Hankehimmelistä selvää – Miten yksittäinen kehittäjätoimija vaikuttaa?

Iso kehittämisohjelma voi olla rakenteeltaan kuin himmeli. Joskus kuuleekin puhuttavan hankehimmeleistä. Oikeus osata -kehittämisohjelma on tällainen iso kehittämisohjelma, ja sen rakenteen ymmärtäminen vaatii vähän pureskelua. Kun rakenteet alkavat katsojan silmissä aueta, käy kuitenkin ilmi, kuinka ilahduttavan monella eri tavalla yhdessä kehittämisohjelmassa on mahdollisuus vaikuttaa. 

Tämä teksti on kirjoitettu Osaajaksi – alla kan! -hankkeen näkökulmasta, mutta samanlaisen rakenteen voisi yhtä hyvin piirtää muidenkin verkostojen vinkkelistä. Tekstiosuuksia visualisoivat hankehierarkiaa kuvaavat graafit.

Oikeus osata -kehittämisohjelma Osaajaksi - alla kan! -verkoston näkökulmasta
Kokonaiskuva Oikeus osata -kehittämisohjelmasta Osaajaksi – alla kan! -verkoston näkökulmasta

Kokonaiskuvassa on paljon pieniä palasia, mutta ei hätää: lähdetään avaamaan sitä ylhäältä päin.

Hankekokonaisuustaso

Oikeus osata -kehittämisohjelma jakautuu neljään kokonaisuuteen, joista lähdemme seuraamaan kokonaisuutta 1.2: perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen.

Kuva hankekokonaisuustasosta. Kehittämisohjelma jakautuu kokonaisuuksiin
Hankekokonaisuustaso. Kehittämisohjelma jakautuu kokonaisuuksiin.

Verkostotaso

1.2-kokonaisuuteen kuuluu kolme hankeverkostoa. Hankeverkostoja vetää valtakunnallinen koordinaatiohanke Taidolla jatkoon. Taidolla jatkoon –koordinaatiohankkeen alla toimivat myös 1.2-kokonaisuuden kolme valtakunnallista verkostoa, joiden teemat noudattavat hankeverkostojen tulostavoitteita. 

Kuva verkostotasosta. 1.2-kokonaisuus jakautuu kolmeen hankeverkostoon.
Verkostotaso. 1.2-kokonaisuus jakautuu kolmeen hankeverkostoon. 

Projektitaso / hanketaso

Osaajaksi – alla kan! -verkosto on osa 1.2-kokonaisuutta. Siihen kuuluu yhteensä kymmenen toteuttajaorganisaatiota eri puolilta Suomea. Verkostoa koordioi Gradia, ja Gradia on myös yksi osatoteuttajista. Osaajaksi – alla kan! -hankeverkosto on vetovastuussa yhdestä 1.2-kokonaisuuden valtakunnallisista verkostoista. 

Kuva projektitasosta. Osaajaksi - alla kan! -hankkeessa on 10 osatoteuttajaa.
Projektitaso tai hanketaso. Osaajaksi – alla kan! -hankkeessa on 10 osatoteuttajaa.

Osatoteuttajana Gradian Osaajaksi – alla kan! -hankkeeseen kuuluu yksi projektipäällikkö ja viisi kehittäjätoimijaa. Lue lisää Osaajaksi – alla kan! -hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista Oikeus osata -hankkeet -sivulta

Vaikuttaminen

Jokainen yksittäinen kehittäjätoimija vaikuttaa omalta osaltaan kehittämistyön tulosten saavuttamiseen. Itse asiassa yksittäisen kehittäjätoimijan panos saattaa joskus tuottaa sen kaikkein konkreettisimman tuloksen. 

Projektitasolla yksittäinen kehittäjätoimija pääsee tekemään yhteistyötä oman organisaation muiden kehittäjätoimijoiden kanssa. Yhdessä suunnitellaan toimintaa, mutta myös monet kehittämistehtävät ovat ryhmätyön tulosta. 

Verkostotasolla kehittäjätoimija pääsee ääneen yhä laajemmassa joukossa. Osaajaksi – alla kan! -verkostossa on kaiken kaikkiaan noin 90 henkilöä, jotka jokainen jollain tavalla osallistuvat kehittämistoimiin. Verkostotasolla pallotellaan sekä organisaatiokohtaisia ideoita että suunnitellaan yhteisiä suuntaviivoja. Hyvin hedelmällistä toimintaa verkostotasolla on eri organisaatioiden hyvien käytäntöjen jakaminen ja yhteinen ongelmanratkonta. 

Kehittäjätoimijalla on myös mahdollisuus osallistua entistä laajempaan verkostotoimintaan valtakunnallisen verkoston tasolla. Osaajaksi – alla kan! -hankkeesta on nimetty 1-3 edustajaa kaikkiin kolmeen valtakunnalliseen verkostohankkeeseen. Valtakunnallisen verkostotoiminnan kautta kehittäjätoimija voi päästä muiden edustajien kanssa keskustelemaan suoraan OPH:n edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja viemään kehittämisehdotuksia valtakunnallisella tasolla eteenpäin. 

Myös koko Oikeus osata –kehittämisohjelma toimii verkoston tavoin. Eri verkostot ja kokonaisuudet tekevät keskenään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä. Se onkin usein hyödyllistä, sillä eri kokonaisuuksien tavoitteet limittyvät toistensa kanssa paikka paikoin. 

Vaikuttaa voi siis monella tasolla ja tavalla: oman organisaation sisällä tai yhteistyössä kaikkien valtakunnallisten verkostojen edustajien kanssa. Kehittämisohjelman tasolla toimii satoja ihmisiä, mutta siitä huolimatta jokaisen yksittäisen kehittäjätoimijan panos on tärkeä.


Hankehimmeliä avasi

Osaajaksi – alla kan! -hankkeen projektipäällikkö

Anne Tikkanen (anne.tikkanen(at)gradia.fi), 040 341 5483

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *