Kuntopuntarilla kohti uudistuvaa opsia

”Kuntopuntarilla” kohti uudistuvaa opsia oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hanke (1.8.2014-31.12.2015) , johon saatiin rahoitusta Opetushallituksesta. Hanke kohdistui musiikkikasvatusteknologian, pedagogiikan ja arvioinnin kehittämiseen musiikin oppimisessa ja opettamisessa. Työryhmän jäsenet olivat taiteen perusopetuksen opettajat Jarmo Kivelä, Sampo Hankama, Sirpa Berg, Pekka Kilkki ja Olli Hirvanen ja koulutuspäällikkö Pauliina Holm.

 Hankkeen aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön taiteen perusopetuksen oppilaille tarkoitettu itsearvioinnin ja palautteenannon työkalu (INKA -kysely), joka toimii verkossa tietokoneella ja mobiilissa ja jota kehitetään edelleen yksilöllisen oppilasarvioinnin tueksi. Trombi –orkesterissa otettiin jaettu opettajuus käyttöön mm. Noteflight –nuotinnussivuston avulla. Yhteistoiminnallisten mobiilisovellusten sekä verkkopohjaisten oppimisympäristöjen kokeilua ja käyttöönottoa toteutettiin laajemmin työyhteisössä, esimerkiksi musiikin perusteiden opetuksessa Thetamusic –pelien ja Noteflight –nuotinnussivuston kanssa. Moni oppilaamme ja opettajamme oli kokeilemassa ja käyttöönottamassa näitä toimintatapoja. Hankkeen aikana pohdimme myös alustavaa suunnitelmaa taiteen perusopetuksen musiikin opintojen rakenteen (toteutussuunnitelma) ja arvioinnin uudistamiseksi (ns. moduulimalli). Tätä työtä on tarpeen jatkaa edelleen.

Hanke synnytti jatkosuunnitelmia arvioinnin ja käytettävän työkalun kehittämiseksi vuodelle 2016, kokeilujen jatkamista ja yhteistä keskustelua kohti uudistuvaa opsia. Jotta pystyimme kehittämään musiikin opetustamme ja työyhteisömme ammattitaitoa koulutuksin, uudistimme musiikkikasvatusteknologialaitteistoamme tarvittavin osin.

KI- päivä

Itsearvioinnissa hankkeen lopuksi olimme hyvinkin kriittisiä omaan tekemiseemme, koska peilasimme tuloksiamme haettuun alkuperäiseen hankesuunnitelmaan ja rahoitukseen. Onnistuimme kylläkin edellä mainituissa asioissa sekä  muuttamaan työyhteisön toimintakulttuuria ja avaamaan keskustelua arvioinnin suhteen. Työryhmän sisäinen jatkuva reflektointi sekä arviointia pohtivaa keskustelua henkilöstön kanssa. Työryhmän jäsenten itsearviointi tehtiin Inka-kyselyn avulla hankkeen päätyttyä. Hankkeen työryhmä ja hankkeesta saatu osaaminen ja kokemus ovat keskeisessä osassa taiteen perusopetuksen musiikin opetussuunnitelman tulevassa uudistamistyössä.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin arvioinnin kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön sekä Suomalaisen musiikkikampuksen PLAY-hankkeen pelillisyysteemavuoteen 2016-2017.

Pauliina Holm

koulutuspäällikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *