Palautteenantoa Inkalla

Pohdimme Kuntopuntari-hankkeessa syksyllä 2014 tapoja saada palautetta oppilailta ja vanhemmilta. Yhtenä vaihtoehtona nousi esille Educlusterin kehittämä koulutuksen arviointijärjestelmä Inka, ja päädyimmekin testaamaan palautteen saamista tällä. Toimisiko ”viralliselta” kalskahtava järjestelmä lasten ja nuorten kanssa, ja miten voisimme käyttää sitä musiikin perusopetuksen ryhmissä? Valitsimme kyselyn keskeiseksi aihepiiriksi oppilaan tuntemukset musisointiin liittyen. Laadimme tämän pohjalta yksitoista kysymystä ja jätimme tietysti kohdan myös vapaille ajatuksille. Vastaustavaksi valitsimme hymiöt, millä saatiin vähennettyä ”virallisuutta”.

INKA-arviointijärjestelmä: https://inka.jyu.fi/

Näyttökuva 2015-1-25 kello 17.03.11

KOKEMUKSIA RYHMISSÄ:

TROMBI

Toteutimme Inka-palautekyselyn toimivuutta Trombi-orkesterilaisilla siten, että asiasta oli kerrottu suullisesti sekä lyhyellä paperisella tiedotteella viikkoa etukäteen oppilaiden vanhemmille. Tällä haluttiin varmistaa se, että vanhemmat ja oppilaat tietävät mistä kyselyssä oli kysymys.

Kysely toteutettiin siten, että Trombi-orkesterin harjoitusten aikana kaksi tai kolme oppilasta tekivät kyselyn iPadeilla sillä aikaa kun muut musisoivat ja lauloivat. Tämän systeemin etuna oli se, että pystyimme toteuttamaan kyselyn häiritsemättä harjoituksia sen suuremmin. Sirpa Bergin kanssa autoimme pienempiä orkesterilaisia kyselyn täyttämisessä.

inka trombi

Pienetkin orkesterilaiset (5-vuotiaat) osasivat tehdä kyselyn suhteellisen vaivattomasti opastuksen avulla ja osasivat käyttää iPadeja helposti. Palautteen perusteella trombilaiset ovat erittäin tyytyväisiä musiikkiharrastukseensa, koska kaikkien vastausten arvosana nousi reippaasti yli neljän (asteikolla 1-5). Huonoimmat pisteet (3.95) tulivat väittämään ”Kotona on kiva harjoitella”, vaikka tuo liki neljä pistettä viidestä ei mikään huono sinänsä ole. Väittämät ”Osaan huolehtia instrumentistani”, ”Yhdessä soittaminen on kivaa” ja ”Ryhmässä on hyvä tunnelma” saivat puolestaan parhaat pisteet. Tämä oli mukava kuulla ja nähdä näin todistetustikin, eli yhdessä tekeminen koetaan tärkeäksi, myös musiikissa. Tämän otannan (21 vastausta) perusteella ei tietysti voi tehdä mitään lopullisia johtopäätöksiä musiikkikoulutuksemme tilasta, mutta minulla on sellainen tunne, että vastaukset voisivat olla samansuuntaiset vaikka vastaajia olisi ollut viisi- tai kymmenkertainen määrä. Tämän kyselyn perusteella voimme onnitella itseämme hyvin tehdystä työstä, mutta kysyä samalla itseltämme miten saisimme soittotuntien ja yhteissoiton innon pakattua oppilaan mukaan tunnilta lähtiessä niin että sama into tekemiseen säilyisi myös kotona. (Kirjoittanut Olli Hirvanen)

MUPE/BÄNDIPAJAP1012395

Bändipajassa toteutimme kyselyn ns. aarteenmetsästyksenä. ”Piilotimme” ympäri taloa numeroituja koodeja,  jotka bändipajalaiset etsivät ja vastasivat koodista aukeavaan kyselyyn. Käytimme tabletteja, joihin oli ladattu Qrreader -ohjelma koodinlukua varten. Kun koodia näytti tabletille, avautui kysely suoraan tablettiin. Tapahtuma oli sujuva ja mielenkiintoinen sen tekijöille. Bändipajan ikäjakauma on 11-14 vuotta. Mupe-ryhmissä oppilaat ovat noin 14-18-vuotiaita. Heidän kanssaan kysely tehtiin tableteilla, joihin oli tallennettu suora linkki Inkaan. Tapahtuma oli helppo ja nopea toteuttaa ja tulokset nähtävissä reaaliaikaisesti.

Kaiken kaikkiaan Inka-kyselyistä jäi positiivinen olo ja tulevaisuudessa tätä voisikin harkita palautteen keräämisessä laajemmin. Palautetta olisi helppo kysyä myös vanhemmilta, koska linkin voi lähettää sähköpostitse tai wilman kautta.  Inkalla pystytään kokoamaan kyselyn tulokset reaaliaikaisesti kätevästi graafiseen näkymään. Tuloksia pystyy myös tarkastelemaan aihepiireittäin tai vaikkapa yksitellen. Inka-kysely oli sujuvaa, ja niin vastanneille kuin opettajillekin jäi vaivaton olo tästä kokeilusta.