Category: Salpaus

0

13.6.2017 Osaamistarveselvitystyön työpaja Jyväskylässä

  Hyvä, mielenkiintoinen ja tiivis työskentelypäivä Jyväskylässä. Viisi aluetyöryhmää esitteli oman aluetyöryhmänsä osaamistarveselvityksessä saatuja tuloksia. Menetelminä keväällä käytettiin teemahaastatteluja, ryhmätyöskentelyä, tulevaisuustyöpajoja, varjostaminen, dokumentointiin valokuvin ja kuvien yhteinen tulkintafoorumi, eDelfoimenetelmällä. Yhteisenä johtopäätöksenä erilaisista menetelmistä huolimatta...

0

Kuulumisia Salpauksesta

Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin 9.5 Parasta osaamista –verkostohankkeen teehaastattelu. Tilaisuus oli ensimmäinen, jossa pilotoitiin kysymyksiä koskien keskeisten osaamisvaatimusten ja tarpeiden kartoittaminen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle. Tilaisuus oli onnistunut hyvin, syntyi hyvää keskustelua ja saatiin...

0

Suunnittelukokouksen 15.3.2017 muistio ja liitteet

Keskiviikkona 15.3.2017 pidettiin hankkeen suunnittelukokous Jyväskylässä. Suunnittelukokouksen muistiossa keskeisimmät päivän aikana läpikäydyt ja sovitut asiat. Kokouksessa päivitettiin hankkeen työsuunnitelma sekä sen liitteenä oleva aikataulujana. Suunnittelukokouksen pohjana toimi esitys hankkeen keskeisistä tavoitteista.