Oikeus osata

Tervetuloa Oikeus osata -blogiin!

Oikeus osata on valtakunnallinen OPH:n rahoittama ammatillisen koulutuksen kehittämishanke (1/2021-6/2022), jossa Gradia on vahvasti mukana. Kehittämishankkeessa pyritään osaltaan varmistamaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

Painopisteinä Gradiassa ovat

  • Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen
  • Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen
  • Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien ja opiskelijatoimikunnan kehittäminen
  • Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen (vain koordinointi)
  • Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
  • Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen
  • Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki
  • Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen.

Hankkeilla on laajat verkostot, ja hankekokonaisuudet ovat myös osa valtakunnallisia verkostoja. Tutustu verkostoihin hanke-esittelysivulla.

Tässä blogissa esittelemme kehitystyötä eri painopisteiden näkökulmista, kerromme järjestettävistä tapahtumista ja keräämme hankkeissa syntyneitä malleja ja materiaaleja.

Lämpimästi tervetuloa seuraamaan hankkeiden etenemistä!

Anne-Mari Landén (Pitävää ohjausta)

Kuva Anne Tikkasesta Anne Tikkanen (Osaajaksi – alla kan!)

Kuva Annukka Norontauksesta Annukka Norontaus (Osallistu ja voi hyvin – OVH sekä Turvataitaja)

Kuva Riitta Saarisesta Riitta Saarinen (Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena)