Tagged: työpaikalla tapahtuva oppiminen

0

Miten ammatillisen koulutuksen lakiuudistus muuttaa oppisopimuskoulutusta?

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta on hyväksytty ja se astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Ammatillinen koulutus muuttuu yhä enenevässä määrin työelämälähtöiseksi ja ohjausta monipuolistetaan yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa. Yhteneväisyydet ja erot (oppisopimus ja koulutussopimus) voivat mietityttää...

0

Hyvän työpaikalla tapahtuvan oppimisen perusresepti

Uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa asiakaslähtöisyys tarkoittaa yksilöllisiä, opiskelijan omista lähtökohdista rakennettuja opinpolkuja. Opiskelijat keskittyvät puuttuvan osaamisen hankkimiseen ja muissa opinnoissa, työelämässä tai harrastuksissa hankittu osaaminen tulee osaksi opintoja. Sama tavoite asiakaslähtöisyydestä ja osaamisperusteisuudesta pätee myös...