Hyviä vinkkejä o365 opetuskäyttöön

Microsoft on julkaissut hyviä vinkkejä Office 365:n käyttöön opetuksessa. Tässä alla muutamia poimintoja jutusta.

WordOnline

Oiva väline yhteisten dokumenttien kirjoittamiseen oppilaiden kanssa – ei väliä missä kukin on. Helppo tapa esim. laajentaa työskentelyä ulos luokkahuoneesta. Ja ryhmätyö jatkuu vaikka yksi joukosta olisikin joskus poissa. Luodaan YKSI dokumentti joka jaetaan kaikkien kesken. Kokeiltu on ja toimii!

Ja opettaja voi antaa työhön palautetta Wordin Kommentti-työkalulla. Ei enää tulostelua ja hävinneitä papereita. 🙂

Microsoft Forms

Pilvestä löytyy nyt Forms-niminen työväline, jolla voi helposti tehdä aika kivannäköisen ja käyttökelpoisen kyselyn. Esim. kurssipalaute, erilaiset tehtävät syntyvät helposti.  Ulkoasuakin saa muokattua. Ja vastaukset menevät suoraan exceliin.

Ja jos käytät OneNotea oppilaiden kanssa, niin lomakkeen voi upottaa OneNoteen, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse poistua OneNotesta täyttämään lomaketta.

Sway – uusi tapa tehdä näyttäviä esityksiä verkossa

Sway-työvälineellä opettaja tai opiskelija voi tehdä näyttäviä esityksiä helposti. Esimerkki opiskelijoiden työstä https://sway.com/rO3DCNfj3FH3gIUN

Esitykseen voi lisätä kuvia, tekstiä, linkkejä ja upottaa videoita. Esityksen voi helposti jakaa opettajalle, toisille opiskelijoille tai avoimesti verkkoon. Opetuksessa sitä voi käyttää esim. opiskelijan kurssitöiden tekemiseen (palautus opettajalle jakamalla oma työ), ryhmätöihin, kurssin oppimateriaalin pohjana sekä vaikkapa opiskelijan oppimispäiväkirjan, matkakertomuksen jne. pohjana. Anna opiskelijoiden kokeilla!

OneNote Class Notebook

Tällä työvälineellä pystytte kurssilla tekemään monenlaista. Class Notebookissa opettajalla on Sisältökirjasto, jonne hän voi koota kurssin perusmateriaalin ja tehtävät. Ne opiskelijat voivat sitten kopioida omiin OneNote Class Notebookin osioihinsa ja täydentää tehtävänantoja. henkilökohtaisiin osioihin vain opiskelijalla ja opettajalla on pääsy. Yhteistyötilassa opiskelijat voivat tehdä ryhmätöitä ja rikastaa kurssin sisältöjä.

Yhdelle OneNote -sivulle voi kirjoittaa tekstiä, äänittää puhetta/laulua, upottaa videoita, lisätä kuvia, piirtää ja upottaa erilaisia työvälineitä kuten lomakkeita (Forms), Wordeja ja excel-taulukoita. Hyvä ja monipuolinen työväline, jota suosittelemme kokeilemaan! Täältä löydät ideoita, miten opettajat ovat käytännössä kokeilleet OneNote Class Notebookia luokassa:

OneNote Class Notebook-työkalu

Työssäoppimisen ohjaaminen OneNote ClassNotebookilla

 

 

 

 

O365-työkalut puualan opetuksessa

Mitä tehtiin?

Saimaan ammattiopisto Sampon puualan perustutkinnon opinnoissa Imatralla testattiin opettaja Tony Jouhtisen ja opiskelijaryhmän toimesta Office 365 työkaluja opetuksen välineenä. Opiskelijaryhmä koostui nuorista ja aikuisista.

Puualalla on Googlen vastaavat työkalut myös käytössä ja työkalujen välillä tehtiin pienimuotoista vertailua. Opiskelijoille annettiin tehtävä joka liittyi nykyaikaisen asiakaspalvelun toimintamalleihin ja tapoihin miten teknisen alan työtapoja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tehtävän tarkoituksena oli myös ohjeistaa opiskelijoita nykyaikaisten ohjelmien käyttöön minkä seurauksena tuottavuus teknisellä alalla parantuisi.

Miten tehtiin?

Opettaja Tony Jouhtinen antoi aikaisemmin asiakastarpeiden teemapäivänä kaksiosaisen ammatillisen tehtävän, joka sisälsi teknisen piirtämisen kuvan luomisen käsivaraisesti sekä ammatillista kustannuslaskentaa:

Sampo_Puuala_Kuva5
Tehtävänanto

Office 365 tehtävän tarkoituksena oli siirtää piirustukset sekä käsin tehdyt laskelmat puhelimen avulla pilvipalveluun. Tarkoituksena oli myös harjoitella kuvan liittämistä dokumenttiin. Excel harjoituksen kohdalla tarkoituksena oli opetella taulukkolaskennan peruskäyttöä ja pilvityökalujen perustoimintoja.

OneDriven käyttöä projektityön tekemisprosessissa kuvattiin infografiikan avulla
OneDriven käyttöä projektityön tekemisprosessissa kuvattiin infografiikan avulla

Opiskelijoita ohjeistettiin seuraavasti:

Millä tausta-ajatuksella toteutettiin?

Tehtävä oli kaksiosainen ja alkuperäinen ammatillinen tehtävä annettiin oppilaille sähköisesti OneDrive:n kautta luokan jakokansioon sijoitettuna. Opettajan antaessa tehtävää opiskelijat pääsivät katsomaan tietokoneella tai mobiililaitteilla tehtävää. Jakokansion ja pilvijakamisen perusteet olivat opetettu aikaisemmin. Pilvijakaminen mahdollistaa poissaolevien opiskelijoiden tehtävän seurannan myös muualla kuin koulussa. Opiskelijat pääsevät myös palaamaan milloin tahansa ja missä tahansa tehtävän pariin eikä oppiminen rajoitu suljettuun systeemiin tai määrättyyn paikkaan. Pilvipalveluiden käyttö kuuluu puualalla Imatralla opiskelijoiden alkuvaiheiden opintoihin ja käyttöä jatketaan koko koulutuksen ajan. Pilvipalveluiden kautta jaetaan oppimateriaalia, tehtäviä, mallidokumentteja sekä muita oppimista hyödyttäviä asioita.

Sampo_Puuala_Kuva6

Office 365 paketin hyödyntämisen taka-ajatuksena oli pilvipalvelujen käytön oppimisen lisäksi saada opiskelijat myös pohtimaan kahden erilaisen tarjoajan samankaltaisuuksia, hyviä ja huonoja puolia sekä ennen kaikkea vähentää opiskelijoiden kynnystä kokeilla ja soveltaa “uusia” tekniikoita. Pilvipalveluiden käyttöä hyödynnetään myös opettajien välillä, mikä selkeyttää tiedon jakamisen ymmärtämistä kaikkien sidosryhmien kanssa.

Tekninen kuvaus

Oppilaitos tarjoaa opiskelijan ja opettajan käyttöön  O365 tunnukset joilla ohjelmistoja voidaan käyttää. Oppilaitoksen tunnukset ovat voimassa vain opiskelun ajan jonka jälkeen opiskelijan on siirrettävä tieto itse valitsemaansa kohteeseen (pilvi tai kiinteät tallenteet).

Puualan opiskelijat luovat opiskelun alussa itse oman Googlen tilin (monella tämä on jo olemassa) ja he itse hallinnoivat omaa tiliään. Tili on näin käytettävissä kaikilla alustoilla (iOS, Android, Windows). Suurella osalla opiskelijoista on älypuhelimet ja/tai tabletit käytettävissä.  Suuri osa luokasta ei ole aikaisemmin käyttänyt (tai ei edes tiedä) pilvipalveluita ja opetus yleensä lähtee täysin alkutekijöistä. Monelle opiskelijalle pilvipalveluiden käytön hahmottaminen tuo myös vaikeuksia koska dataa ei käsitellä samoin (mm. tallentaminen) kuin perinteisellä tavoin. Paljon on myös haasteita opiskelijoiden negatiivisessa asennoitumisessa nykyajan informaatiotekniikkaa kohtaan.

Pilvipalveluiden käyttö mahdollistaa teoriatietojen monipuolisemman jakamisen ja käsittelyn (kuvat, linkit ja videoleikkeet). Mobiililaitteiden ja kiinteiden tietokoneiden yhteiskäyttö mahdollistaa oppimisen monipuolistamisen eikä sido opiskelijaa vain pelkkään teorialuokkaan tai perinteisiin opetusmenetelmiin (taululle kirjoittaminen). Pilvipalveluissa data on aina mukana, missä vaan ja koska vaan käytettävissä. Tärkein hyöty opetuksen kannalta on se, että opiskelija pystyy hyödyntämään dataa juuri siellä missä sitä tarvitaan. Esimerkkinä ammatillinen teoria ja kuvat, mitä voi selata työsalissa tai työssäoppimisen jaksolla omalla älypuhelimella työn ongelmakohtien ratkaisuja etsiessä. Älypuhelin on kaikilla aina mukana, jolloin pääsy kaikkiin tietoihin kulkee aina mukana. Vanhat paperitulosteeet tai muistiinpanot ovat yleensä rajoittuneita, eivät ole koskaan mukana kun niitä oikeasti tarvitsisi tai vähintään mukana on juuri väärät muistiinpanot, eivät kaikki.

Opetuksen tarkoituksena on käyttää mahdollisimman monipuolisesti eri alustoja, älypuhelinta, tablettia, selainversioita ja kiinteitä tietokoneita jolloin opiskelijat joutuvat aktiivisesti vaihtamaan käyttöä ja tavoitteena onkin saada opiskelija “unohtamaan” alustan merkitys. Tärkeintä on tuottava ja hyödyllinen käyttö ja osaaminen eikä alusta tai kiinteä laitteisto. Selaimena suositaan Chromea, mutta myös muut ovat käytössä. Opettaja hallitsee ja käyttää kaikkia alustoja niin mobiili kuin työasemaversioissa (iOS, Android ja Windows).

Tärkeitä huomioita huomioita opiskelijan toiminnan helpottamiseksi

 • Opiskelijoita tulisi kannustaa yhteisölliseen ja vuorovaikutteiseen toimintatapaan. Osaavat opiskelijat tukevat hitaammin oppivia
 • Puualalla opiskelijat luovat itse omat tunnukset ja vastaavat itse omasta Google tilistään. Alusta asti ohjataan ja neuvotaan omaan hallintaan eikä sosiaalihuolleta opiskelijan puolesta!
 • Opiskelijaa on tiedotettu mahdollisista datakustannuksista. Hän tietää myös mobiilidatan ja wlanin eron mobiilikäytössä
 • Erilaisista käytössä olevista ohjelmista voi tehdä selkokielisen listan mitä ohjelmat tekevät ja mitä niiden käyttökohteita ovat. Opiskelijat EIVÄT ole käteviä tietokoneiden tai mobiililaitteiden käyttäjiä. Tämä on erittäin suuri harhaluulo, joka usein perustuu siihen, että opiskelijat esimerkiksi pelaavat paljon. Tuottavaa toimintaa ei hallita edes alkeiden tasolla.
 • Teknisellä alalla opiskelijoita pitää motivoida (pitää joka välissä propagandapuheita) nykyaikaisten tekniikoiden hyötykäytön oppimiseen. Katsontakanta on yleensä todella suppea eikä nykypäivän saati tulevaisuuden tärkeitä työntekijän osaamisen taitoja edes ymmärretä. Laudan höylääminen ei ole kaikki kaikessa! Nykyisiä ja lähitulevaisuuden tärkeitä työntekijän ominaisuuksia ovat esimerkiksi: monimutkainen ongelmaratkaisukyky, kriittinen ajattelu, luovuus, ihmissuhdetaidot, tunneäly ja verkostoituminen
 • Suurin hidaste opiskelijan oppimiselle on väärä/negatiivinen asenne. Tämän muuttaminen on monesti vaikeaa mutta opiskelijakavereiden tuki, kannustus ja auttaminen helpottavat. Kavereihin vaikuttaminen auttaa usein enemmän kuin asennetta vastaan taisteleminen

Tärkeitä huomioita opettajan työtavoissa.

 • Aina kun mahdollista kannattaa ottaa leikekuva ja huomioida olennainen toiminta korostamalla
 • Kuvien tueksi myös sanallisia selvityksiä, jotka helpottavat opiskelijan oppimista
 • Eri laitteita tai alustoja käyttäessä ominaisuudet tai niiden sijainnit saattavat vaihdella ja tämä hämmentää opiskelijaa monesti ja hidastaa tai pahimmillaan estää tuottavan toiminnan
 • Ohjelmistot muuttuvat, kehittyvät, poistuvat ja tulee jatkuvasti uusia tilalle, tärkeää ei ole oppia täydellistä käyttöä vaan opettaa ongelmien ratkaisukykyä ja mukautumista muutokseen (vaatii tietysti ensin,että opettaja pystyy itse muuttumaan ja mukautumaan)
 • Opettajan tulisi kannustaa ja ohjata enemmän oma-aloitteelliseen ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen kuin pyrkiä olemaan automaattinen ongelmien ratkaisija jota opiskelija orjallisesti seuraa
 • Opettajan tulisi korostaa, että tiedon määrä ei ole olennaista eikä nykyaikana pysty hallitsemaan kuin murto-osaa tiedosta verrattuna entisiin aikoihin (huom. big data). Tärkeintä on oppia poimimaan yksilölle ja ongelmalle olennaiset seikat, valita työkalut ja toteuttaa tietolähteiden yhdistelyä.
 • Opettajan tulisi kannustaa opiskelijaa kehittämään kykyään ajatella toisin sekä hyödyntämään yksilöllisiä päättelytaitojaan. Uudet työkalut edistävät uusien täysin erilaisten ratkaisujen löytymistä.