Tagged: reformi

0

Rupatellaan reformista -tilaisuus 15.12. Lahdessa

Rupatellaan reformista tilaisuudessa 15.12 paikalla keskustelemassa ammatillisen koulutuksen uudistuksista oli työ- ja elinkeinoelämän edustajia ja koulutuksenjärjestäjiä Päijät-Hämeestä. Tilaisuus oli järjestetty yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen, Liikuntakeskus Pajulahden, Kiipulan ammattiopiston, Suomen Diakoniaopiston ja Lahden konservatorion kanssa, tilaisuus oli toinen...

0

16.11.2017 Lahdessa työelämälle rupatellaan reformista tilaisuus

Koulutuskeskus Salpauksessa järjestettiin Rupatellaan reformista tilaisuus työelämälle. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Kiipulan, Pajulahden, Suomen Diakoniaopiston sekä Lahden konservatorion kanssa. Yhdessä pohdittiin, mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa 1.1.2018. Osallistujia paikalla oli 82 henkilöä. Tulevaisuudessa osaaminen ratkaisee ja...

0

Miten ammatillisen koulutuksen uudistus 1.1.2018 vaikuttaa työelämään?

Yksilöllisyys • Opiskelija etenee opinnoissaan omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti. • Jatkossa osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika. • Oppilaitos ja opiskelija laativat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), johon kirjataan mm. työpaikalla tapahtuva oppiminen ja...

0

Teemahaastattelut käynnistyvät Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa ja Lapissa

Parasta osaamista verkostohanke jatkaa osaamistarpeiden selvitystyötä valtakunnallisesti jalkautumalla 62 verkoston ulkopuolisen koulutuksenjärjestäjän luokse sekä työelämään. Alueverkosto, johon kuuluu Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Oulun ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajakorkeakoulu, toteuttaa syksyllä 2017 10-15 teemahaastattelua alueiden eri...

2

Maailman suurimmat kyläjuhlat Salpauksessa

Maailman suurimat kyläjuhlat päivää vietettiin Koulutuskeskus Salpauksessa perjantaina 25.08.2017. Parasta osaamista -hanke oli mukana tapahtumassa kyselyllä, jossa liiketalouden opiskelijat kysyivät ammatillisen koulutuksen reformista kysymyksiä muilta opiskelijoilta ja opetus-ja ohjaushenkilöiltä sekä muulta henkilökunnalta. Maailman_suurimmat_kylajuhlat_2017_kysymyksia_reformista_raportti