Kestävää kehitystä keksinnöillä

Uuden keksiminen alkaa ongelman tunnistamisesta, uuden mahdollisuuden oivaltamisesta tai vaikkapa vain halusta tehdä jotain uutta. Monelle keksiminen on elämäntapa, toisille ainutkertainen asia elämän varrella. Keksinnöt syntyvät usein työpaikoilla mutta liittyvät usein myös harrastuksiin tai opiskeluun.

Kuka tahansa voi keksiä uusia asioita. Omassa mielessä syntyvästä ideasta on kuitenkin pitkä matka ratkaisuksi, joka voi olla tuote, palvelu tai teknologia, jonka muut sitten tuotteistavat. Monelta into loppuu kesken. Jotkut ovat sinnikkäitä ja jaksavat viedä prosessin loppuun asti. Toisilla on paljonkin valmiuksia, joita keksintöprosessissa tarvitaan, toiset joutuvat etsimään ulkopuolista apua. Onnistuneita keksintöjä voi syntyä siis keneltä tahansa.

Innovaatiot syntyvät aina kuhunkin maailmantilanteeseen ja kulttuuriin, jossa keksijät elävät. Joskus ollaan aikaa edellä, joskus taas aika ajaa keksinnöstä ohi. Varsinkin Suomessa innovaattorit ovat hyvin valveutuneita ja osaavat ottaa huomioon myös idean ympäristövaikutukset. Kestävä kehitys onkin monelle juuri se sytyke, joka saa luovuuden liikkeelle. Halu parantaa maailmaa on keksijälle luontainen ominaisuus, harvoin pelkkä taloudellinen voitto riittää motivaatioksi.

Innovointiprosessissa on tärkeää saada uusinta tietoa maailman tilanteesta, materiaalien ja laitteiden ympäristövaikutuksista ja aiheeseen liittyvistä muista ratkaisuista. Sen vuoksi keksijän tulee osallistua seminaareihin, lukea tutkimuksia ja keskustella laajasti muiden kanssa. Uusi tieto rikastaa keksimisen mahdollisuuksia ja tulevan tuotteen käyttöönoton esteet katoavat hyvissä ajoin kehittämistyön kuluessa.

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeen viimeisessä webinaarissa ja työpajassa keväällä 2022 tarkasteltiin innovaatioiden merkitystä vastuullisuudessa. Hankkeessa mukana olevissa yrityksissä on havaittavissa monenlaista innovaatiotoimintaa, joka on mahdollistanut tai kehittänyt liiketoimintaa. Monia hienoja innovaatioita on myös ”työpöydällä”, mutta pienemmissä yrityksissä pienemmät resurssit voivat hidastaa niiden etenemistä. Yrittäjällä itsellään aika voi mennä tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen sekä liiketoiminnan pyörittämiseen, mistä syystä innovaatiot eivät välttämättä etene suunnitellulla tavalla. Askelmerkkejä-hankkeessa olemme apuna tälläkin saralla kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Luovuus herää usein rikastavassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Innostavat ihmiset antavat energiaa ja onnistuneet esimerkit uskoa omiin mahdollisuuksiin. Verkostoitumalla saa myös apua omaan kehitystyöhön ja uutta intoa, kun oma usko on hiipumassa. Kehittäminen nostaa esiin myös monia uusia mahdollisuuksia, joista voi kertoa toisille. Kaikkea tietoa ei kukaan yksin ehdi hyödyntää ja valmiin innovaation voi joku toinen tuotteistaa eri asiakkaille. Luovuutta voi siis käyttää monin eri tavoin.

Oppilaitoksissa myös opiskelijoilta tulee raikkaita ideoita, jotka tarvitsevat yrityksiä tai yrittäjyyden oppimisympäristöjä niiden testaamisen tueksi. Oivallisia mahdollisuuksia ovatkin toimiminen Ny-yrityksessä tai osuuskunnassa. Opiskelijoilla voi olla myös omia yrityksiä tai he voivat työskennellä toisen yrityksen palveluksessa. Vastuullisen osaamisen vieminen käytäntöön jo opintojen aikana mahdollistuu myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta. Valmistuttuaan opiskelijoilla on kertynyttä osaamista myös vastuullisuudesta, mitä voi hyödyntää innovaatioprosesseissa. Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeessa työstetään opiskelijoiden kanssa myös yrityksiltä tulleita tehtävänantoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi innovaatioiden vastuullisuuteen.

Savesta tehty koti on mielenkiintoinen tuhansia vuosia vanha innovaatio. Ekologinen ja käyttäjäystävällinen rakentamisen tapa on noussut uudestaan muotiin, kun hiilijalanjälkeä yritetään pienentää. Olkien sijaan on opittu käyttämään hamppua ja muitakin materiaaleja. Vanhan menetelmän soveltaminen nykyaikaan vaatii monien haasteiden voittamista. Perinteisen menetelmän yhdistäminen uuden teknologian mahdollisuuksiin antaa tilaa luovuudelle, uusille keksinnöille ja innovaatioille. Kestävä elämäntapa on mahdollinen. Tarvitaan keksijöitä ja innovaattoreita tekemään kokeiluja ja näyttämään suuntaa meille kaikille.

Tämän tekstin ovat kirjoittaneet yhdessä luovuuden asiantuntija, valmentaja ja ELY-keskuksen asiantuntija Jouni Hynynen sekä Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeen projektipäällikkö Markus Vehniäinen Gradialta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *