Opiskelijoilla on monta tapaa vaikuttaa!

Osallistunko, uskallanko, osaanko, vaikutanko? Oikeus osata kehittämisohjelmassa vahvana teemana on edistää opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, opintoihin kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Gradiassa näitä teemoja ja asioita viedään eteenpäin vuorovaikutuksessa ja tiiviissä yhteistyössä Oikeus osata hankkeiden avulla.

Osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen tarvitsee monenlaisia tyyppejä. Vaikuttaminen ja mukana tekeminen eivät ole vain tietyn alan tai tietyntyyppisiä opiskelijoita varten. Opiskelijat ovat tärkeässä roolissa, mukana kehittämässä astetta parempaa Gradiaa.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalla on monta tapaa osallistua ja vaikuttaa. Tutorina opiskelija pääsee tukemaan ja kannustamaan uusia opiskelijoita sekä toimimaan vertaistukena koko opintojen ajan muille opiskelijoille. Opiskelijakunnassa toimiminen vahvistaa opiskelijoiden etuja ja edistää opiskelijoiden kuulemista eri asioissa. Opiskelijaraadissa käsitellään erilaisia teemoja, annetaan palautetta ja vaikutetaan oman koulutusalan asioihin. Hyry ryhmässä (hyvinvointiryhmä) edistetään yhteisön hyvinvointia siten, että jokaisen on hyvä opiskella hyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä, esim. terveys, kiusaaminen ja työrauha. Opiskeluhuoltoryhmä varmistaa opiskeluhuollon sujuvuuden ja saatavuuden kaikille opiskelijoille. Opiskelijat voivat järjestää pajatoimintaa ja tekemistä toisille Gradian opiskelijoille. Tällä tavoin on mahdollisuus tutustua eri koulutusaloihin ja löytää uusia kavereita. Pajatoiminnasta vastaavat opiskelijat taas saavat uusien kavereiden lisäksi monenlaista työelämässäkin tarvittavaa osaamista. Erilaiset palautteet ja kyselyt ovat tärkeä osa vaikuttamista ja niiden avulla kehitetään sujuvaa arkea ja opiskelua.

Osallisuudesta ja vaikuttamisesta opiskelijalle syntyy monenlaista osaamista, mutta millaista? 

 • vuorovaikutus ja neuvottelutaitoja 
 • hallinto ja kokoustaitoja 
 • viestintäosaamista 
 • havainnointitaitoja 
 • projektiosaamista 
 • verkosto- ja työelämäosaamista 
 • ohjausosaamista 
 • opastus – ja neuvontaosaamista 
 • markkinointiosaamista 
 • hyvinvointiosaamista 
 • organisointitaitoja 
 • monikulttuurisuus osaamista 

Nämä kaikki ovat työelämässä, arjessa tai jatko – opinnoissa, miksei myös muualla tarvittavaa osaamista, jotka lisäksi edistävät koulunkäynnin merkitystä, koulussa pysymistä, osallisuuden ja vaikuttamisen kokemusta.

Osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen opintoina ovat edellyttäneet useita keskusteluja opettajien, opinto – ohjaajien sekä koulutuspäälliköiden kanssa. Tämän lisäksi moni on tarttunut uudelleen tutkinnonperusteisiin ja siellä kuvattuihin osaamisvaatimuksiin ja kriteereihin. Opintojen osalta opiskelijalla on useita vaihtoehtoja.

Yhteiset tukinnon osat, valinnaiset opinnot: yhteiskunta ja työelämäosaaminen 1 – 3  osp, opiskelu- ja urasuunnittelu 1- 3 osp, äidinkieli valinnainen, 1 – 3 osp. Ammatillisissa opinnoissa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen pohditaan HOKS- ohjaajan tai tutor opettajan kanssa. Osallisuuden ja vaikuttamisen osaaminen voi hyvin nivoutua osaksi ammatillisia tutkinnon osia omassa tutkinnossa tai tutkinnon osaan jossakin toisessa tutkinnossa.

Mun Gradia eli opiskelijoiden intra sisältää teeman Monta tapaa vaikuttaa, johon on koottu eri vaihtoehtoja opiskelijan järjestelmälliseen osallistumiseen.

Lisätietoja: Oikeus osata kehittämisohjelman hankkeet

Projektipäällikkö Annukka Norontaus, annukka.norontaus@gradia.fi, 040 3415196 ja Projektipäällikkö Anne-Mari Landen, anne-mari.landen@gradia.fi, 040 341 6396

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *