O365: OneNote Class Notebook opetuksessa

Webinaaritallenne (10.3.2017, Anna-Leena Kangas /Jyväskylän ammattiopisto /Yhteiset opinnot): O365-välineet opetuksessa: hyvät käytänteet OneNote Class Notebookin käytöstä opetuksessa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä DigiPedaGo! -webinaarisarjassa perehdytään verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen eri näkökulmista.  Katso sarjan muut tallenteet täältä.

 

 

Synkronointi puhelimen OneNote Appsilla

Tässä ohje, joka on tehty ammatilliselle opiskelijaryhmälle. Ryhmä käyttää OneNote ClassNotebook- luokan muistikirjaa työssäoppimisen päiväkirjana työssäoppimisjaksollaan. He ovat töissä rakennustyömailla, ja kukin opiskelija kirjaa päiväkirjaan omaan osioonsa oppimistaan käyttäen omia puhelimiaan. Kaikki ovat asentaneet puhelimiinsa OneNote Appsin.

Appsiin voi kirjata asioita, vaikka henkilö ei olisi internet-yhteydessä. Silloin on vain muistettava päivittää eli synkronoida tietoa pilveen, jotta opettaja näkee koulussa omalta koneeltaan samat asiat kuin mitä opiskelija on kirjannut. Tässä opiskelijoiden avuksi video-ohje siihen, miten synkronointi puhelimella tehdään:

ICT-asentajien projektityö OneNote Class Notebookissa

Mitä tehtiin?

Saimaan ammattiopisto Sampon ICT-asentajaksi opiskelevat nuoret ja aikuiset toteuttavat opintojensa viimeisenä vuotena projektityön, jonka toteuttamisessa pilotoitiin keväällä 2016 Microsoft Office 365 OneNote -työkalua. Projektityössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja testaa laitteen, joka sisältää mikrokontrollerin, 2 sisäänmenoa ja valitun määrän ulostuloja. Työ on hyvin itsenäinen ja opiskelijalla oli vastuu työn etenemisestä ja dokumentoinnista.

Toteutusta ohjasi vastuuopettaja Olavi Vaarala. Opetusryhmän koko oli 8 opiskelijaa, joista seitsemän sai työn valmiiksi kevään aikana. Projektityön dokumentointi ja etenemisen seuranta toteutettiin OneNote Class Notebookilla

Esimerkkejä projektityön tuloksista:

Miten tehtiin?

Projektityö koostui valmistelusta, joka aloitettiin syysloman jälkeen syksyllä 2015. Projektityö eteni toteutusvaiheeseen keväällä 2016. Toteutusvaiheessa opettaja Olavi Vaarala loi työtilan OneNote Class Notebookiin, jonne opiskelijat dokumentoivat projektin etenemisestä tehtävänannon mukaiset asiat. Työtila sisälsi osion, jota opiskelijat pääsivät vain lukemaan. Osiossa oli tehtävänanto ja yleiset projektityön tekemiseen liittyvät asiat. Työtilasta löytyi myös opiskelijan oma osio, jonne opiskelijan tuli dokumentoida työn etenemistä ja sisällyttää suunnitteluun vaaditut dokumentit.

onenote-projektityossa
OneNote Class notebookin käyttöä projektityöalustana kuvattiin infografiikan avulla

O365 -ryhmät työssäoppimisen jaksolla

Mitä tehtiin 

 • Testattiin ryhmien soveltuvuutta työssäoppimisen ohjaamisessa Yo -lähihoitajaryhmässä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa.
 • Työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön liittyvät asiakirjat tuotiin ryhmään, josta jokainen opiskelija saattoi ladata ne omalle koneelle
 • Ryhmässä mahdollisuus käydä työssäoppimisen aikaista keskustelua
 • Opettaja loi ryhmän ja opasti opiskelijoita sen käytössä

Millä tausta-ajatuksilla toimittiin 

 • Opiskelijat top-jaksolla ympäri Pirkanmaata
 • Jakson aikana vertaiskokemusten vaihtaminen koetaan tärkeäksi
 • Opettajalla mahdollisuus oppimisen ohjaaminen teemoitetuilla viikkokeskusteluilla esim.
 • viikko 1 työssäoppimispaikan esittely ja omat tavoitteet
 • viikko 2 vuorovaikutuksen rakentaminen, kokemuksia lasten, huoltajien ja työntekijöiden kohtaamisesta jne.

Sekä opiskelijat että opettajat voivat tuoda keskustelualueelle linkkejä ja vinkkejä ajankohtaisiin nettisivustoihin ja uutisiin.

Tekninen kuvaus 

 • O365 -ryhmien käytöstä ohjauksessa luotiin infografiikka, jonka Qr-koodin takana löytyvät ohjeet ryhmän luontiin.

ryhmat_tyossaoppiminen

Linkki infografiikkaan

O365 Sharepoint -sivustot yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä

Sastamalan koulutuskuntayhtymässä pilotoitiin osana yrittäjyyskasvatuksen opetuksen kehittämistä Sharepoint -sivustoja. Sivustojen käyttöä kokeiltiin ensin Nuori yrittäjyys (NY)-toiminnan varsinaisessa opetuksessa, jonka jälkeen todettiin tarve saada yrittäjyyskasvatuksesta koko koulutuskuntayhtymälle yhteinen sivusto. Sivuston tarkoituksena on jakaa tietoa, ajatuksia, ideoita yrittäjyyskasvatuksesta ja  videoita, materiaalia sekä toteutusmalleja NY-toiminnasta.

Miksi?

 • Yrittäjämainen asenne on entistä enemmän tärkeää tulevaisuuden työelämässä ja se on vahvasti mukana ammatillisissa opinnoissa.
 • Yrittäjyyskasvatuksen opettaja on usein ”hukassa” aloittaessa toimintaa omassa opetuksessa. Sivustojen tarkoitus on myös innostaa opettajia opiskelijoita toimintaan.
 • Oppilaitokset ovat koulutuskuntayhtymässä etäällä toisistaan, joten vertaistukea ei saada kollegalta riittävästi tai toiminnasta ei olla tietoisia.
 • Toiminta vaatii kehittämistä ja lisää asiasta innostuneita opettajia.

 

yrittajyyskasvatus

Muokkausoikeus sivustolle on koulutuskuntayhtymän kaikilla opettajilla ja rakenteet sekä sivujen sisällöt luotiin yhteistyössä. Kaikki sisältö on CC-BY-SA -lisensoitua ja jatkossa kehitystyöstä vastaavat opettajat.

sivustot_ny_toiminnassa

Sivustot NY-toiminnan opetuksessa. Linkki: Infografiikka isompana esityksenä / kuvana.

Tekninen kuvaus

Pääsivuston yrittäjyyskasvatukselle teki IT –tukipalvelut, joka antoi puolestaan omistajan oikeudet sivustoon opettajille. Näillä oikeuksilla pystyttiin rakentamaan tarvittavat sivustot ja sivujen sisältö. Suunnittelu aloitettiin Skype-palaverien ja OneNote -muistikirjan avulla. Muistikirja toimi sivujen raakaversioiden tallennuspaikkana ja sivuston suunnittelun ja kuvauksen yhteistyöalustana.

Sivuille luotiin rakenne suunnitelman perusteella ja lisättiin eri sisältöihin soveltuvat sovellukset:

 • Resurssikirjastoja-> Monipuolisempi kirjasto sisällön lisäämiseen (videot ja esitykset).
 • Linkkikirjastoja-> Hyödyllisiin NY-toiminnasta kertoviin sivustoihin
 • Kuvakirjastoja-> Kuvaamaan NY-toimintaa opetuksessa.
 • Keskustelupalsta-> Kysymyksiin ja vastauksiin NY-toiminnasta
 • Opettajien yhteystietoja-> Halukkaat opettajat voivat neuvoa toisiaan toiminnan aloituksessa.
 • Tiedostokirjastoja->Oppimateriaaleihin
 • Palaute-> Forms upotettuna Sway -esitykseen.
 • Snip-kokeilu-> Infograafien selityksessä

Tekstejä suunniteltiin yhteistyössä opettajien voimin ja sisällön latasivat opettajat. Jatkoa ajatellen luotiin sivustojen ylläpitäjien ja päivittäjien ohje: http://bit.ly/2ifyqkq

Tärkeitä huomioita

 • Sivustot ovat monipuolinen työkalu sisällön ja toiminnan esittämiseen sekä tiedon jakamiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn.
 • Huomiot: videot eivät toimi kuvakirjastoissa, vaativat monipuolisemman resurssikirjaston. Forms ja Snip eivät toimi upotuskoodilla, eivätkä html-koodilla lisättynä. Sway-esitykset toimivat ja PowerPoint-esitykset sekä videot voidaan upottaa normaalisti. Ulkoisten upotettavien asioiden kanssa voi olla siis ongelmaa.
 • Office2013-16-versioiden yhteensopivuus helpottaa organisaation tiedostojen kopiointia pilvessä. Voit avata tiedoston sivustolta työpöytäohjelmaan ja tallentaa sen toiseen haluttuun sijaintiin. Toiminto vaatii kuitenkin tiedostokirjaston muokkausoikeudet.
 • Ylläpito ja rakentaminen hankalaa -> Pääsivuston luominen vaatii IT-tukipalveluiden toimia, jonka jälkeen alisivustojen luominen ja erilaisten sovelluksien lisääminen sivulle vaatii käytön ja tarkoituksen syvempää ymmärrystä. Opettajat toimivat lähinnä sisällön lisääjinä ja päivittäjinä, kunhan rakenteen olivat selvillä.
 • Tällä hetkellä sivustojen rooli on toimia pysyvimpien asioiden ja ryhmien työskentelyalustana. Katsotaan, mihin Groups / Teams taipuu jatkossa ja korvaako niiden toimintamahdollisuudet ja käytettävyys sivustot tulevaisuudessa.

O365-työkalut verhoilu- ja sisutusalan opetuksessa

Mitä tehtiin?

Sastamalan koulutuskuntayhtymässä pilotoitiin verhoilu ja sisustusalalla opettaja Eira Salmen johdolla OneNote Class Notebook -luokan muistikirjaa. Muistikirjan avulla tehtiin sisustustyöt -tutkinnon osaan rakennettuun ympäristöön tutustumisen portfolio.

Millä tausta-ajatuksella toimittiin?

Opintokokonaisuutta lähdettiin muokkaamaan, koska tehtävät palautuivat opettajalle konkreettisina tuotoksina pahvilaatikossa – piirustuksina, maalauksina ja pienoismalleina. Vuosien saatossa tehtävien palautuksien yhteydessä työhuone hukkui kenkälaatikkoihin ja muovipusseihin, joiden tarkastus vei aikaa ja sitoi työpäivän jälkeen työhuoneeseen useammaksi tunniksi tarkastelemaan ja tutustumaan oppilaiden tuotoksiin. Palautetut työt olivat mielenkiintoisia, mutta osa opiskelijoista tunsi palautuskäytänteet vanhanaikaiseksi ja itsellensä vieraaksi / vanhanaikaiseksi tavaksi tehdä ja palauttaa tehtäviä. Opiskelijoilta tuli myös tiedusteluita tehtävien sähköisestä palautusmahdollisuudesta. Hanke antoi mahdollisuuden etsiä O365-työkaluista opetukseen ja työtapoihin soveltuvaa työkalua, jotka helpottaisivat edellä mainittuja ongelmia.

Tekninen kuvaus

Tunnukset O365-palveluun on kaikilla Sastamalan koulutuskuntayhtymän opettajilla ja opiskelijoilla.
Kurssille luotiin ohjatun toiminnon avulla OneNote Class Notebook – luokan yhteinen muistikirja. Muistikirjaan tehtiin joka opintokokonaisuutta varten oma tehtäväsivunsa, josta opiskelijat pystyivät näkemään opiskeltavasta asiasta teoriaa sekä kopioimaan tehtävät.

tehtava12
Opintokokonaisuuden muistikirja ja tehtäväsivut

 

Muistikirjaan luotiin myös palautussivu ja opettajille oma Excel-taulukko, josta yhdellä silmäyksellä voin pitää kirjaa siitä mitkä tehtävät milloinkin ovat palautuneet. Parasta pilotissa oli työhuoneen pysyminen järjestyksessä ja tehtävien palautuksien tarkistaminen ajasta ja paikasta riippumatta.

Tärkeitä huomioita

Opintokokonaisuus on vielä kesken ja oppilailta saatava palaute ja kokemukset tämän tyyppisestä työskentelystä on vielä keräämättä. Opettaja koki kuitenkin työskentelytavan olevan tutumpi tämän päivän nuorille. Yllätyksellistä oli ehkä se, että vaikka nuoret ovat kiinni älylaitteissaan ja surffailevat netin ihmeellisessä maailmassa ovat he välillä äärimmäisen kömpelöitä kopioimaan / tallentamaan ja siirtämään tekemiään asioita. Tulevaisuudessa olisi hienoa, että opiskelijoiden tietoteknisiä perusvalmiuksia voisi kohentaa opetuksessa, jolloin se voisi olla osana työperustaista käsillä tehtävää opetusta. Tehtävien teko ”askartelutyyliin” säilyisi, mutta käsittely tapahtuisi sähköisesti.

 

 

O365 OneDrive ja Sway Leipuri-konditoria-alan valmennus- ja yrittäjyyskoulutuksessa

Mitä tehtiin?

Saimaan ammattiopisto Sampon Huippuosaajasta yrittäjäksi -koulutusohjelmassa, joka pitää sisällään Leipuri-konditoria-alan valmennus- ja yrittäjyyskoulutusta, otettiin käyttöön Office 365 -työkaluja käyttäen Moodle Pro oppimisalustaa.

Ryhmän vastuukouluttaja Markku Vengasaho halusi hyödyntää Sway -työkalua ja OneDrive:n ja Wordin jako-ominaisuuksia koulutuksessaan, jonka opiskelijat koostuvat alan nuorisoasteen ja aikuisten opiskelijoista sekä ammatillisen koulutuksen opettajista ja yrityselämän edustajista. Edellämainittuja työkaluja hyödynnettiin opiskelijoiden lähijaksoilla tapahtuvien töiden dokumentoinnissa. Työn tulokset palautettiin Moodle Pro -oppimisalustalle.

Miten tehtiin?

Moodleen tehtiin Huippuosaajasta yrittäjäksi kurssi, jonne opintokokonaisuuden lähijaksot palasteltiin aiheiksi. Kurssimuotona käytettiin Collapsed Topics -lisäosan mukaista kurssifromaattia. Kurssiformaatissa jokainen aihe avautuu omaan näkymäänsä klikkaamalla.

kurssi-yleiskuva
Koulutuksen verkko-oppimisympäristön rakenne Moodle Pro -alustalla

Moodleen luotiin kutakin lähijakson aihetta varten tehtäväkokonaisuus, joka piti sisällään lähijakson reseptiikan, jota opiskelijoiden oli tarkoitus ryhmissä muokata lähijakson aikana.

Tehtävänä oli dokumentoida lähijakson aikana muokatun reseptin tuloksena syntynyt kokonaisuus Sway-esityksenä ja toteuttaa Word-asiakirjana jaettuun reseptiikkaan ryhmän muokkaukset tekstein ja kuvin. Opiskelijat ottivat lähijaksoilta myös paljon kuvia ja videoita omilla laitteillaan, jotka he jakoivat kaikkien käyttöön OneDriven kautta. Moodlessa Sway-esitykset, kuvat ja videot jaettiin keskustelualueen kautta muille opiskelijoille.

sway-oppimistehtavana-moodlessa
Oppimistehtävän asettamisesta luotiin infografiikka prosessin selkiyttämiseksi

aiheen-esimerkkikuva

 

 

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Koulutukseen osallistujat ovat alansa parhaimmistoa ja siten opiskelijoiden taso on korkea. Koulutuksen puitteissa haluttiin tarjota työkalut ja ympäristö, joka on korkeatasoinen ja tarjoaa opiskelijoille uudenlaisia tapoja opiskella.

