Monthly Archive: kesäkuu 2021

0

Opiskelijoilla on monta tapaa vaikuttaa!

Osallistunko, uskallanko, osaanko, vaikutanko? Oikeus osata kehittämisohjelmassa vahvana teemana on edistää opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, opintoihin kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Gradiassa näitä teemoja ja asioita viedään eteenpäin vuorovaikutuksessa ja tiiviissä yhteistyössä Oikeus osata hankkeiden avulla. Osallisuuden...

0

Mistä puhutaan, kun puhutaan verkko-opetuksesta?

Osaajaksi – alla kan! -hankkeessa monipuolistetaan ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien suorittamistapoja. Yksi monista suorittamisen tavoista on verkko-opintojakso, ja hankkeessa hankeverkosto kehittää laadukkaan ja yhtenäisen verkko-opintojakson mallinnusta. Siinä otetaan huomioon esimerkiksi ohjauksen laatu ja määrä, erityisen tuen...

0

Työpajoista vauhtia tasa-arvotyöhön

Gradian opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöhön osallistuivat kevään 2021 aikana henkilöstön osalta kaikki eri kampusten hyvinvointiryhmät (HYRY-ryhmät) ja opiskelijoiden puolesta kaikki Gradian opiskelijakunnat ja -yhdistykset. Maaliskuussa pidettiin aloitustapaaminen aiheen tiimoilta Teamsissa sekä hyvinvointiryhmien puheenjohtajille että...

0

Orientoivista opinnoista tukea opintojen alkuun

Osaajaksi – alla kan! -hankkeen yhtenä tavoitteena on kaiken ikäisten oppijoiden perustaitojen ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen. Tätä tukemaan tarvitaan opintojen alussa hyvä perehtyminen opiskeluun.  Myös uuteen ympäristöön ja ihmisiin tutustuminen vaatii aikaa opintojen alussa. Perehdyttämisestä käytettävää käsitettä ei ole virallisesti Gradian sisällä sovittu, joten tässä tekstissä käytetään käsitettä orientaatio-opinnot.  Tieto opintojen sisällöstä,...