Tagged: oppisopimus

0

Miten ammatillisen koulutuksen lakiuudistus muuttaa oppisopimuskoulutusta?

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta on hyväksytty ja se astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Ammatillinen koulutus muuttuu yhä enenevässä määrin työelämälähtöiseksi ja ohjausta monipuolistetaan yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa. Yhteneväisyydet ja erot (oppisopimus ja koulutussopimus) voivat mietityttää...