Sway-esityksien avulla haluttiin uudenlainen tapa dokumentoida kondiittoria-alan työprosessejaa ja lopputuloksia. Samalla haluttiin säilyttää perinteinen tekstimuotoinen resepti, joka olisi myös kaikkien muokkausten osalta tulostettavissa ja jokaisen opiskelijan taltioitavissa itselleen. Tämä toteutui Word-asiakirjana jaettujen yhteiskäyttöisten reseptien avulla.

Opettajan mietteitä toteutuksesta

Moodle pro -oppimisympäristö loi erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa verkko-ohjausta opiskelijoiden kanssa, jotka olivat eri puolita Suomea. Kuvien tallentaminen One Driveen mahdollisti koulutuksessa olevien kuvien jakamiseen koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden kesken helposti. Saimme kattavan kupankin, joita koulutukseen osallistuneet saivat hyödyntää omiin tarkoituksiinsa. One Drive loi myös mahdollisuuden muokata koulutuksen lähipäivillä saatua opetusmateriaalia lähiopetuspäivien jälkeen -ajasta ja paikasta riippumatta. Saimme dokumentoitua uutta tietoa helposti ja nopeasti koulutuspäivien jälkeen yhdessä. Tuloksena oli tällä kertaa lähipäivien aikana jaettu reseptit, joka täydennettiin opiskelijoiden kommenteilla ja korjauksilla sekä tuotekuvilla. Sway -ohjelmalla luodut esitykset olivat hyvä vaihtoehto totutulle power point esityksille, jotka olivat helppo jakaa, lukea ja katsella myös facebook -ryhmässämme. Sway -ohjelman innosti koulutuksessa mukana olevia opettajia kokeilemaan ohjelman tuomia mahdollisuuksia omille opiskelijaryhmilleen heidän oppilaitoksissan. Sway -ohjelman avulla voidaan luoda visuaalisesti ilmeikkäitä ja havainnollisia esityksiä. Oppimisympäristön kautta on helppo myös tiedottaa opiskelijaryhmää uutisten avulla. Uutiset tulevat suoraan opiskelijan sähköpostiin ja hän saa samaan viestiin linkin, josta hän pääsee helposti kirjautumaan Moodle oppimisympäristöön.

Esimerkkejä opiskelijoiden tekemistä Sway-esityksistä:

https://sway.com/FJ7WBx7ivagN5pJV

https://sway.com/iZ26MXgK0sECHIBI

Tekninen kuvaus

Oppilaitos tarjoaa opiskelijan ja opettajan käyttöön Moodle-oppimisympäristön, joka toimii samalla kirjautumisella, kuin O365. Näin Office 365 -työkaluja ja Moodlea voidaan hyödyntää samalla kirjautumisella. Moodleen saadaan myös käytettyjä työkaluja varten Microsoft -lohko, josta pääsee suoraan omaan OneDriveen tai Sway-esityksiin.

Reseptiikka jaettiin yhteiskäyttöön opettajan OneDrivesta, josta se linkitettiin Tehtävän palautuksen yhteyteen Moodleen. Respetiikka jaettiin muokkausoikeuksin edellyttäen organisaation O365-kirjautumista, jolloin Moodlesta avaten O365-kirjautumisen ehto täyttyi. Opiskelijat tekivät ryhmissä muokkaukset samaan resepti-asiakirjaan ja kuittasivat tehtävän tehdyksi lisäten ryhmän kokoonpanon ja aiheen verkkotekstinä Tehtävä-aktiviteetttiin.

tehtava

yhteiskaytto_word

Sway-esityksien jakamiseen perustettiin Moodleen jokaiseen aiheeseen keskustelualue, jonne opiskelijoilla oli oikeus lisätä uusi aihe. Sway-esityksien jakamista ohjeistettiin muutamalla työpajamuotoisella tuokiolla ja uutiset-palstan viestillä seuraavasti:

sway-asetukset

Opiskelijat liittivät Sway-esitykset keskustelupalstalle seuraavasti linkkinä, jonka Moodlen keskustelualue osasi upottaa oembed-tekniikalla. Näin ollen esitys oli suoraan katsottavissa keskustelualueen viestistä, josta sitä myös pystyi kommentoimaan. Tarvittaessa esityksen voi suurentaa koko näytölle.

sway-keskustelualueella

Koulutuksen lopussa opettaja kopioi kaikkien Sway-esitykset osaston Sway-tilaan, jolloin esitykset voidaan jakaa opiskelijoille käytettäväksi opintojen päätyttyä.

