Mistä puhutaan, kun puhutaan verkko-opetuksesta?

Osaajaksi – alla kan! -hankkeessa monipuolistetaan ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien suorittamistapoja. Yksi monista suorittamisen tavoista on verkko-opintojakso, ja hankkeessa hankeverkosto kehittää laadukkaan ja yhtenäisen verkko-opintojakson mallinnusta. Siinä otetaan huomioon esimerkiksi ohjauksen laatu ja määrä, erityisen tuen opiskelijoiden huomioiminen, yhteisöllisyys verkossa, saavutettavuus ja kielitietoisuus. 

Verkostotyöskentely lähti verkko-opintojaksojen kehittämisen kohdalla liikkeelle käsitteiden määrittelystä. Huomasimme pian, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja että suomen- ja ruotsinkieliset määritelmät poikkeavat jonkin verran toisistaan. Ennen kuin yhteistä mallinnusta lähdetään rakentamaan, on meidän pystyttävä keskustelemaan yhtenäisillä käsitteillä. Tässä tekstissä käsitellään vain suomenkielistä termistöä. 

Verkko-opiskelu voidaan jakaa erilaisiin muotoihin. Niitä ovat esimerkiksi ohjattu verkko-opintojakso (ent. verkkokurssi), monimuoto-opetus, hybridiopetus, etäopetus ja virtuaaliopetus. On huomattava, että käsitteet vaihtelevat vielä valtakunnallisesti ja jopa koulutuksen järjestäjien sisällä. 

Ohjattu verkko-opintojakso 

Ohjattu verkko-opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Opiskelu on itsenäistä mutta ohjattua. Osaamista osoittavat tehtävät voivat olla yksilö-, pari- tai ryhmäsuorituksia, ja opintojaksolla hyödynnetään yhteisöllisyyttä lisääviä työkaluja. Ohjatun verkko-opintojakson opiskelu vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta, mutta opiskelija saa kuitenkin tukea ja ohjausta. 

Monimuoto-, hybridi- ja virtuaaliopetus 

Monimuoto-opetuksessa (engl. blended learning) yhdistellään verkossa, lähiopetuksessa ja itsenäisesti opiskelua, mutta ei kuitenkaan yhtäaikaisesti vaan vuorotellen. 

Hybridiopetuksessa osa opiskelijaryhmästä opiskelee luokkahuoneessa, kun samaan aikaan osa ryhmästä seuraa opetusta etänä. Hybridiopetuksella voidaan tarkoittaa myös esim. vuoroviikko-opetusta tai samanaikaisopetusta, kun osa ryhmästä on lähiopetuksessa ja toinen osa etänä. Tämä termi ei ole vielä kovin vakiintunut, mikä saattaa aiheuttaa ajoittain väärinkäsityksiä. 

Virtuaaliopetus hyödyntää VR- tai AR-tekniikkaa osana lähiopetusta. 

Riippumatta siitä, opiskellaanko verkossa suomeksi tai ruotsiksi, olemme verkoston kanssa jo käsitteiden määrittelyn hetkellä yhdestä asiasta yhtä mieltä: verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu eivät ole synonyymejä, vaan hyvä verkko-opetus pitää aina sisällään myös ohjausta. Laadukkaassa verkko-opetuksessa opiskelijaa ei jätetä koskaan yksin. 

Ruotsinkielisistä termeistä keskustelu jatkuu Osaajaksi – alla kan! -verkostossa, ja verkko-opetuksen käsitteisiin palataan syyslukukaudella 2021. 

Pilkahduksia tarjosi   

projektipäällikkö Anne Tikkanen / Osaajaksi – alla kan!  

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *