Digitaaliset materiaalit työelämässä oppimisen tukena

Kunnan varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat vuosittain työelämässä oppimispaikkoina sadoille Omnian opiskelijoille. Viime vuosien haasteina on ollut sosiaali- ja terveysalan suomi toisena kielenä -opiskelijoiden välillä heikko suomen taito ja toisaalta opettajien ehtiminen työpaikalle työelämäjakson alussa. Yhteisen pohdinnan tuloksena syntyi ajatus tehdä lyhyitä videoita työelämäjakson aloituksen tueksi.

Videoiden avulla opiskelija pystyy ennakolta tutustumaan työelämässä oppimispaikkaansa. Lisäksi työpaikkaohjaaja ja opiskelija voivat käyttää videoita työelämäjakson alussa työympäristöön ja -tehtäviin perehtymiseksi tutkintotavoitteiden mukaisesti. Videoita kannattaa tehdä erityisesti niistä tutkinnonosista, jotka sijoittuvat opintojen alkuun, jolloin opiskelijalla ei vielä ole kovin paljon kokemusta työelämästä ja siellä toimimisesta. 

Toteutimme lyhyet videot työpaikalla todellisissa työtilanteissa, esim. pukemistilanne, ruokailu, ohjattu leikki. Myös ammattitaitovaatimuksista voi tehdä yksinkertaisia videoita pilkkomalla ne osiin. Saavutettavuusnäkökulmasta vaatimukset kannattaa kirjoittaa selkokielisenä tekstinä, joka lisäksi äänitetään rauhallisella äänellä (huomioiden S2 ja oppimisvaikeudet). Videot voi halutessaan vielä upottaa Thinglink-työkaluun (tai vastaavaan), jossa 360°-kuvilla saadaan luotua aito toimintaympäristö. Näin opiskelija voi tehdä virtuaalikierroksen työpaikalla ja katsella eri tiloihin sijoitettuja videoita, still-kuvia, ohjetekstejä jne. Materiaalin voi sijoittaa esim. työpaikan intraan, jolloin se on helposti saatavilla yksittäisissä työpisteissä ohjauksen tueksi.

Kunnan varhaiskasvatuksessa ja Omniassa oltiin tyytyväisiä lopputulokseen. Toteutus auttaa työelämässä oppimisen ennakkosuunnittelua ja tukee myös työpaikkaohjausta. Opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla (ainakin jos hieman kokemattomampi) voi olla epätietoisuutta opiskelijan osaamistavoitteista, jolloin videot auttavat keskittymään olennaisiin ammattitaitovaatimuksiin. Ne toimivat myös hyvänä keskustelun käynnistäjänä. Tämänkaltaisen lyhyen projektin toteuttaminen edistää tiiviimpää yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *