Työelämätapaaminen: Ruthin leipomo

Tapaaminen toteutettiin keväällä 2021 ja tapaamiseen osallistuivat Ruthin leipomon uusi toimitusjohtaja Joonas Mäkinen ja eläkkeelle siirtynyt Markku Mäkinen sekä Mestaripolku-hankkeen projektityöntekijät Marjo Huuskonen ja Jukka Miettinen.

Keskusteltiin Ruthin leipomon nykyhetken ja tulevaisuuden näkymistä sekä niihin liittyvistä osaamistarpeista. Ruthin leipomo ja Gradia tekee aktiivista yhteistyötä ja tässä tapaamisessa etsittiin uusia näkymiä ja niihin liittyvä osaamistarpeita. Keskusteluissa mietittiin myös johtamiseen liittyviä asioita ja koulutustarpeita. Lisäksi keskusteltiin työuraohjauksen merkityksestä ja tarpeellisuudesta.

Tämä käynti osoitti, että vaikka yritys tekee aktiivista yhteistyötä oppilaitoksen kanssa, niin tärkeää on ottaa esille myös muita yrityksen toimintaan liittyviä asioita.