Sama ammatillinen perustutkinto – monia mahdollisuuksia

HOKS-ohjaajana sinulla on merkityksellinen rooli opiskelijan ohjaamisessa. Ammatillisen koulutuksen opintopolku on yksilöllinen ja joustava, sen mahdollistaa huolellisesti laadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOKS.

HOKS pohjautuu opiskelijan aiemmin hankittuun osaamiseen sekä urasuunnitelmaan eli tavoitteisiin, jotka liittyvät tulevaan työhön ja mahdollisiin jatko-opintoihin. HOKSin avulla ammatillisesta perustutkinnosta voi räätälöidä parhaiten opiskelijan omia tavoitteita tukevan kokonaisuuden. HOKS ja urasuunnitelma ovat muuttuvia asiakirjoja. Opiskelijan tavoitteet selkiytyvät yleensä opintojen edetessä, joten niitä tulee tarkistaa ja tarpeen mukaan päivittää useamman kerran opintojen aikana.

Urasuunnittelu on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat opiskelijan omat tavoitteet, siinä pohditaan missä on, mihin haluaa mennä ja miten sinne pääsee. Kun tietoisuus omista tavoitteista selkiytyy, opiskelumotivaatio lisääntyy ja mm. opintoja koskevien valintojen ja päätösten tekeminen helpottuu. Urasuunnittelu on koko elämän jatkuva prosessi. Omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien selkiyttämisessä opiskelija tarvitsee tietoa, ohjausta ja tukea. Uraohjausta toteutetaan koko opintojen ajan yhteistyössä opiskelijan, HOKS-ohjaajan, opinto-ohjaajan ja muiden opiskelijan ohjaukseen osallistuvien henkilöiden kanssa.

Kun tietoisuus omista tavoitteista selkiytyy, opiskelumotivaatio lisääntyy ja mm. opintoja koskevien valintojen ja päätösten tekeminen helpottuu.

Ammatillisen perustutkinnon aikana opiskelija tekee moni päätöksi koskien opintojensa sisältöä. On tärkeää, että päätökset tehdään tietoisesti eri vaihtoehdot ja niiden merkitykset tuntien. Tieto vaihtoehtojen laajasta kirjosta tulee olla koko ajan esillä, sillä opiskelijan tavoitteet voivat vaihtua opintojen edetessä. Opintojen sisältöön liittyvät valinnat koskevat erityisesti ammatillisia valinnaisia opintoja sekä YTO-valinnaisia opintoja, mutta myös työssäoppimispaikkojen valintoja. Useimmissa tutkinnoissa tehdään myös osaamisalaa koskeva valinta.

Opiskelijoille on Gradiassa tarjolla erilaisia teemoitettuja opintopolkuja, joiden avulla voi suunnata omia opintojaan. Osasta poluista valinnat tulee tehdä opintojen alkuvaiheessa, osasta valintoja voi tehdä koko opintojen ajan.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijan erilaisia polkuja

Erilaiset opintopolut

Työelämäpolku

Työvaltaisessa mallissa opiskelija suorittaa tavallista enemmän pakollisia ja / tai valinnaisia ammatillisia opintoja työelämässä joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella tai niitä vaihdellen. Perusasiat opiskellaan kuitenkin koululla. Työvaltainen opiskelutapa sopii opiskelijalle, joka oppii parhaiten tekemällä ja pystyy ottamaan vastuuta yksilöllisemmästä tavasta opiskella.

Yrittäjyyspolku

Yrittäjyysopinnoissa on tarjolla monia eri vaihtoehtoja niin Gradian omana tarjontana kuin EduFutura-yhteistyön kautta. Opinnoissa saa paljon valmiuksia yrittäjämäiseen työtapaan ja yrittäjänä toimimiseen. Yrittäjyyttä voi myös kokeilla jo opintojen aikaan NY-yrityksessä tai osuuskunnassa. Sopii erityisesti opiskelijalle, joka haluaa tutustua yrittäjyyteen liittyviin asioihin ja jota kiinnostaa tekemällä oppiminen, yrittäjämäinen asenne ja tiimityö. Valinnaisia yrittäjyysopintoja voi sijoittua sekä valinnaisiin ammatillisiin että valinnaisiin YTO-opintoihin.

Kansainvälisyyspolku

Kansainvälisyysosaamista voi kartuttaa opiskeluaikana monin tavoin. Kansainvälistyvässä ja monikulttuurisessa työelämässä näitä valmiuksia tarvitaan myös työskenneltäessä Suomessa. Kotikansainvälisyysosaamista voi kartuttaa mm. opiskelemalla laajemmin YTO-opintojen kieliopintoja ja toimimalla ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorina. Ulkomailla työssäoppien voi suorittaa joko pakollisen tai valinnaisen ammatillisen tutkinnonosan. Työssäoppiminen ulkomailla on hieno mahdollisuus hankkia monenlaisia valmiuksia ja kokemuksia.

Kaksoistutkinnon polku

Kaksoistutkinnon opinnoissa lukio-opintoja opiskellaan osana ammatillista perustutkintoa niin, että opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon, ei kuitenkaan koko lukion oppimäärää. Opinnot antavan erittäin hyvän pohjan jatkuvasti muuttuvaan työelämään ja jatko-opintoihin. Opiskeluaika on yleensä kolme vuotta, ja lukio-opintoja opiskellaan sovittuina yhteistoiminta-aikoina ja erillisinä lukiojaksoina. Niiden yhteydessä opiskellaan kaikki YTO-opinnot. Lisäksi lukio-opinnoista tulee yksi tutkinnon osa ammatillisiin valinnaisiin opintoihin, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain 10–25 osp.

Kilpailupolku

Ammatillisten perustutkintojen lajeissa on mahdollista osallistua Taitaja-kilpailutoimintaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Valmennuksen ja karsintojen kautta on mahdollista päästä kisaamaan Suomen, Euroopan ja maailman mestaruuksista. Kilpailutoiminta antaa monenlaista pääomaa tulevaa työelämää varten. Useilla aloilla järjestetään myös muita kilpailuja. Kilpailutoimintaa on mahdollista sijoittaa ammatillisiin valinnaisin opintoihin. Ammattiin opiskeleville on myös harrastuksiin liittyviä kilpailuja esim. SAKUstar.

Jatko-opintopolku

Opiskelija voi parantaa jatko-opintovalmiuksiaan merkittävästi opiskelemalla valinnaisina opintoina viestinnän, kielten ja matemaattisten aineiden opintoja joko ammatillisin tai lukion tavoittein. Näistä on hyötyä myös jatko-opintojen valintakokeissa.

EduFutura-opinnoissa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto) on mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin ja opiskella niitä osana perustutkintoa. Opintojen laajuus vaihtelee orientoivien opintojen yksittäisistä opintojaksoista jopa 40 opintopisteeseen. Opinnot sijoittuvat joko yhteisiin tutkinnon osiin tai ammatillisiin opintoihin.

Urheilijan polku, urheiluamis

Ammattiin opiskeluun voi yhdistää tavoitteellisen urheilun. Urheiluamis on tarkoitettu motivoituneille ja sitoutuneille urheilijoille, joiden tavoitteena on kehittyä huippu-urheilijaksi. HOKSin avulla laaditaan joustava suunnitelma opintojen suorittamiseksi ja mahdollisuus tasapainoiseen harjoitteluun ja kilpailutoimintaan. Opinnot sijoittuvat valinnaisiin opintoihin.

Osaamisen laajentaminen

Opiskelija voi kartuttaa osaamista oman perustutkinnon ulkopuolta opiskelemalla ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Nämä opinnot voivat tukea merkittävästi opiskelijan urasuunnitelmaa kohti työelämää.

Ammatillisten valinnaisten opintojen laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Kaikilla aloille yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia ovat työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta sekä kansainvälisessä työympäristössä toimiminen. Mikäli opiskelija suorittaa opintojen aikana 180 osaamispisteen yli ylimääräisen ammatillisen tutkinnonosan, voidaan siitä kirjoittaa erillinen todistus toisen opiskeluoikeuden kautta.

HOKSia laadittaessa ja päivitettäessä on tärkeä huomioida suunniteltujen opintojen sijoittuminen tutkinnon perusteisiin. Kuviossa 2 on kuvattu, mihin tutkinnon osaan on mahdollista sijoittaa erilaisilla opintopoluilla suoritettuja opintoja.

Erilaisten opintopolkujen suoritusten sijoittuminen osaksi ammatillista perustutkintoa

Erilaisia opintopolkuja avasi Tarja Nykänen, opinto-ohjaaja (Osaajaksi – alla kan! -hanke)

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *