Sisu-hankkeessa päätettiin parantaa myös IB-linjan opiskelijan HOPS-työkaluja. Tähän saakka Wilman lomakkeet ovat olleet pääosin suomenkielisiä ja ne on suunniteltu kansallisen puolen opintoja silmälläpitäen. Sisu-kehittäjäopot Jussi ja Hanna työskentelevät myös IB-linjalla ja he työstivät yhdessä Priimus-pääkäyttäjän kanssa IB-linjalle kaksi omaa opintosuunnittelulomaketta. Ensimmäinen (Me at the beginning of upper secondary school) on suunniteltu täytettäväksi ja käytettäväksi erityisesti lukion alussa ja toinen (My Study Planning Form) on koko lukio-aikainen suunnittelutyökalu.

1. Me at the beginning of upper secondary school

2. My Study Planning Form