Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeen (ESR) tavoitteina ovat kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja kestävän yrittäjyyden toimintatavan mallintaminen Keski-Suomessa. Hankkeessa määritetään kestävän liiketoiminnan kehittämisen edellytykset ja osaamistarpeet pilotoimalla kestävän yrittäjyyden polku yrityksille ja opiskelijoille. Hankkeen aikana tuotetaan yrittäjyyden käsikirja tukemaan kestävää yrittäjyyttä. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, osatoteuttajana toimii Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2021–28.2.2023. 

Tavoitteet

Kestävän liiketoiminnan ja yrittäjyyden kehittäminen on pääroolissa Gradian ja Poken luotsaamassa varsin ajankohtaisessa Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeessa. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa kestävän yrittäjyyden toimintatapa Keski-Suomessa.  

Tarkoituksena on, että hankkeen toiminnassa mukana olevat yritykset saavat valmiuksia kehittää omaa liiketoimintaansa kestävämmäksi ja yritysten työntekijät saavat vahvempaa osaamista kestävään toimintaan. Myös opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta vahvistaa omaa osaamistaan käynnistää kestävän liiketoiminnan käynnistämisessä sekä kasvattaa kilpailukykyään työmarkkinoilla kestävän yrittäjyyden osaamisen kehittyessä.  

Tavoitteena on kuvata konkreettisesti kestävän yrittäjyyden toimintatapa. Vaikuttavuusarvioinnin avulla poimitaan hyödylliset toimintatavat ja työkalut, ja mallinnetaan hankkeen lopputuloksena kestävän yrittäjyyden yhteistyömalli yritysten ja oppilaitosten hyödynnettäväksi sekä kestävän yrittäjyyden opintopolkumalli Gradian ja Poken tarpeisiin.  

Toimenpiteet

  • kestävyysteemaisia webinaareja
  • työpajoja webinaarien teemoista
  • yrityskohtaista sparrausta
  • yrittäjyyden käsikirja opetuksen ja liiketoiminnan tueksi

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -käsikirja

Webinaaritallenteet

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeessa on järjestetty neljä webinaaria seuraavista aiheista:

  • Kestävyysosaaminen yrityksen kilpailuetuna
  • Kestävät liiketoimintamallit
  • Vastuullisuusviestinnän sparraus
  • Askelmerkit kestäviin innovaatioihin

Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan webinaaritallenteisiin, kysy linkki ja salasana tallenteisiin projektipäällikkö Markus Vehniäiseltä.

Yhteystiedot

Markus Vehniäinen projektipäällikkö
puh. 040 341 6377
markus.vehniainen(a)gradia.fi

Sarita Jylhä-Rastas
projektikoordinaattori
puh. 040 132 5014
sarita.jylha-rastas(a)poke.fi