Hyviä käytänteitä ja yhteisiä haasteita

Gradian koordinoimassa Osaajaksi – alla kan! -hankkeessa verkostotoimijoiden yhteinen kehittäminen on lähtenyt käyntiin.

Tavoitteessa 2 (yhteisten tutkinnon osien monipuolistaminen) eräs yhteisistä tavoitteistamme on luoda yhtenäinen aikaisemmin hankitun yto-osaamisen näyttämisen malli.

Kuva Teams-palaverista, esityksen otsikkodia (Aikaisemmin hankitun osaamisen näyttämisen malli)
Teams-palaveriin osallistui kymmenen eri verkostotoimijan edustajia.

Kymmenen verkostotoimijaa kokoontui perjantai-iltapäivänä 16.4. Teamsiin keskustelemaan eri organisaatioiden olemassa olevista malleista. Kahden tunnin palaverissa esittelyaikaa per malli oli vain viitisen minuuttia, mutta näiden viisiminuuttisten pilkahdusten aikana meille valkeni, kuinka paljon erilaisia hyviä käytänteitä meillä jo on. Toimintamallit tuntuvat vaihtelevan hieman eri oppilaitosten väleillä, mutta perusaskeleet ovat samansuuntaisia.

Hyvien käytänteiden lisäksi havaitsimme yhteisiä kehittämisen kohteita. On toki hedelmällistä jakaa hyviä, toimivia malleja, mutta erityisen hienoa on päästä yhdessä pohtimaan ratkaisuja haasteisiin, joiden kanssa moni meistä painii.

Jatkamme AHOT-aiheista verkostoyhteistyötä Osaajaksi – alla kan! -hankkeen sisällä kevään 2021 aikana teemakohtaisesti. Jakaudumme pienempiin teemakohtaisiin ryhmiin Teamsiin jakamaan hyviksi havaittuja malleja esimerkiksi automaatiosta, osaamiskartoituksista ja ajantasaisuudesta sekä toisaalta kehittämään toimintatapoja yhteisiin haasteisiin.

Yhtenäisen mallin luominen näin monen organisaation kesken ei ole helppo rasti, mutta haasteet on tehty voitettaviksi.

Pilkahduksia tarjosi

projektipäällikkö Anne Tikkanen / Osaajaksi – alla kan!

God praxis och gemensamma utmaningar

Gemensam utveckling har inletts i Osaajaksi – alla kan! -projektet samordnat av Gradia. I mål 2 (mångsidiga sätt att avlägga de gemensamma examendelarna) är ett av våra gemensamma mål att skapa en modell för att visa tidigare förvärvat kunnande inom GEM.

På fredagseftermiddagen den 16.4. träffades tio organisationer i Teams för att diskutera befintliga modeller inom olika organisationer. Träffen pågick i två timmar och presentationstiden per modell var bara ca fem minuter, men under dessa fem minuters glimtar gick det upp för oss hur många olika goda metoder vi redan har. Verksamhetsmodellerna verkar variera något mellan olika utbildningsanordnare, men de grundläggande stegen går i samma riktning. Förutom god praxis hittade vi gemensamma utvecklingsområden.

Det är naturbligvis bra att dela bra modeller som fungerar, men det är ännu roligare att kunna fundera på lösningar till de utmaningar som många av oss brottas med.

Vi kommer under våren 2021 att fortsätta nätverkssamarbetet inom Osaajaksi – alla kan! -projektet och temat identifiering och erkännande av kunnande. Vi delar in oss i mindre tematiska grupper för att dela beprövade modeller för automation, kartläggningar och utredningar om kunnandet är aktuellt, för att utveckla metoder för gemensamma utmaningar.

Att skapa en enhetlig modell mellan så många organisationer är inte lätt, men utmaningarna ska övervinnas.

Glimtarna erbjöds av

projektledare Anne Tikkanen (Gradia) / Osaajaksi – alla kan!

Sama artikkeli on julkaistu Taidolla jatkoon -hankkeen Pilkahduksia-blogissa.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *