedotuskanavana. Nyt luotu sivusto palvelee vain yhtä ryhmää, yhdessä tutkinnon osassa.

Miten tehtiin?

Tvt-opettaja yhdessä Jarno Haapaniemen kanssa rakensi sivuston, jonka jälkeen jaoin linkin opiskelijoille ja kahdelle opettajalle. Tieto jaetusta sivustosta ja linkki sivustolle tulee O365-sähköpostiin käyttäjille automaattisesti.

Tätä kirjoitettaessa ryhmä on vielä työssäoppimassa ja palautetta sivustosta ei ole vielä saatu. Tvt-opettaja koulutti kaksi opettajaa ja opiskelijat sivuston käyttöön samaan aikaan. Sivusto on toiminut moitteettomasti ja opettajilla on ollut mahdollisuus lisätä esim. etusivulle ajankohtaisia uutisia ja linkkejä

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Tavoitteena on, että oppilaitokselle luotaisiin sosiaali- ja terveysalan työssäoppimisen sivusto, josta löytyisi kaikkien tutkinnonosien työssäoppimisen materiaalit ja myös kaikki ryhmät. Joakinen ryhmä on opiskelujen aikana top-jaksolla n.37 viikkoa viidessä eri tutkinnon osassa. Jokaisella jaksolla on omat arvioinnin kriteerinsä ja tehtävänsä. Sivusto voisi esitellä erilaisia työssäoppimispaikkoja. Siellä voisi olla lomakkeita, joilla, haetaan työssäoppimispaikkaa ja ilmoittaudutaan tutkintotilaisuuteen. Työssäoppimisen palaute annettaisiin sivustolla.

Tekninen kuvaus

 • Sivusto luotiin alisivustona yksittäisen ryhmän työssäoppimisen sivustoksi
 • Sivustolle tehtiin Jaa-toiminolla omistajan oikeudet ohjaaville opettajille ja annettiin opiskelijaryhmälle Jäsenet-oikeudet

sote15D_tyo

 • Sivustolle lisättiin erilaisia sovelluksia ja upottamalla tuotuja videoita ja esityksiä
 • Tiedostot-kirjastoon lisättiin tutkintotilaisuuksiin ja näyttöihin kuuluvat tiedostot omiin kansioihinsa.
 • Opiskelijoiden palautuksille on tehty oma kirjasto, johon on tehty jokaiselle opiskelijalle jaettu kansio ja otettu käyttöön sisällön hyväksyntä. Tämä mahdollistaa sen, että kirjaston kansiot ja niihin palautetut  tiedostot eivät ole kirjastossa näkyvissä kuin sivuston omistajille (opettajat) ja kansion omistajalle (opiskelija). Hyväksynnän voi tehdä vain omistaja-oikeuksilla, jonka jälkeen kansio on näkyvissä muille sivun jäsenille. Hyväksyntää ei kannata siis tehdä näissä henkilökohtaisissa kansioissa. Valitse Kirjasto->Kirjaston asetukset -> Versiotietojen asetukset ja laita vaihtoehto Kyllä –valituksi.

versiotiedot

 • Keskustelualue – opettajien tiedotuksia

keskustelu

 • Sivuille luotiin linkkilistaus ulkopuolisista tietolähteistä. Sivuille voi lisätä linkkien avulla myös tietoa työssäoppimispaikoista (www-sivut, videot).

palautetta

 • Opiskelijoilla annettiin mahdollisuus antaa palautetta sivuston käytöstä top-jaksolla.
 • Sivuston muistikirjaa pilotoidaan jatkossa oppimispäiväkirjana
 • Sivustolle voi tehdä alisivustoja ”piilotetusti”. Alisivustot lisätään linkkivalikoihin vasta lähempänä opintojen alkua.
 • Sivustoa voi käyttää uudelleen samaan kurssiin tekemällä käyttäjäryhmiä uudelleen.

