ICT-asentajien projektityö OneNote Class Notebookissa

Mitä tehtiin?

Saimaan ammattiopisto Sampon ICT-asentajaksi opiskelevat nuoret ja aikuiset toteuttavat opintojensa viimeisenä vuotena projektityön, jonka toteuttamisessa pilotoitiin keväällä 2016 Microsoft Office 365 OneNote -työkalua. Projektityössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja testaa laitteen, joka sisältää mikrokontrollerin, 2 sisäänmenoa ja valitun määrän ulostuloja. Työ on hyvin itsenäinen ja opiskelijalla oli vastuu työn etenemisestä ja dokumentoinnista.

Toteutusta ohjasi vastuuopettaja Olavi Vaarala. Opetusryhmän koko oli 8 opiskelijaa, joista seitsemän sai työn valmiiksi kevään aikana. Projektityön dokumentointi ja etenemisen seuranta toteutettiin OneNote Class Notebookilla

Esimerkkejä projektityön tuloksista:

Miten tehtiin?

Projektityö koostui valmistelusta, joka aloitettiin syysloman jälkeen syksyllä 2015. Projektityö eteni toteutusvaiheeseen keväällä 2016. Toteutusvaiheessa opettaja Olavi Vaarala loi työtilan OneNote Class Notebookiin, jonne opiskelijat dokumentoivat projektin etenemisestä tehtävänannon mukaiset asiat. Työtila sisälsi osion, jota opiskelijat pääsivät vain lukemaan. Osiossa oli tehtävänanto ja yleiset projektityön tekemiseen liittyvät asiat. Työtilasta löytyi myös opiskelijan oma osio, jonne opiskelijan tuli dokumentoida työn etenemistä ja sisällyttää suunnitteluun vaaditut dokumentit.

onenote-projektityossa
OneNote Class notebookin käyttöä projektityöalustana kuvattiin infografiikan avulla

O365 -ryhmät työssäoppimisen jaksolla

Mitä tehtiin 

 • Testattiin ryhmien soveltuvuutta työssäoppimisen ohjaamisessa Yo -lähihoitajaryhmässä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa.
 • Työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön liittyvät asiakirjat tuotiin ryhmään, josta jokainen opiskelija saattoi ladata ne omalle koneelle
 • Ryhmässä mahdollisuus käydä työssäoppimisen aikaista keskustelua
 • Opettaja loi ryhmän ja opasti opiskelijoita sen käytössä

Millä tausta-ajatuksilla toimittiin 

 • Opiskelijat top-jaksolla ympäri Pirkanmaata
 • Jakson aikana vertaiskokemusten vaihtaminen koetaan tärkeäksi
 • Opettajalla mahdollisuus oppimisen ohjaaminen teemoitetuilla viikkokeskusteluilla esim.
 • viikko 1 työssäoppimispaikan esittely ja omat tavoitteet
 • viikko 2 vuorovaikutuksen rakentaminen, kokemuksia lasten, huoltajien ja työntekijöiden kohtaamisesta jne.

Sekä opiskelijat että opettajat voivat tuoda keskustelualueelle linkkejä ja vinkkejä ajankohtaisiin nettisivustoihin ja uutisiin.

Tekninen kuvaus 

 • O365 -ryhmien käytöstä ohjauksessa luotiin infografiikka, jonka Qr-koodin takana löytyvät ohjeet ryhmän luontiin.

ryhmat_tyossaoppiminen

Linkki infografiikkaan

O365 Sharepoint -sivustot yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä

Sastamalan koulutuskuntayhtymässä pilotoitiin osana yrittäjyyskasvatuksen opetuksen kehittämistä Sharepoint -sivustoja. Sivustojen käyttöä kokeiltiin ensin Nuori yrittäjyys (NY)-toiminnan varsinaisessa opetuksessa, jonka jälkeen todettiin tarve saada yrittäjyyskasvatuksesta koko koulutuskuntayhtymälle yhteinen sivusto. Sivuston tarkoituksena on jakaa tietoa, ajatuksia, ideoita yrittäjyyskasvatuksesta ja  videoita, materiaalia sekä toteutusmalleja NY-toiminnasta.

Miksi?

