Polku 2.0

POLKU 2.0 tavoitteena on bio- ja kiertotalouden osaamisen kehittäminen Keski-Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on bio- ja kiertotalouden jatkuvan oppimisen tarjonnan, laadun ja osuvuuden parantaminen. Toiminta pohjautuu uudenlaiseen tapaan tehdä ilmiö- ja oppijalähtöistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja työllistäjien kesken. Koulutustarjonnan ja koulutuspolkujen rakentamisessa huomioidaan kestävän tulevaisuuden kaikki ulottuvuudet. Bio- ja kiertotalouden opinnot ja koulutusmallit kuvataan Polkukarttaan, jonka avulla erilaiset koulutuspolut tehdään näkyväksi eri kohderyhmille.

Keskeiset toimenpiteet

1) Työelämäyhteistyö (työelämätarpeiden jatkuva kartoitus)

2) Siirtymävaiheiden kehittäminen (oppilaitoksesta toiseen, oppilaitoksesta työelämään)

3) Polkukartan mallintaminen kestävään bio- ja kiertotalouteen (oppimispolkujen suunnittelu oppijalähtöisesti)

Lopputuloksena syntyy synteesiraportti sekä työelämälähtöisesti rakennettu bio- ja kiertotalouden opetussisältö ja Polkukartta yhteistyömalli, jota hyödynnetään ura- ja opintoneuvonnassa.

POLKU 2.0 -hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttajina ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Hanketta rahoittavat myös Jyväskylän, Jämsän, Äänekosken ja Saarijärven kunnat.

Lisätietoa hankkeesta (Jyväskylän yliopisto)

Yhteystiedot

Mira Ruth-Viitanen
mira.ruth-viitanen (a) gradia.fi
puh. 040 341 5832