Kaikki kirjoittajan Pekka Ouli artikkelit

Työssäoppimisen ohjaaminen OneNote Classroomilla

Mitä tehtiin?

Äänekoskella Tekniikan ja liikenteen eri aloilla pilotoitiin OneNote Classroomin käyttöä sähköisenä työvälineenä. Opiskelijat tekivät työssäoppimisen raportoinnin ja tehtävät sähköisesti omilla laitteillaan ja yhteyksillään.

Miten tehtiin?

Opettajat loivat ryhmälleen yhden OneNote Classroom työkirjan ja lisäsivät opiskelijat siihen. Tämä menettelytapa helpottaa linkkien ja työkirjojen hallintaa huomattavasti.

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Päiväkirja toteutettiin kokonaan verkossa, jolloin opiskelija päivittää päiväkirjaa joko työpaikaltaan tai kotikoneeltaan.

Katso video missä Antero kertoo OneNote Classroomin käytöstä

Verkkokoulutus vastasi Tekniikan ja liikenteen-alan ja koko POKEn koulutusorganisaation tarpeisiin, koska verkko-opetusta tulee TVT-strategian mukaan lisätä ja kehittää. Erityisesti koulutuksessa toimivat opettajat saivat tämän kautta lisää  osaamista, rohkeutta ja kokemusta tvt:n käytöstä ja verkkopedagogiikasta. Myös muut opettajat innostuivat kokeilemaan menetelmää.

Tekninen kuvaus

Oppilaitos tarjoaa opiskelijan ja opettajan käyttöön  O365 tunnukset joilla ohjelmistoja voidaan käyttää. Muiden kuin koulun tunnuksien käyttö ei ole järkevää jako-oikeuksien takia.

Mobiilikäyttö oli yllättävän helppoa ja suosittua. Mobiilia sovellusta käyttäneillä opiskelijoilla oli hyvät älypuhelimet ja nettiyhteydet omasta takaa.  Opiskelijat asensivat itse sovellukset ja käyttivät sovellusta omilla tunnuksillaan. Tuettuja alustoja ovat Android- , Windows- ja IOS-puhelimet/tabletit.

Selainkäyttö oli osan opiskelijoiden käyttämä ratkaisu. Selainversio toimii hyvin eri käyttöjärjestelmillä ja selainta käytettiin kannettavilta tai pöytätietokoneilta. Selaimissa opiskelijat käyttivät pääsääntöisesti Chromen selainta.

Työasemasovellusta käyttivät pääsääntöisesti opettajat Windows 10 työasemilta.

Tärkeää huomioida ennenkuin opiskelijat lähtevät työssäoppimisjaksolle.

  • Opiskelija on asentanut sovelluksen puhelimeensa tai testannut selainversion käytön
  • Opiskelijaa on neuvottu pitämään tunnukset tallessa
  • Opiskelijaa on tiedotettu mahdollisista datakustannuksista. Hän tietää  myös mobiilidatan ja wlanin eron mobiilikäytössä
  • OneNoten käyttöä on harjoiteltu luokassa ja työkirjan rakenne on kaikille selvä
  • Motivointi sillä että samalla suoritetaan tieto- ja viestintätekniikan opintoja vaikuttaa erittäin paljon lopputuloksen laatuun.

Tärkeää huomioida opettajan työtavoissa.

  • OneNoten rakenne kannattaa siivota oletusasetuksista tyhjäksi.
  • Kannattaa tiedostaa että eri laitteilla käyttäessä OneNoten ominaisuudet saattavat vaihdella. Ohjelmisto kehittyy koko ajan.
  • Kuvat ja niihin liittyvät tekstit toimivat hyvin.
  • Ohjelmassa on mahdollisuus myös palautteen antamiseen äänenä.

Opiskelun ohjaaminen verkkokurssilla. Työkaluina O365, Peda.net ja Skype for Business

Mitä tehtiin?

Luonnonvarapuolella järjestettiin 50 päivän pituinen työvoimapoliittinen koulutus verkko-opiskeluna. Tavoitteena kurssilla oli tutustua luonnonvara-alan mahdollisuuksiin.

Eri osioiden ohjaajat antoivat tehtävistä palautetta opiskelijoille ja myös vertaispalautetta annettiin . Palautteen tavoite oli rohkaista ja kannustaa. Oppimispäiväkirjoissa (blogit) tehtiin opiskelijan omaa itsearviointia. Sanallista palautetta annettiin opiskelijoille myös opintojen aikana   Lopuksi järjestettiin miniseminaari, jonka opiskelijat toteuttavat. Seminaarin tallenteet löytyvät Youtuben soittolistana: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClnjm1cEc_qqcGu0q4R7rso2Y1XGuy-3

luva_seminaari
Youtube soittolista

Miten tehtiin?