 • Yrittäjämainen asenne on entistä enemmän tärkeää tulevaisuuden työelämässä ja se on vahvasti mukana ammatillisissa opinnoissa.
 • Yrittäjyyskasvatuksen opettaja on usein ”hukassa” aloittaessa toimintaa omassa opetuksessa. Sivustojen tarkoitus on myös innostaa opettajia opiskelijoita toimintaan.
 • Oppilaitokset ovat koulutuskuntayhtymässä etäällä toisistaan, joten vertaistukea ei saada kollegalta riittävästi tai toiminnasta ei olla tietoisia.
 • Toiminta vaatii kehittämistä ja lisää asiasta innostuneita opettajia.

 

yrittajyyskasvatus

Muokkausoikeus sivustolle on koulutuskuntayhtymän kaikilla opettajilla ja rakenteet sekä sivujen sisällöt luotiin yhteistyössä. Kaikki sisältö on CC-BY-SA -lisensoitua ja jatkossa kehitystyöstä vastaavat opettajat.

sivustot_ny_toiminnassa

Sivustot NY-toiminnan opetuksessa. Linkki: Infografiikka isompana esityksenä / kuvana.

Tekninen kuvaus

Pääsivuston yrittäjyyskasvatukselle teki IT –tukipalvelut, joka antoi puolestaan omistajan oikeudet sivustoon opettajille. Näillä oikeuksilla pystyttiin rakentamaan tarvittavat sivustot ja sivujen sisältö. Suunnittelu aloitettiin Skype-palaverien ja OneNote -muistikirjan avulla. Muistikirja toimi sivujen raakaversioiden tallennuspaikkana ja sivuston suunnittelun ja kuvauksen yhteistyöalustana.

Sivuille luotiin rakenne suunnitelman perusteella ja lisättiin eri sisältöihin soveltuvat sovellukset:

 • Resurssikirjastoja-> Monipuolisempi kirjasto sisällön lisäämiseen (videot ja esitykset).
 • Linkkikirjastoja-> Hyödyllisiin NY-toiminnasta kertoviin sivustoihin
 • Kuvakirjastoja-> Kuvaamaan NY-toimintaa opetuksessa.
 • Keskustelupalsta-> Kysymyksiin ja vastauksiin NY-toiminnasta
 • Opettajien yhteystietoja-> Halukkaat opettajat voivat neuvoa toisiaan toiminnan aloituksessa.
 • Tiedostokirjastoja->Oppimateriaaleihin
 • Palaute-> Forms upotettuna Sway -esitykseen.
 • Snip-kokeilu-> Infograafien selityksessä

Tekstejä suunniteltiin yhteistyössä opettajien voimin ja sisällön latasivat opettajat. Jatkoa ajatellen luotiin sivustojen ylläpitäjien ja päivittäjien ohje: http://bit.ly/2ifyqkq

Tärkeitä huomioita

 • Sivustot ovat monipuolinen työkalu sisällön ja toiminnan esittämiseen sekä tiedon jakamiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn.
 • Huomiot: videot eivät toimi kuvakirjastoissa, vaativat monipuolisemman resurssikirjaston. Forms ja Snip eivät toimi upotuskoodilla, eivätkä html-koodilla lisättynä. Sway-esitykset toimivat ja PowerPoint-esitykset sekä videot voidaan upottaa normaalisti. Ulkoisten upotettavien asioiden kanssa voi olla siis ongelmaa.
 • Office2013-16-versioiden yhteensopivuus helpottaa organisaation tiedostojen kopiointia pilvessä. Voit avata tiedoston sivustolta työpöytäohjelmaan ja tallentaa sen toiseen haluttuun sijaintiin. Toiminto vaatii kuitenkin tiedostokirjaston muokkausoikeudet.
 • Ylläpito ja rakentaminen hankalaa -> Pääsivuston luominen vaatii IT-tukipalveluiden toimia, jonka jälkeen alisivustojen luominen ja erilaisten sovelluksien lisääminen sivulle vaatii käytön ja tarkoituksen syvempää ymmärrystä. Opettajat toimivat lähinnä sisällön lisääjinä ja päivittäjinä, kunhan rakenteen olivat selvillä.
 • Tällä hetkellä sivustojen rooli on toimia pysyvimpien asioiden ja ryhmien työskentelyalustana. Katsotaan, mihin Groups / Teams taipuu jatkossa ja korvaako niiden toimintamahdollisuudet ja käytettävyys sivustot tulevaisuudessa.