Category: Pitävää ohjausta

0

Kaikille yhteinen ammatillisten opintojen orientaatiomateriaali julkaistu

Gradian Oikeus osata -hankkeet ovat tehneet yhteistyössä Gradian opinto-ohjaajien ja digipalveluiden kanssa uusille ammatillisen tutkinnon opiskelijoille tarkoitetun orientaatiomateriaalin Moodleen. Materiaalia voi tarpeen mukaan käyttää myös jatkavien opiskelijoiden ohjauksen tukena.  Moodle-työtila on opiskelijoille Gradia-tunnuksilla täysin avoin eikä vaadi heiltä työtilaan rekisteröitymistä. Materiaali sisältää myös linkityksiä...

0

Orientoivista opinnoista tukea opintojen alkuun

Osaajaksi – alla kan! -hankkeen yhtenä tavoitteena on kaiken ikäisten oppijoiden perustaitojen ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen. Tätä tukemaan tarvitaan opintojen alussa hyvä perehtyminen opiskeluun.  Myös uuteen ympäristöön ja ihmisiin tutustuminen vaatii aikaa opintojen alussa. Perehdyttämisestä käytettävää käsitettä ei ole virallisesti Gradian sisällä sovittu, joten tässä tekstissä käytetään käsitettä orientaatio-opinnot.  Tieto opintojen sisällöstä,...