 

OneNote luokkamuistikirjan käytöstä

Jämsän ammattiopistossa OneNote luokkamuistikirjan käyttö on lähtenyt huimaan nousuun. Monen opettajan mielestä muistikirjassa työskentely on helppoa ja nopeaa. Sivumallien avulla muistikirjaan saa yksinkertaisesti lisää visuaalisuutta ja iloisempaa ilmettä. Näyttökuvien lisääminen internetsivuilta on nopeaa ja varmaa ja kun mukana tulee vielä linkki lähteeseen (IE:sta, mutta ei Firefoxista tai Edgestä), mikä voi olla helpompaa?

Samanaikaisesti jotkin muistikirjan ominaisuudet ovat aiheuttaneet hämmennystä. Suurimmat ihmetyksen aiheet ovat olleet

 • muistikirjan erilaiset käyttöliittymät,
 • työpöytäversiossa olevat ominaisuudet, jotka eivät toimi online-versiossa,
 • liikkuminen muistikirjassa yleensä,
 • opiskelijan oman osan löytäminen ja
 • muistikirjojen käyttäminen omilla laitteilla.

Luokkamuistikirjaan lisätyt opiskelijat saavat automaattisesti sähköpostiinsa linkin, jonka kautta he pääsevät käsiksi online-versioon. Myöhemmin muistikirja löytyy myös OneDrive-pilven ”jaettu kanssani” -kansiosta. Monet opiskelijat avaavat jatkossa muistikirjan Office-sivuston kautta, josta ne myös avautuvat online-versioon. Useimmat eivät kiinnitä huomiota siihen, että muistikirjan ulkoasu on erilainen online- ja työpöytäversiossa, vaan jatkavat työskentelyä avaamatta työpöytäversiota.

Käytännössä liikkuminen online-versiossa olisi itse asiassa opiskelijoille helpompaa, sillä kaikki osat/välilehdet ja sivut ovat näkyvissä näytön vasemmassa reunassa. Siirryttäessä työpöytäversioon päätasolla ollessa sivupaneelissa, joka nyt onkin oletuksen oikeassa näytön oikeassa laidassa, näkyy ehkä vain Microsoftin ohjesivuja tai jos opettaja on poistanut ne, siellä ei näy mitään.  Tässä vaiheessa opiskelijan on siis siirryttävä nyt muistikirjan yläosassa näkyvien välilehtien (vrt. esim. nettiselain) kautta oikeaan paikkaan.

valilehdet

Liikkumisen helpottamiseksi käytän itse esim. päivämäärän tai oppitunnin numeron mukaisia apuvälilehtiä muistikirjan päätasolla. Näille välilehdille kirjaan päivän/oppitunnin rungon ja laitan linkit sisältökirjastoon. Linkit, jotka siis eivät toimi siinä online-versiossa…

Olen itse käyttänyt OneNote luokkamuistikirjaa jo usealla kurssilla. Opiskelijat ovat käyttäneet sitä jo myös muiden opettajien kursseilla, joten sen käyttö alkaa pikkuhiljaa sujua. Kaikesta huolimatta vielä on selvä tilaus nopealle yleisohjeelle, jonka sitten laadinkin käyttäen PowerPointin lisäosaa Office Mixiä.

Tämän video-oppaan tarkoitus on auttaa opiskelijaa pääsemään nopeammin alkuun verkkokurssillaan. Opettajilta saamani palaute on ollut myönteistä, joten toivottavasti myös opiskelijat saavat siitä uutta vauhtia OneNote-työskentelyynsä.