Tuloksia Oikeus osata Gradia

Tälle sivulle kerätään hankkeissa tuotettuja malleja ja materiaaleja.

1.1 Pitävää ohjausta

1. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuva siirtymä tarkoituksenmukaiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen

Hankkeessa kehitettiin perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvia siirtymiä, lisättiin perusopetuksen toimijoiden tietoisuutta ammatillisen koulutuksen hakeutumistavoista, tutkinnoista, valintakriteereistä ja opiskelutavoista, kehitettiin perusopetuksen aikana tapahtuvan ohjauksen ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen yhteistyötä. Olimme mukana kehittämässä oppivelvollisen polkua perusasteelta toiselle asteelle. Kehitettiin sähköinen tiedonsiirto Jyväskylän kaupungin ja Gradian välille yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Kivijalka -hankkeen kanssa.

Nostoja hankkeen tuloksista:

Sähköinen tiedonsiirto Jyväskylän kaupungin ja Gradian välille

Olimme hankkeena mukana kehittämässä oppivelvollisen polkua (löytyy Gradian www sivuilta) yhdessä Gradian, Spesian ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä.

Peruopetuksen toiveesta kuvasimme Gradian www. sivuille Gradian ohjauksen ja tuen muotoja ja palveluita. LINKKI WWW sivuille (linkki tulee, kun sivu on valmis)

2. Toimintamallien ja tuen muotojen kehittäminen edesauttamaan opiskelijoiden kiinnittymistä ammatillisiin opintoihin

Hankkeessa päivitettiin Gradian ohjauksen laatuprosessit ja niihin liittyviä ohjeita. Niistä esimerkkinä huoliprosessi. Tehtiin opinto- ohjauksen vuosikello ja ”Opiskelijan perehdytyslista” HOKS  -ohjaajille sekä päivitettiin ohjauksen vastuutaulukko (Gradian sisäiseen käyttöön). Tehtiin opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Kehitettiin yhteistyössä Osaajaksi -Alla kan! -hankkeen kanssa orientaatio-opintoja verkkoon. Linkit löytyvät Osaajaksi -alla kan! tuloksista.

Nostoja tuloksista:

Gradian opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Opinto-ohjauksen vuosikello

3. Opiskelijoiden vertaistuen ja osallisuuden kehittäminen vertaistukimallilla

Hankkeessa kehitettiin yhdessä Osallistu ja voi hyvin -hankkeen kanssa opiskelijoiden osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja sekä vaikuttamisen opinnollistamista. Opiskelijoiden intraan (Mun Gradia) luotiin monta tapaa vaikuttaa sivusto, jossa kuvataan nämä kaikki tavat. Lisäksi tehtiin graafi tätä asiaa kuvaamaan.

Yhdessä osallistu ja voi hyvin hankkeen kanssa kehitimme tutortoiminnan opinnollistamista

Tutortoiminnan opinnollistaminen

4. Ammatillisten opintojen jälkeisen nivelvaiheen kehittäminen

Hankkeessa mallinnettiin ura- ja jatko-ohjausta sekä lisättiin Gradian henkilöstön ja hankeverkoston uraohjausosaamista. Hankkeen aikana pidettiin ura-ohjauksen webinaari ja uraohjauksen menetelmätoreja. Alla urasuunnittelumateriaalia (tiedosto), jota hyödynnettiin mm. uraohjauksen menetelmätoreissa. Lisäksi kuva (ThingLink) uraohjauksesta Gradiassa. Kuva tehtiin yhteistyönä Oikeus osata – hankkeiden (OPH) Pitävää ohjausta, Osaajaksi -Alla kan! ja Osallistu ja voi hyvin -hankkeiden kesken.

Urasuunnittelu Gradiassa (thinglink)

5. Hyvän ohjauksen kriteereiden uudistaminen osana valtakunnallista verkostojen välistä yhteistyötä

Pitävää ohjausta – hankkeen verkostosta Hyvän ohjauksen kriteereiden uudistamistyössä olivat mukana Gradia, Kainuun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Koulutuskuntayhtymä Brahe ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Uudistustyötä koordinoi Winnova.

1.2 Osaajaksi – alla kan!

Yhteistyössä Pitävää ohjausta -hankkeen kanssa tuotettu Orientaatio opintoihin -materiaali on tarkoitettu kaikille ammatillisille opiskelijoille. Materiaalista on omat versiot Gradia-tunnuksilla kirjautuville ja vierailijatunnuksilla kirjautuville. Orientaatio opintoihin -materiaali pitää sisällään myös kaikille Gradian opiskelijoille (ml. lukiolaiset) tarkoitettu digiperehdytysmateriaali.

2.1-2.4 Osallistu ja voi hyvin

Osallistu ja voi hyvin hankkeessa keskiössä ovat olleet opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet, osallisuus, yhteisöllisyys sekä turvallisuuden edistäminen.

Tulokset löytyvät kootusti täältä:

Osallistu ja voi hyvin hankkeen tulokset

2.4 Turvataitaja

Vahvistettu turvallisuusjohtamisen prosesseja ja työvälineitä sekä lisätty henkilöstön tietoisuus- ja turvallisuusosaamista. Turvallisuuteen liittyvää materiaali on saatavilla Gradian intrassa ja Moodle oppimisalustalla.

Materiaalia  

Opiskelumateriaalia sekä turvallisuusosaamisen testi henkilöstölle Moodle oppimisympäristössä https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=3135

Rakennuksesta poistuminen, video

https://gradia.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=1b618fed-3d23-4cd2-9026-ae3f00c1776d

Sisälle suojautuminen, video

https://gradia.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f78167fb-3ac6-45b7-ae0e-ae3f00c13e74

Turvallisuuskävely, video

https://gradia.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=1b300493-7bd2-408c-ad5b-aea900868a0d

3.1-3.2 Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena