Tagged: opetus- ja ohjaushenkilö

0

Teemahaastattelut käynnistyvät Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa ja Lapissa

Parasta osaamista verkostohanke jatkaa osaamistarpeiden selvitystyötä valtakunnallisesti jalkautumalla 62 verkoston ulkopuolisen koulutuksenjärjestäjän luokse sekä työelämään. Alueverkosto, johon kuuluu Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Oulun ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajakorkeakoulu, toteuttaa syksyllä 2017 10-15 teemahaastattelua alueiden eri...

2

Maailman suurimmat kyläjuhlat Salpauksessa

Maailman suurimat kyläjuhlat päivää vietettiin Koulutuskeskus Salpauksessa perjantaina 25.08.2017. Parasta osaamista -hanke oli mukana tapahtumassa kyselyllä, jossa liiketalouden opiskelijat kysyivät ammatillisen koulutuksen reformista kysymyksiä muilta opiskelijoilta ja opetus-ja ohjaushenkilöiltä sekä muulta henkilökunnalta. Maailman_suurimmat_kylajuhlat_2017_kysymyksia_reformista_raportti