 

 

Ryhmät ja OneDrive kone-ja metallialan opetuksessa

Mitä tehtiin:

Opiskelijat palauttivat tehtäviään OneDriveen. Opettaja jakoi materiaalia ja antoi tehtäville palautetta jakamalla yhteiseen kansioon. Opettaja jakoi myös ohjeita esimerkiksi Autodesk Inventor- ohjelman lataamiseksi kotikoneelle.

Kurssin lopulla opettaja jakoi koemateriaalin OneDrivessa ja opiskelijat palauttivat valmiit vastaukset ennen ajan päättymistä opettajalle.

Katso video Mikon pilotista

Miten tehtiin?

Kone-ja metallialalle tehtiin OneDriveen kansio (kansion nimi Koneistus 3), mihin oli muokkausoikeudet kahdella alan opettajalla. Kansioon laitettiin näyttötehtäviä, kokeita ja konepiirustuksia ja kansio jaettiin alan opiskelijoille.

Pilotin alussa opettaja käski opiskelijoiden luoda oman kansion, jonka hänen pitää jakaa opettajalle. Tämä osoittautui suureksi virheeksi. Joku ei osannut, joku ei viitsinyt, joku teki mielenkiintoisen nimisiä kansioita ja muutama teki kuten pyydettiin. No, tämän virheen jälkeen opettaja loi jokaiselle opiskelijalle oman kansion (kansion nimi=opiskelijan nimi) Koneistus 3- kansion alakansioksi.

onedrive1

Tämäkin osoittautui myös työlääksi, sillä nyt jokainen opiskelija pääsi katsomaan oletusarvoisesti toistensa kansioon. Jouduin siis poistamaan 13 muokkausoikeutta jokaisesta kansiosta. Toinen vaihtoehto olisi ollut lisätä kansioon aina kyseinen opiskelija muokkaajaksi. Kantapään kautta opimme, että kansioiden rakenne kannattaa miettiä huolellisesti ennen toteutusta. Onneksi minulla on ollut tämä pilotti mahdollista kokeilla.

Opiskelija kopioi tehtävät tai kokeet itselle luotuun kansioon, joihin hän myös palautti ja teki tehtäviään. Opiskelijalle annettiin tehtävistä suoraan dokumentteihin palautetta.

koekuva

Excel-kyselyn avulla annettiin kurssista palautetta. Enemmän asiasta kiinnostuneille ja nopeammin eteneville jaettiin OneDriven avulla lisämateriaalia.

Myöhemmässä vaiheessa, kun varsinainen pilotointi oli ohi, opiskelijat palauttivat omaan kansioonsa näyttötöitään. Esimerkiksi CNC- sorvauksen näytön työsuunnitelma, nc- ohjelma, mittapöytäkirja sekä kappaleen työpiirustus ovat arvioinnin kohteita, jotka opiskelijat kansioon palautti.

Millä tausta-ajatuksella /pedagogiikalla toimittiin?

Tavoitteena oli saada opettajille kokemuksia O365:en käytöstä päivittäisessä opetuksessa. Käyttö oli opiskelijoille mielekästä. Tässä pyrittiin vastuuttamaan opiskelijaa omasta oppimisesta. Opiskelija sai palautteen, joka on aina tallessa ja tarkastettavissa pilvessä.

Suurimmat murheet koettiin Saskyn opiskelijaverkon toimivuudessa. Ensimmäisillä TVT- kurssin tunneilla, joilla opiskelijoita O365:een tutustutin, kului ensimmäinen oppitunti siihen, että kaikki opiskelijat pääsivät sisälle järjestelmään. Verkko tietokoneluokassa oli todella huono (ja tietokoneet 6v vanhat). Nettiselain kaatuili jatkuvasti. Ajan kuluessa tämä asia korjaantui ATK- tuen avulla.

Pilotin opettaja  oli tyytyväinen toteutukseen ja tulee käyttämään OneDrivea opetuksessaan. Suuri muutos tapahtuikin opettajien käyttäytymisessä, sillä alun vastustuksesta huolimatta opettajat rupesivat jakamaan toisilleen tiedostoja O365- ryhmässä. Sinne luotiin ryhmä nimeltä ”Iisakin metallin opettajat”. Tämä on todella hyödyllinen toiminto.