Innostu vastuullisen tulevaisuuden askelmerkeistä

Vastuullinen tulevaisuus on meidän kaikkien käsissä. Kulutustottumukset ja toimintakulttuurit ovat väistämättä muutoksen edessä. Ilmastonmuutos on tosiasia ja luonnon raaka-aineet ovat ehtymässä. Nyt on aika toimia! 

Kestävyysosaaminen on tärkeä avaintaito ja keskeistä ammatillista osaamista työelämässä. Asiakkaiden tietoisuus ja odotukset toiminnan monitahoisesta kestävyydestä ohjaavat kysyntää ja sitä kautta yritysten toiminnan kehittämistä. 

Keski-Suomen maakuntaohjelmassa 2018-2021 nostettuja strategisia kärkiä ovat bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitalous. Hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö on Gradian yksi päätavoitteesta. Kestävä kehitys on arvovalinta ja osa Gradian yhteiskuntavastuuta. Kaikessa toiminnassa pyritään huomioimaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.  

Gradian kestävän kehityksen hankkeet tukevat luontevasti koulutuskuntayhtymän strategiatavoitteita. Tässä blogissa voit tutustua seuraavien hankkeiden toimintaan: 

 Tule mukaan osallistumaan vastuullisen tulevaisuuden kehittämiseen! 

Markus Vehniäinen

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hanke (ESR) 

Eija Kinnunen

Konkretiaa kestävään matkailuun – KoKeMa -hanke (ESR) 

Mira Ruth-Viitanen

POLKU 2.0 – Jatkuvan oppimisen Polkukartta kestävään bio- ja kiertotalouteen -hanke (ESR)

Jaana Tuppurainen

Gradian vihreä siirtymä (OPH)