GreenPpPUp4All- Erasmus + hanke

GreenPpPUp4All- hanke on kaksivuotinen Erasmus + hanke, joka pyrkii lisäämään kiinnostusta ravintola- ja cateringalan ammatilliseen koulutukseen ja ravintola- ja cateringalaan sekä antamaan opiskelijoille ja opettajille kokemuksia kansainvälisessä työ- ja opiskeluympäristössä toimimisesta, digitaitojen vahvistumisesta niin opettajan työvälineenä kuin opiskelun tukena sekä synnyttämään ymmärrystä kulttuuristen yhtäläisyyksien ja erojen kohtaamiseen.

Hanketta koordinoi Gradia Jyväskylä ja kumppaneinamme toimivat seuraavat oppilaitokset:

  • Business Zealand College, Roskilde, Tanska
  • Vuxenutbildningen Borås, Ruotsi
  • Kuresaari Amrtikool , Kuresaari, Viro

Toimenpiteet

Oppilaitokset muodostavat Itämeren ympärillä toimivien oppilaitosten verkoston, joka hankkeen aikana kehittää, luo, testaa, toteuttaa ja arvioi kestävän kehityksen opettamis- ja oppimismallia ravintola- ja cateringalalle.  Hankkeen ydinteemat ovat kestävä kehitys, digitalisaatio, inkluusio ja yrittäjämäinen toiminta.

Nämä ydinteemat toteutuvat hankkeen aikana toteutettavissa opettajien ja opiskelijoiden workshopeissa. Opettajille tarkoitetuissa työpajoissa luodaan kestävän liiketoiminnan opettamisen käsikirja (Teacher’s Manual). Hankkeen aikana on kaksi opettajille tarkoitettua työpajaa teemoilla Sustainability Ambassadors sekä Sustainable Gastrotourism.

Opiskelijoille suunnattuja työpajoja on neljä – yksi kussakin mukana olevassa oppilaitoksessa.  Työpajoihin (opiskelijavaihtoihin) osallistuu 4 opiskelijaa kustakin oppilaitoksesta muodostaen 4 kansainvälistä tiimiä, jotka toteuttavat kestävän kehityksen PopUp- ravintoloita annetun teeman mukaisesti. Fyysisen liikkuvuuden lisäksi hankkeessa luodaan Sustainability and Entrepreneurship in Catering- verkkokurssi, joka yhdistää digitaalisen oppimisen ja fyysisen liikkuvuuden. Verkkokurssi tulee laajasti käyttöön kaikissa oppilaitoksissa mahdollistaen myös kotikansainvälisyyden osana oppimista.

Tavoitteet

Hanke painottaa inkluusiota eli tavoitteena on eri lähtökohdista tulevien opiskelijoiden osallistaminen kansainväliseen toimintaan. Jokaiseen liikkuvuuteen osallistuu tiimi, jossa on mukana eri-ikäisiä opiskelijoita, eri tutkinnon tasoja opiskelevia opiskelijoita sekä opiskelijoita, joilla ei ole ollut aiemmin mahdollisuutta osallistua kansainväliseen toimintaan. 

Hankkeen hyöty ravintola- ja cateringalalle voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Kaikilla mukana olevilla oppilaitoksilla on kansainvälinen & digitaalinen kestävän kehityksen oppimisympäristö jatkuvassa käytössä ja opettajilla työkalut ja käsikirja sen käyttöön opetuksessa
  • Opettajien, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden verkosto on syntynyt, ja on hyödynnettävissä tulevaisuuden yhteistyössä
  • Kv-vaihdot ovat aiempaa yhdenvertaisempia, kun osallistujat ovat eri taustan omaavia opiskelijoita
  • Yrittäjyysosaaminen on osa ravintola- ja cateringalan ammatillista opetusta ja oppimista yli oppiainerajojen
  • Opiskelijoiden osaaminen siirtyy työelämään

Yhteystiedot

Pia Särkkä, projektikoordinaattori
puh. 040 341 6439
pia.sarkka@gradia.fi

Birgit Härkönen, projektityöntekijä
puh. 040 341 5043
birgit.harkonen@gradia.fi