Ohjausta annettiin päivittäin ja opettaja oli Skypen kautta yhteydessä ryhmään 2 h/päivä. Lisäksi hän oli saavutettavissa myös muun ajan päivästä esim. puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteisesti oli sovittu tavasta, jolla opiskelijoita informoitiin ennakkoon omasta tulevasta opetuksesta Peda.netissä. Edellisenä päivänä laitettiin Peda.net-sivuston ensimmäiselle sivulle ”Opiskelijan ilmoitustaululle” ohje päivän kulusta ja mikä on reitti kyseisen päivän materiaaleihin ja tehtäviin. Sama ohje meni myös sähköpostitse. Ohje poistettiin päivän päättyessä.

luva_peda_tehtävät
Peda.net tehtävä

Jokaiseen päivään sisältyi kontakti opiskelijaryhmään Skypen välityksellä. Tässä sessiossa käsitellään yhdessä edellisen päivän tehtävänantoa, mahdollisesti opiskelijat esittelevät omia tuotoksiaan ja niistä tehdään opettajan ohjeiden mukaan yhteenveto tai aiheesta keskustellaan. Lisäksi ohjeistettiin ko päivän tehtävää. Sisältö riippui myös siitä, onko ohjaussessio ajatettu aamuun vai iltapäivään.

Opettaja käyttivät lisäksi video-ohjeistusta, mutta sillä ei korvattu Skype –ohjausta.

Teknistä tukea annettiin normaalina virka-aikana.

ITK Skype testi: bit.ly/itkskype2016

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Tvp -koulutuksissa opiskelijaryhmät ovat yleensä hyvin heterogeenisia. Osalla ryhmän opiskelijoista on jo useammankin alan tutkintoja ja korkea-asteen koulutusta. Myös tvt -valmiudet vaihtelevat, koska joillakin on osaamista helpdesk -työskentelystä ja toisilla valmiudet ovat keskitasoa. Hakuvaiheessa asetettiin edellytykseksi tietotekniikan perusosaaminen. Tosin perusosaamista ei tarkemmin määritelty.

Koulutus toteutettiin pääosin verkossa, jolloin opiskelija voi osallistua koulutukseen omalta paikkakunnaltaan ja kotoaan käsin. Työvoimakoulutuksessa, joka ei ole tutkintotavoitteista, opetusta voidaan henkilökohtaistaa / yksilöllistää, mikäli koulutuksen sisältö ja tavoitteet ovat sellaiset, että ne edellyttävät opiskelun yksilöllistä etenemistä. Verkossa toteutettavissa opinnoissa tämä on jopa helpompaa kuin kontaktiopetuksen puitteissa.

Verkkokoulutus vastasi Luonnonvara-alan ja koko POKEn koulutusorganisaation tarpeisiin, koska verkko-opetusta tulee TVT-strategian mukaan lisätä ja kehittää. Erityisesti koulutuksessa toimivat opettajat saivat tämän kautta lisää koulutusta, osaamista, rohkeutta ja kokemusta tvt:n käytöstä ja verkkopedagogiikasta.

 

Tekninen kuvaus

Oppilaitos antoi opiskelijan käyttöön opintojen ajaksi Tablet -kannettavan, jossa on Office 365 ja perusohjelmat (+kamera ja mikrofoni) sekä 3G –mokkulan.

POKEn Peda.net toimi oppimisalustana ja julkaisualustana. Muina sovelluksina käytettiin Office 365:n sovelluksia. Perusideana kuitenkin helppokäyttöisyys ja selkeys. Ei käytetä  aluksi liikaa erilaisia työkaluja.

pedanet tvp
Pedanet opetusympäristö

Opiskelijan on osattava käyttää internet-selaimia, sähköpostia ja Skype for Business-sovellusta. Peda.net –oppimisympäristön työkalut opetetaan alussa olevien kontaktipäivien aikana.  Tähän järjestettiin kaksi erillistä koulutusta niin opiskelijoille kuin opettajillekkin.

luva_skype
Skype Business oli päivittäisenä ohjaustyökaluna

Kokemuksia

luva_kokemuksia
Peda.net kokemukset
luva kokemuksia 2
O365 ja Youtube kokemukset

Kehitysideoita

Järjestelmien toiminnasta pitää tehdä opettajille ja opiskelijoille periaatteellisia kaavioita. Mitä laitetaan minne ja millä mitäkin voi käyttää.

luva_periaatekuva