Työelämätapaaminen: Varjolan tila

Tapaamisessa olivat mukana Varjolan isäntä Markus Kallio Laukaasta sekä Mestaripolku-hankkeen projektityöntekijät Birgit Härkönen ja Jukka Miettinen. Tapaamisen aiheena olivat Varjolan tilan mahdolliset koulutus- ja osaamistarpeet. Keskusteluissa nousi esille myös koronapandemiasta johtuva matkailuyritysten huono tilanne.

Varjolan tilalla on tehty jo suunnitelmia tulevaisuuden varalle, ja osaamisen lisäämisestä koulutuksen kautta keskusteltiin. Kiinnostusta syntyi muun muassa johtamis- ja ravintola-alan koulutukseen.

Tästä tapaamisesta jäi mieliin hyvä yhteistyön tunnelma, ja ajatus siitä, että koulutusorganisaation on hyvä lähestyä yrittäjiä ja työnantajia ja käydä yhdessä läpi osaamistarpeita ja koulutusmahdollisuuksia.

Varjolan tilan Sylvi-kahvila